แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปนครศรีธรรมราช สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช ที่พักนครศรีธรรมราช ร้านอาหารนครศรีธรรมราช การเดินทางไปนครศรีธรรมราช แผนที่นครศรีธรรมราช
คำขวัญ จ.นครศรีธรรมราช

เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู

ข้อมูล

นครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าไปเยือนมากเมืองหนึ่งนอกจากจะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม เช่นเขาหลวง หรือชุมชนพัฒนาตัวอย่างที่บ้านคีรีวง และเมืองนครฯยังเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม ทั้งหนังตะลุง โนรา มีแฝงไว้ด้วยคติธรรม และเป็นเมืองพุทธในแดนใต้ พระมหาธาตุวรมหาวิหาร มรดกทางวัฒนธรรมที่เมืองนครมีอยู่ในปัจจุบันนั้นได้รับการสั่งสมความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า ๑๘๐๐ ปี
ตามพรลิงค์ คือแคว้นที่เคยตั้งอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชปัจจุบัน ได้รับการบันทึกอยู่ในเอกสารมิลินทปัญหาของอินเดียตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ ๕ และเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พ่อค้า จากอินเดีย จีน ตะวันออกกลาง ด้วยเป็นเมืองท่าที่สำคัญ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรที่กั้นน่านน้ำทั้งสองด้าน จึงเหมาะที่จะเป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนสินค้าจากทั้งสองฝั่งสมุทร และประกอบกับมีอ่าวที่เป็นท่าจอดเรือได้ พร้อมกันนั้นศาสนาพราหมณ์ก็ได้แพร่ขยายเข้ามาด้วย พบหลักฐานมากในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๔
ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๖ อาณาจักรศรีวิชัยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองครหิไชยา มีอำนาจปกครองเหนือดินแดนแถบคาบสมุทร พุทธศาสนานิกายมหา ยานจึงได้แพร่เข้ามาที่แคว้นตามพรลิงค์ด้วย
เมื่อเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘ แคว้นตามพรลิงค์รุ่งเรืองสูงสุด ผู้ครองแคว้นตั้งตนเป็นกษัตริย์ทรงนามพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พร้อมกันนั้นได้สถาปนาราชวงศ์ปทุมวงศ์ และแผ่อิทธิพลรวมทั้งพุทธศาสนาไปยังเมืองต่างๆในภาคใต้ จนเป็นที่ยอมรับว่านครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้น
เมืองนครศรีธรรมราช หรือ นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม รุ่งเรืองอยู่ประมาณร้อยกว่าปี และเสื่อมลงเมื่อยกทัพไปตีเมืองลังกา และโจรชวาถือโอกาสเข้าปล้นเมืองถึง ๓ ครั้งประกอบกับเกิดไข้ห่าระบาด จึงเป็นเหตุให้บ้านเมืองถูกทิ้งร้าง จนกระทั่งสมัยอยุธยา ผู้คนเริ่มกลับมาตั้งบ้านเมืองใหม่อีกครั้ง และนครศรีธรรมราชได้กลายมาเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ของราชอาณาจักรอยุธยา
ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงรัชกาลที่ ๕ ได้มีการแก้ไขการปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ใหม่ นครศรีธรรมราชได้เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลนครศรีธรรมราช ในปี พ . ศ . ๒๔๓๙ จนกระทั่ง พ . ศ . ๒๔๗๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงได้ยุบมณฑลนครศรีธรรมราชและเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดพัทลุง สงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับชายทะเลฝั่งอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดตรัง และกระบี่
การเดินทางจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอำเภอต่างๆ
ขนอม ๑๐๐ กิโลเมตร
จุฬาภรณ์ ๕๐ กิโลเมตร
ฉวาง ๗๑ กิโลเมตร
เฉลิมพระเกียรติ ๒๒ กิโลเมตร
ชะอวด ๗๑ กิโลเมตร
เชียรใหญ่ ๕๒ กิโลเมตร
ถ้ำพรรณรา ๑๐๓ กิโลเมตร
ท่าศาลา ๒๘ กิโลเมตร
ทุ่งสง ๕๕ กิโลเมตร
ทุ่งใหญ่ ๑๐๒ กิโลเมตร
นาบอน ๗๒ กิโลเมตร
บางขัน ๙๔ กิโลเมตร
ปากพนัง ๓๖ กิโลเมตร
พรหมคีรี ๒๑ กิโลเมตร
พิปูน ๙๓ กิโลเมตร
พระพรหม ๗๕ กิโลเมตร
ร่อนพิบูลย์ ๓๒ กิโลเมตร
ลานสกา ๒๑ กิโลเมตร
สิชล ๖๖ กิโลเมตร
หัวไทร ๖๖ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอช้างกลาง ๕๐ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอนบพิตำ ๕๒ กิโลเมตร
การเดินทางจากนครศรีธรรมราชไปยังจังหวัดใกล้เคียง
กระบี่ ๓๓๖ กิโลเมตร
ตรัง ๑๒๓ กิโลเมตร
พัทลุง ๑๑๒ กิโลเมตร
สงขลา ๑๖๑ กิโลเมตร
สุราษฎร์ธานี ๑๓๔ กิโลเมตร

การเดินทาง

รถยนต์ เส้นทางหลวงหมายเลข ๔ กรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ผ่านสุราษฎร์ธานี - ทุ่งสง จนถึงนครศรีธรรมราช หรือถึงอำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ เลียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๗๘๐ กิโลเมตร
รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีขบวนรถเร็ว และรถด่วน ไปนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๘๓๒ กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร . ๑๖๙๐ , ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐ , ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐ หรือจองบัตรโดยสารรถไฟได้ที่ โทร . ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ website: www.srt.or.th สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช โทร . ๐ ๗๕๓๕ ๖๓๖๔ , ๐ ๗๕๓๔ ๖๑๒๙
รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารทั้งแบบธรรมดา และปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร . ๐ ๒๔๓๕ ๑๑๙๙ ( รถปรับอากาศ ) และโทร . ๐ ๒๔๓๔ ๕๕๕๘ ( รถโดยสารธรรมดา ) website: www.transport.co.th สถานีขนส่งนครศรีธรรมราช โทร . ๐ ๗๕๓๔ ๑๑๒๕ อำเภอขนอม มีรถวี ไอ พี ปรับอากาศ ชั้น ๑ ขนอม - กรุงเทพฯ รถออกจากขนอม เวลา ๑๗ . ๓๐ น . และ ๑๘ . ๐๐ น . ถึงกรุงเทพฯ เวลา ๐๔ . ๐๐ น . และกรุงเทพฯ - ขนอม มีรถออกจากกรุงเทพฯ เวลา ๑๙ . ๓๐ น . และ ๒๐ . ๓๐ น . ถึงขนอม เวลา ๐๕ . ๓๐ น . และ ๐๗ . ๐๐ น . ตามลำดับ สอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท ทรัพย์ไพศาล จำกัด โทร . ๐ ๗๕๕๒ ๘๓๒๓
เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) มีเที่ยวบินไป / กลับนครศรีธรรมราชทุกวัน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร . ๑๕๖๖ , ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐ , ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ website: www.thaiairways.com หรือ สำนักงานนครศรีธรรมราช โทร . ๐ ๗๕๓๔ ๒๔๙๑ , ๐ ๗๕๓๔ ๓๘๗๔ และ พีบี แอร์ (PB Air) ก็มีเที่ยวบินไป - กลับ นครศรีธรรมราช ออกทุกวันช่วงเย็น สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร . ๐ ๗๕๓๑ ๓๐๓๐
การคมนาคมภายในตัวจังหวัด มีรถสองแถววิ่งบริการรอบเมือง และจากนครศรีธรรมราชไปสู่จังหวัดข้างเคียง สามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งรถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสาร และรถไฟ

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช
อำเภอเมือง
- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
- วัดสวนป่าน
- วัดสวนหลวง
- เจดีย์ยักษ์
- พระพุทธสิหิงค์
- พุทธภูมิ
- พระวิหารสูง หรือหอพระสูง
- เก๋งจีนวัดประดู่
- หอพระนารายณ์
- หอพระอิศวร
- ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
- กุฏิทรงไทย
- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
- กำแพงเมือง
- อนุสาวรีย์วีรไทย (ค่ายวชิราวุธ)
- สนามหน้าเมือง
- สำนักศิลปและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
- สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา
- ศาลาโดหก หรือศาลาประดู่หก
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
- พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
อำเภอขนอม
- วัดธาตุธาราม หรือ วัดเขาธาตุ
- วัดกระดังงา
- วัดเจดีย์หลวง
- อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้
- ถ้ำเขาวังทอง
- อ่าวท้องหยี
อำเภอจุฬาภรณ์
อำเภอฉวาง
- น้ำตกสวนอาย
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอชะอวด
อำเภอเชียรใหญ่
อำเภอถ้ำพรรณรา
- วัดถ้ำทองพรรณรา
อำเภอท่าศาลา
- อุทยานแห่งชาติเขานัน
- หาดสระบัว
- โบราณคดีวัดโมคลาน
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อำเภอทุ่งสง
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
- ถ้ำตลอด
อำเภอทุ่งใหญ่
อำเภอนาบอน
- น้ำตกคลองจัง
อำเภอบางขัน
อำเภอปากพนัง
- วัดนันทาราม
- เก๋งจีนวัดแจ้ง
- พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
- ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก
- บ้านรังนก
อำเภอพรหมคีรี
- น้ำตกพรหมโลก
- น้ำตกอ้ายเขียว หรือในเขียว
- พระตำหนักเมืองนคร
- บ้านปลายอวน
- วัดเขาขุนพนมและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม
อำเภอพิปูน
- อ่างเก็บน้ำกะทูน
- น้ำตกระแนะ
อำเภอพระพรหม
อำเภอร่อนพิบูลย์
อำเภอลานสกา
- ยอดเขาหลวง
- บ้านคีรีวง
อำเภอสิชล
- เขาพลายดำ
- น้ำตกสี่ขีด
- หาดหินงาม
- หาดคอเขา (หาดปิติ)
- หาดสิชล หรือ ชาวท้องถิ่นเรียกกันว่า หัวหินสิชล
- แหล่งโบราณคดีเขาคา
อำเภอหัวไทร
กิ่งอำเภอช้างกลาง
- น้ำตกท่าแพ
- น้ำตกสวนขัน
กิ่งอำเภอนบพิตำ
- ชุมชนกลุ่มทะเลหมอกกรุงชิง
- น้ำตกกรุงชิง
- น้ำตกยอดเหลือง หรือน้ำตกเมืองใหม่
- ถ้ำหงส์
ที่พักนครศรีธรรมราช
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นครศรีธรรมราช
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ขนอม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เฉลิมพระเกียรติ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ชะอวด
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เชียรใหญ่
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ถ้ำพรรณรา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ท่าศาลา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ทุ่งสง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ทุ่งใหญ่
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นาบอน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บางขัน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ปากพนัง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.พรหมคีรี
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.พิปูน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.พระพรหม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ร่อนพิบูลย์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ลานสกา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สิชล
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.หัวไทร
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ กิ่งอ.ช้างกลาง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ กิ่งอ.นบพิตำ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากนครศรีธรรมราช
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นครศรีธรรมราช
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ขนอม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เฉลิมพระเกียรติ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ชะอวด
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เชียรใหญ่
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ถ้ำพรรณรา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ท่าศาลา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ทุ่งสง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ทุ่งใหญ่
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นาบอน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บางขัน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ปากพนัง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.พรหมคีรี
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.พิปูน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.พระพรหม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ร่อนพิบูลย์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ลานสกา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สิชล
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.หัวไทร
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก กิ่งอ.ช้างกลาง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก กิ่งอ.นบพิตำ
 
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco