แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปอุตรดิตถ์ สถานที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ ที่พักอุตรดิตถ์ ร้านอาหารอุตรดิตถ์ การเดินทางไปอุตรดิตถ์ แผนที่อุตรดิตถ์
คำขวัญ จ.อุตรดิตถ์

เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

อุตรดิตถ์ประตูสู่เมืองลับแล
อุตรดิตถ์ประตูสู่เมืองลับแล
ข้อมูล

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ ๗ , ๘๓๘ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม และบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อุตรดิตถ์เป็นเมืองเก่าแก่ มีหลักฐานการค้นพบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา และสมัยธนบุรี มีเมืองพิชัยและสวางคบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา เดิมทีตัวเมืองอุตรดิตถ์เป็นเพียงตำบลชื่อ บางโพธิ์ท่าอิฐ ขึ้นกับเมืองพิชัย แต่เพราะบางโพธิ์ท่าอิฐซึ่งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำน่านเจริญรวดเร็ว เพราะเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้า ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ยกฐานะตำบลบางโพธิ์ท่าอิฐขึ้นเป็นเมือง “ อุตรดิตถ์ ” ซึ่งมีความหมายว่า ท่าน้ำแห่งทิศเหนือ แต่ยังคงขึ้นกับเมืองพิชัย ต่อมาอุตรดิตถ์กลับเจริญขึ้นกว่าเมืองพิชัย จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดและเมืองพิชัยเลื่อนลงไปเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์จนทุกวันนี้ อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีแนวเขตแดนยาว ๑๒๐ กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดสุโขทัย
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่าง ๆ
ลับแล ๘ กิโลเมตร
ฅรอน ๒๕ กิโลเมตร
ท่าปลา ๔๐ กิโลเมตร
ทองแสนขัน ๔๒ กิโลเมตร
พิชัย ๔๗ กิโลเมตร
น้ำปาด ๗๒ กิโลเมตร
ฟากท่า ๑๑๕ กิโลเมตร
บ้านโคก ๑๖๐ กิโลเมตร

การเดินทาง

รถยนต์ จังหวัดอุตรดิตถ์ห่างจากกรุงเทพฯ ๔๙๑ กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้ ๒ เส้นทาง คือ
๑ . จากกรุงเทพมหานคร ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๓ ๒ ผ่านจังหวัดพระนคร-ศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และเข้าจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้เส้นทาง ๑๑ ๗ เข้าจังหวัดพิษณุโลก และทางหลวงหมายเลข ๑๑ จนถึงจังหวัดอุตรดิตถ์
๒ . ใช้เส้นทางกรุงเทพมหานคร – สิงห์บุรี แล้วขับเลยไปถึงอำเภออินทร์บุรี ( ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑ ( สายอินทร์บุรี - ตากฟ้า ) จนถึงทางหลวงหมายเลข ๑๒ ( พิษณุโลก - หล่มสัก ) เลี้ยวซ้ายไปอีก ๘ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑ จนถึงจังหวัดอุตรดิตถ์
รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีรถไฟไปอุตรดิตถ์ทุกวัน รายละเอียดติดต่อ โทร . ๑ ๖๙๐ , ๐ ๒๖๒๑ ๘๗๐๑ , ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐ หรือ www.railway.co.th
รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ๒ มีรถยนต์โดยสาร ธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ จากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกวัน
รายละเอียดติดต่อ โทร ๐ ๒๙๓๖ ๓๖๖๐, ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖ หรือ www.transport.co.th หรือ บริษัทขนส่งเอกชน เชิดชัยทัวร์ จำกัด โทร . ๐ ๒๙๓๖ ๐๑๙๙ และบริษัท วินทัวร์ จำกัด โทร . ๐ ๒๙๓๖ ๓๗๕๓ - ๔

ที่ตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์
 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.อุตรดิตถ์
อำเภอเมือง
- วัดพระฝาง
- วัดกลาง
- วัดธรรมาธิปไตย
- วัดใหญ่ท่าเสา
- หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน
- อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองตรอน
- กลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
- หอวัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
อำเภอลับแล
- วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
- วัดเจดีย์คีรีวิหาร
- วัดพระแท่นศิลาอาสน์
- วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
- อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร
- น้ำตกแม่พูล
- อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ
- พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล
อำเภอฅรอน
อำเภอท่าปลา
- เขื่อนสิริกิติ์
- บ้านท่าเรือ
อำเภอทองแสนขัน
- บ่อเหล็กน้ำพี้
อำเภอพิชัย
อำเภอน้ำปาด
- อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
- วนอุทยานต้นสักใหญ่
อำเภอฟากท่า
อำเภอบ้านโคก
- อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
ที่พักอุตรดิตถ์
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.อุตรดิตถ์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ลับแล
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ฅรอน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ท่าปลา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ทองแสนขัน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.พิชัย
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.น้ำปาด
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ฟากท่า
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บ้านโคก
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากอุตรดิตถ์
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.อุตรดิตถ์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ลับแล
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ฅรอน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ท่าปลา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ทองแสนขัน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.พิชัย
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.น้ำปาด
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ฟากท่า
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บ้านโคก
 

 

วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco