แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปพิษณุโลก สถานที่ท่องเที่ยวพิษณุโลก ที่พักพิษณุโลก ร้านอาหารพิษณุโลก การเดินทางไปพิษณุโลก แผนที่พิษณุโลก

วัดวิหารทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ภาพถ่าย
พระปรางค์วัดวิหารทอง
พระปรางค์วัดวิหารทอง
พระปรางค์วัดวิหารทอง
ทางขึ้นพระปรางค์
พระปรางค์วัดวิหารทอง
พระอุโบสถวัดวิหารทอง
ป้ายพระอุโบสถวัดวิหารทอง
พระอุโบสถวัดวิหารทอง
พระอุโบสถวัดวิหารทอง
พระอุโบสถวัดวิหารทอง
พระอุโบสถวัดวิหารทอง
พระอุโบสถวัดวิหารทอง
พระอุโบสถวัดวิหารทอง
ข้อมูล

ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองพิษณุโลกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทน์ สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบไปด้วย
พระปรางค์ ทำหน้าที่เป็นเจดีย์ประธานของวัด มีพระอุโบสถและพระวิหารตั้งอยู่ด้านข้างเป็นแนวแกนคู่ขนานกับพระปรางค์ ใช้ศิลาแลงและอิฐเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง โดยใช้ศิลาแลงก่อเป็นฐานหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เหลือของพระปรางค์พบว่าฐานเป็นฐานเขียงหน้ากระดาน 2 ชั้นต่อ จากนั้นเป็นฐานย่อมมุมทั้ง 4 ด้าน มีบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออก ฐานก้วาง 27 เมตร ส่วนยอดพังทลายหมด จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบเช่น เศษเครื่องถ้วยจีนในสมัยราชวงศ์หมิง จึงกำหนดอายุโบราณสถานในราวพุทธศตวรรษในราว 20-21 หรือสมัยสุโขทัยตอนปลายถึงสมัยอยุธยาตอนต้น
พระอุโบสถ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระปรางค์ ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผา มีขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 40 เมตร เป็นอุโบสถขนาด 9 ห้อง ผนังหนา 1 เมตร ประกอบด้วยมุขหน้าและมุขหลัง มีบันไดทางด้านทิศตะวันออก หรือด้านหน้าของพระอุโบสถบันไดด้านหลังอยู่บริเวณด้านข้างมุขทั้งสองด้าน มีเสาร่วมใน 2 แถว เสาคู่กลางก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูน โครงสร้างหลังคาน่าจะเป็นหลังคาแบบลด 5 ชั้น แบบเดียวกับวิหารพระพุทธชินราช จากการขุดแต่งพบว่า พื้นปูด้วยหินชนวนขนาด 45X45 ซม. ประมาณครึ่งหนึ่งของพระอุโบสถ ส่วนด้านหน้าปูด้วยอิฐ นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนใบเสมาและฐานใบเสมาเป็นรูปแปดเหลี่ยมขนาดกว้าง 1.3 เมตร มีการขยายฐานอย่างน้อย 3 ครั้ง เช่นดียวกับพระวิหาร หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากเศษเครื่องถ้วยจีน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 หรือสมัยสุโขทัยตอนปลายถึงสมัยอยุธยาตอนต้น
พระวิหาร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระปรางค์ ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผา มีขนาดกว้าง 19.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร เป็นวิหารขนาด 9 ห้อง ประกอบด้วยมุขหน้า และมุขหลังมีบันได ก่อด้วยศิลาแลง ทางด้านทิศตะวันออกหรือด้านหน้าวิหาร ส่วนบันไดด้านหลังน่าจะอยู่บริเวณมุขทั้งสองด้าน เสาข้างละ 3 แถว จากการขุดแต่งพบว่า มีการขยายมา 3 ครั้ง เพื่อรองรับเครื่องบนหลังคา ซึ่งน่าจะเป็นหลังคาลด 5 ชั้น แบบเดียวกับวิหารพระพุทธชินราช ส่วนกระเบื้องมุงหลังคา จากการขุดแต่งพบว่ามี 2 แบบ คือกระเบื้องแบบสุโขทัย และกระเบื้องกาบกล้วยแบบอยุธยา ส่วนเพื้นที่อาคาร หลักฐานจากการขุดแต่งพบว่าปูพื้นด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาวซึ่งพบโดยรอบฐานชุกชี มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากเศษเครื่องถ้วยจีน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 หรือสมัยสุโขทัยตอนปลายถึงสมัยอยุธยาตอนต้น

การเดินทาง

อยู่ถัดจากศาลากลาง จ.พิษณุโลก ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 500 เมตร

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.พิษณุโลก
อำเภอเมือง
- วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
- เสาหลักเมืองพิษณุโลก
- สะพานนเรศวร
- พระราชวังจันทน์ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- วัดราชบูรณะ
- วัดศรีสุคต
- วัดวิหารทอง
- กำแพงเมืองคูเมือง
- วังปลาคูเมือง
- ตลาดไนท์บาซา
- พิพิธภัณฑ์ผ้ามหาลัยนเรศวร
- หอศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
- สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ
- สวนนกไทยศึกษา
- วัดนางพญา
- วัดเจดีย์ยอดทอง
- วัดจุฬามณี
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี
อำเภอบางระกำ
อำเภอวังทอง
- ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
- น้ำตกแก่งซอง
- สวนรุกชาติสกุโณทยาน น้ำตกสกุโณทยาน หรือน้ำตกวังนกแอ่น
- น้ำตกปอย
- วัดราชคีรีหิรัญยาราม
- ถ้ำพระวังแดง
อำเภอวัดโบสถ์
- อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่
อำเภอบางกระทุ่ม
อำเภอพรหมพิราม
อำเภอเนินมะปราง
- เส้นทางท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
อำเภอนครไทย
- อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
- อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้า
- โรงเรียนการเมืองการทหาร
- น้ำตกแก่งโสภา
- อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว
อำเภอชาติตระการ
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
- อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
ที่พักพิษณุโลก
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.พิษณุโลก
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บางระกำ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.วังทอง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.วัดโบสถ์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บางกระทุ่ม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.พรหมพิราม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เนินมะปราง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นครไทย
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ชาติตระการ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากพิษณุโลก
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.พิษณุโลก
- ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บางระกำ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.วังทอง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.วัดโบสถ์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บางกระทุ่ม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.พรหมพิราม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เนินมะปราง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นครไทย
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ชาติตระการ
 

 

วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco