แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปอำนาจเจริญ สถานที่ท่องเที่ยวอำนาจเจริญ ที่พักอำนาจเจริญ ร้านอาหารอำนาจเจริญ การเดินทางอำนาจเจริญ แผนที่อำนาจเจริญ
คำขวัญ จ.อำนาจเจริญ

พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตรพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

ข้อมูล

จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ ๓ , ๑๖๑ . ๒๔๘ ตารางกิโลเมตร เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยขึ้นอยู่กับนครเขมราฐ ต่อมาจึงได้ย้ายมาขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานี จนกระทั่งได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ อำนาจเจริญแม้จะเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสงบแต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชมทั้งวัดวาอาราม ธรรมชาติที่สวยงาม และหัตถกรรมฝีมือชาวบ้านที่น่าซื้อเป็นของใช้เป็นของฝาก
จังหวัดอำนาจเจริญประกอบด้วย ๗ อำเภอ คือ
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา และอำเภอลืออำนาจ
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และติดต่อกับอำเภอ เขมราฐ อำเภอกุดข้าวปุ้น และอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอลืออำนาจ ๒๒ กิโลเมตร
อำเภอปทุมราชวงศา ๓๒ กิโลเมตร
อำเภอหัวตะพาน ๓๕ กิโลเมตร
อำเภอพนา ๔๗ กิโลเมตร
อำเภอชานุมาน ๗๘ กิโลเมตร
อำเภอเสนางคนิคม ๘๑ กิโลเมตร

การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๒ ถนนมิตรภาพ ถึงนครราชสีมา จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ นครราชสีมา - สุรินทร์ และใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ สุรินทร์ - อำเภอสุวรรณภูมิ แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ผ่านจังหวัดยโสธร และอำเภอป่าติ้ว ถึงจังหวัดอำนาจเจริญ รวมระยะทางประมาณ ๕๘๕ กิโลเมตร หรือสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ และหมายเลข ๒ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ นครราชสีมา - อุบลราชธานี ถึงจังหวัดอุบลราชธานี แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ รวมเป็นระยะทางประมาณ ๗๐๔ กิโลเมตร รถโดยสารประจำทาง มีทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ - อำนาจเจริญ ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร หมอชิต ๒
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร . ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒ - ๖๖
สำหรับผู้ที่ใช้บริการทางเครื่องบิน และรถไฟจะต้องลงที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วต่อรถโดยสารมาที่จังหวัดอำนาจเจริญอีกประมาณ ๗๕ กิโลเมตร

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.อำนาจเจริญ
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
- วัดถ้ำแสงเพชร
- วัดป่าเทวีธรรม หรือ วัดเขาเดือยไก่
- วัดถ้ำแสงแก้ว
- ศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
- พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง
- หมู่บ้านหมอลำหนองปลาค้าว
- น้ำตกธิดาเทพ
- วนอุทยานภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง
- อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท
อำเภอหัวตะพาน
- อุโบสถวัดโพธิ์ศรีจิกดู่
- ศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมบ้านคำพระ
- เกาะกลางน้ำ
- บึงโนนงิ้ว
- ใบเสมา
- ลำเซบาย
อำเภอพนา
- วัดพระเหลาเทพนิมิตร
- วนอุทธยานดอนเจ้าปู่
อำเภอเสนางคนิคม
- วัดภูถ้ำแกลบ
- ภูเกษตร
- ภูพนมดี
- ภูโพนทอง
- ภูวัด
อำเภอชานุมาน
- วัดป่าภูมะโรง
- น้ำตกตาดใหญ่
- น้ำตกห้วยทราย
- ภูคำเดือย
- ภูถ้ำบิ้ง
- ภูถ้ำพระ
- วัดป่าคีรีวงกต
อำเภอปทุมราชวงศา
อำเภอลืออำนาจ
- วัดโพธิ์ศิลา
ที่พักอำนาจเจริญ
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.อำนาจเจริญ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส อ.หัวตะพาน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.พนา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เสนางคนิคม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ชานุมาน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ปทุมราชวงศา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ลืออำนาจ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากอำนาจเจริญ
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.อำนาจเจริญ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.หัวตะพาน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.พนา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เสนางคนิคม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ชานุมาน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ปทุมราชวงศา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ลืออำนาจ
 
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco