แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปสงขลา สถานที่ท่องเที่ยวสงขลา ที่พักสงขลา ร้านอาหารสงขลา การเดินทางไปสงขลา แผนที่สงขลา
คำขวัญ จ.สงขลา

น้ำตกเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้

ข้อมูล

เมืองสงขลา มีชื่อเดิมว่า เมืองสทิง ตั้งอยู่ที่อำเภอสทิงพระปัจจุบัน พ่อค้าชาวอินเดีย เปอร์เซียและอาหรับที่เดินทางเข้ามาค้าขายที่เมืองสทิงพระเรียกเมืองนี้ว่า เมืองสิงหลา เนื่องจากขณะแล่นเรือเข้าปากทะเลสาบสงขลานั้น มองเห็นเกาะสองเกาะคล้ายสิงห์หมอบอยู่ ๒ ตัว เกาะสองเกาะนี้คือ เกาะหนู เกาะแมว นั่นเอง
สงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ติดต่อกับรัฐเคดาห์ ( ไทรบุรี )ของมาเลเซียงเป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้มาแต่สมัยโบราณมีโบราณสถานและ โบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งมีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการละเล่นพื้นเมืองที่เป็นมรดกทาง วัฒนธรรมของบรรพบุรุษตกทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษามากมาย สงขลามีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่เป็นชายทะเล น้ำตก ทะเลสาบและมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าการคมนาคมเป็นเมืองชุมทางของภาคใต้มีความเจริญเติบโต อำเภออย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันอำเภอเมืองสงขลายังคงมีสภาพบ้านเมืองที่เก่าแก่อัน เอกลักษณ์ สงขลาจึงเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวเพราะมีลักษณะที่แตกต่างกันในตัว ๒ เป็น ลักษณะคือ สภาพเก่าแก่ของบ้านเมืองสงขลาและความเจริญของเมืองหาดใหญ่ ด้วยระยะทางห่างกันประมาณ ๓๐ กิโลเมตร
จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ ๗ ,๓๙๓ตารางกิโลเมตร
แบ่งการปกครองเป็น ๑๖ อำเภอ คือ
อำเภอเมือง สงขลา อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะเดา และอำเภอคลองหอยโข่ง
ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา
อำเภอสิงหนคร ๒๖ กิโลเมตร
อำเภอหาดใหญ่ ๒๖ กิโลเมตร
อำเภอนาหม่อม ๓๔ กิโลเมตร
อำเภอสทิงพระ ๓๖ กิโลเมตร
อำเภอจะนะ ๓๗ กิโลเมตร
อำเภอคลองหอยโข่ง ๔๓ กิโลเมตร
อำเภอบางกล่ำ ๔๖ กิโลเมตร
อำเภอนาทวี ๕๒ กิโลเมตร
อำเภอรัตภูมิ ๖๐ กิโลเมตร
อำเภอสะเดา ๗๐ กิโลเมตร
อำเภอควนเนียง ๗๒ กิโลเมตร
อำเภอเทพา ๗๓ กิโลเมตร
อำเภอระโนด ๗๓ กิโลเมตร
อำเภอกระแสสินธุ์ ๗๔ กิโลเมตร
อำเภอสะบ้าย้อย ๑๐๔ กิโลเมตร

การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวง หมายเลข ๔ ผ่านประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร - สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช - ตรัง - พัทลุง - สงขลา รวมระยะทาง ๙๕๐ กิโลเมตร
รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ทุกวัน ทั้งรถด่วนและรถเร็ว
สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง
โทร . ๑๖๙๐ , ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐ , ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐ หรือ www.srt.or.th หรือที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ โทร . ๐ ๗๔๒๔ ๓๗๐๕ , ๐ ๗๔๒๓ ๘๐๐๕
รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ - สงขลาบริการทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๓ ชั่วโมง
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อขนส่งสายใต้ โทร . ๐ ๒๔๓๕ ๑๑๙๙ - ๒๐๐ ( ปรับอากาศ ) และ โทร . ๐ ๒๔๓๔ ๕๕๕๗ - ๘ ( รถธรรมดา ) หรือ www.transport.co.th หรือหาดใหญ่ ติดต่อบริษัท ขนส่ง จำกัด โทร . ๐ ๗๔๒๓ ๒๗๘๙ , ๐ ๗๔๒๓ ๒๔๐๔ บริษัท ปิยะทัวร์ จำกัด โทร . ๐ ๗๔๔๒ ๘๙๗๒ บริษัท ไทยเดินรถ จำกัด โทร . ๐ ๗๔๔๒ ๙๕๒๕
เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด และบริษัท แอร์เอเซีย จำกัด มีบริการเครื่องบินโดยสาร กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ทุกวัน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัทการบินไทย โทร . ๑๕๖๖ , ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐ , ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ หรือ www.thaiairways.com หรือสำนักงานการบินไทยหาดใหญ่ โทร . ๐ ๗๔๒๔ ๕๘๕๑ - ๒ , ๐ ๗๔๒๓ ๓๔๓๓ และบริษัทแอร์เอเซีย จำกัด โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙ หรือ www.airasia.com หรือสำนักงานแอร์เอเซียหาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๒๕ ๐๔๔๐
น ักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ โดยขึ้นรถที่สถานีเดินรถที่อำเภอหาดใหญ่ บริษัท โพธิ์ทองขนส่ง จำกัด โทร . ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๒๖ ( เดินรถระหว่างสงขลา - หาดใหญ่ ) บริษัท ระโนด ขนส่ง โทร . ๐ ๗๔๓๑ ๑๕๒๓ ( เดินรถระหว่างสงขลา - นครศรีธรรมราช )

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
อำเภอเมือง
- วัดมัชฌิมาวาส หรือ วัดกลาง
- เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา
- ทะเลสาบสงขลา
- สะพานติณสูลานนท์
- พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
- สถาบันทักษิณคดีศึกษา
- แหลมสมิหลา
- เขาตังกวน
- สวนสัตว์สงขลา
- พิพิธภัณฑ์พธำมรงค์ (พะธำมะรง)
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา
- เกาะยอ
- พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี
- บ้านศรัทธา
- ตำหนักเขาน้อย
- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (Songkhla Aquarium)
- ย่านเมืองเก่าสงขลา
- เขาเก้าเส้ง
- แหลมสนอ่อน
- บ้านลุงหนังฉิ้น อรมุต
- เขาน้อย
อำเภอระโนด
อำเภอกระแสสินธุ์
- วัดเอกเชิงแส
อำเภอสทิงพระ
- วัดจะทิ้งพระ
- วัดพะโคะ
- อุทยานนกน้ำคูขุด (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา)
อำเภอสิงหนคร
อำเภอควนเนียง
อำเภอรัตภูมิ
- วนอุทยานน้ำตกบริพัตร
อำเภอบางกล่ำ
อำเภอหาดใหญ่
- วัดหาดใหญ่ใน
- พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล
- ตลาดน้ำคลองแห
- น้ำตกโตนงาช้าง
- สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่
- ตลาดกิมหยง
อำเภอนาหม่อม
อำเภอจะนะ
- วัดขวด
- หมู่บ้านทำกรงนก
- หาดสะกอม
อำเภอเทพา
อำเภอนาทวี
อำเภอสะบ้าย้อย
อำเภอสะเดา
- อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
- วัดถ้ำเขารูปช้าง
อำเภอคลองหอยโข่ง
ที่พักสงขลา
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สงขลา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ระโนด
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.กระแสสินธุ์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สทิงพระ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สิงหนคร
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ควนเนียง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.รัตภูมิ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บางกล่ำ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.หาดใหญ่
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นาหม่อม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.จะนะ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เทพา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นาทวี
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สะบ้าย้อย
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สะเดา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.คลองหอยโข่ง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากสงขลา
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สงขลา
- ร้านอาหารดอกแก้ว เทอเรซ
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ระโนด
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.กระแสสินธุ์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สทิงพระ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สิงหนคร
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ควนเนียง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.รัตภูมิ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บางกล่ำ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.หาดใหญ่
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นาหม่อม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.จะนะ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เทพา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นาทวี
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สะบ้าย้อย
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สะเดา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.คลองหอยโข่ง
 
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco