แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปพิจิตร สถานที่ท่องเที่ยวพิจิตร ที่พักพิจิตร ร้านอาหารพิจิตร การเดินทางไปพิจิตร แผนที่พิจิตร
คำขวัญ จ.พิจิตร

ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

ข้อมูล

พิจิตร เมืองพญาชาละวัน ถิ่นกำเนิดนิทานเรื่อง ไกรทอง เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง มีความหมายว่า เมืองงาม ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดพิษณุโลก มีแม่น้ำน่านกับแม่น้ำยมไหลผ่าน ตัวเมืองอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน พิจิตรเป็นเมืองเก่าแก่ ในสมัยสุโขทัย ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและในศิลาจารึกหลักที่ ๘ รัชกาลพระยาลิไท เรียกว่า “เมืองสระหลวง” ซึ่งมีสถานะเป็นหัวเมืองเอกของกรุงสุโขทัย ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เปลี่ยนชื่อเป็น เมืองโอฆบุรี ซึ่งแปลว่า เมืองในท้องน้ำ นอกจากนี้เมืองพิจิตรยังเป็นที่ประสูติของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์หนึ่งคือ สมเด็จพระศรีสรรเพชญที่ ๘ หรือ สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ สมัยรัตนโกสินทร์ เมืองพิจิตรเป็นเพียงเมืองขนาดเล็ก แต่ก็ยังมีเจ้าเมืองปกครองเช่นเมืองอื่นๆ เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดให้ย้ายเมืองพิจิตรมาตั้งที่บ้านคลองเรียงซึ่งเป็นคลองขุดใหม่ ลัดแม่น้ำน่านที่ตื้นเขิน คลองเรียงจึงกลายเป็นแม่น้ำน่านไป ส่วนบริเวณเมืองพิจิตรเก่ายังปรากฏโบราณสถานอยู่หลายแห่ง ซึ่งมีอายุตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยา จังหวัดพิจิตรมีเนื้อที่ ๔,๕๓๑.๐๑๓ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อำเภอ ๓ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอสามง่าม อำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพทะเล อำเภอทับคล้อ อำเภอวังทรายพูน อำเภอวชิรบารมี กิ่งอำเภอสากเหล็ก กิ่งอำเภอดงเจริญ และกิ่งอำเภอบึงนาราง
แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อำเภอ ๓ กิ่งอำเภอ คือ
อำเภอเมือง
อำเภอสามง่าม
อำเภอตะพานหิน
อำเภอบางมูลนาก
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
อำเภอโพทะเล
อำเภอทับคล้อ
อำเภอวังทรายพูน
อำเภอวชิรบารมี
กิ่งอำเภอสากเหล็ก
กิ่งอำเภอดงเจริญ
กิ่งอำเภอบึงนาราง
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ
อำเภอสามง่าม ๑๘ กิโลเมตร
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ๒๕ กิโลเมตร
อำเภอวชิรบารมี ๒๖ กิโลเมตร
อำเภอตะพานหิน ๒๘ กิโลเมตร
อำเภอวังทรายพูน ๓๑ กิโลเมตร
อำเภอทับคล้อ ๔๔ กิโลเมตร
อำเภอบางมูลนาก ๕๐ กิโลเมตร
อำเภอโพทะเล ๖๖ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอสากเหล็ก ๒๐ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอดงเจริญ ๗๘ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอบึงนาราง ๘๖ กิโลเมตร

การเดินทาง
รถยนต์
เส้นทางที่ ๑ จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข ๑) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ที่อยุธยา ถึงจังหวัดนครสวรรค์ แยกเข้าเส้นทางนครสวรรค์ - ชุมแสง - บางมูลนาก - ตะพานหิน - พิจิตร (ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๘) เข้าสู่จังหวัดพิจิตร รวมระยะทางประมาณ ๓๔๕ กิโลเมตร
เส้นทางที่ ๒ จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข ๑) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ที่อยุธยา ถึงอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แยกเข้าสู่เส้นทางตากฟ้า - เขาทราย - สากเหล็ก (ทางหลวงหมายเลข ๑๑) และเข้าสู่จังหวัดพิจิตรที่กิ่งอำเภอสากเหล็ก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑) รวมระยะทางประมาณ ๓๔๔ กิโลเมตร
เส้นทางที่ ๓ จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข ๑) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ที่อยุธยา ถึงอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แยกเข้าสู่เส้นทางสายตากฟ้า - เขาทราย (ทางหลวงหมายเลข ๑๑) แยกเข้าเส้นทางเขาทราย - ตะพานหิน (ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓) แยกเข้าเส้นทางตะพานหิน - พิจิตร (ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓) เข้าสู่จังหวัดพิจิตร ระยะทางประมาณ ๓๓๘ กิโลเมตร
เส้นทางที่ ๔ จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข ๑) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ที่อยุธยา ถีงจังหวัดนครสวรรค์ แยกเข้าเส้นทางนครสวรรค์ - พิษณุโลก (ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗) ถึงอำเภอสามง่าม แยกเข้าเส้นทางสามง่าม - พิจิตร (ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕) เข้าสู่จังหวัดพิจิตร รวมระยะทาง ๓๖๐ กิโลเมตร รถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไป-กลับ กรุงเทพฯ - พิจิตร ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ ๒ ๒๒๐ ๔๔๔๔, ๑๖๙๐ หรือ www. railway.co .th สถานีรถไฟพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๒๑๓๖
รถโดยสารประจำทาง
มีรถโดยสารประจำทางทั้งปรับอากาศและธรรมดา ไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ - พิจิตร ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ๒ ถนนกำแพงเพชร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒ - ๖๖ หรือ www.transport.co.th สถานีขนส่งพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๑๖๒๒
 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.พิจิตร
อำเภอเมือง
- วัดนครชุม
- วัดโรงช้าง
- วัดท่าหลวง
- วัดหัวดง
- วัดเขารูปช้าง
- ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าฬ่อ
- อุทยานเมืองเก่าพิจิตร
- บึงสีไฟ
อำเภอสามง่าม
อำเภอตะพานหิน
- วัดพระพุทธบาทเขารวก
- พระพุทธเกตุมงคล หรือ หลวงพ่อโตตะพานหิน วัดเทวปราสาท
อำเภอบางมูลนาก
- วัดห้วยเขน
- วัดท่าช้าง
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
- วัดโพธิ์ประทับช้าง
อำเภอโพทะเล
- วัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน
- วัดบ้านน้อย
- วนอุทยานนครไชยบวร
อำเภอทับคล้อ
- วัดทับคล้อ (สวนโพธิสัตว์)
อำเภอวังทรายพูน
- เหมืองแร่ทองคำเขาพนมพา
- วัดยางสามต้นวนาราม (วัดไตรยาง)
อำเภอวชิรบารมี
กิ่งอำเภอสากเหล็ก
- สวนเกษตรวังทับไทร
กิ่งอำเภอดงเจริญ
- ไร่องุ่นดงเจริญ (ไร่องุ่นขจรฟาร์ม)
- ขจรฟาร์ม (ฟาร์มนกกระจอกเทศ)
กิ่งอำเภอบึงนาราง
ที่พักพิจิตร
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.พิจิตร
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สามง่าม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ตะพานหิน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บางมูลนาก
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.โพธิ์ประทับช้าง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.โพทะเล
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ทับคล้อ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.วังทรายพูน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.วชิรบารมี
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ กิ่งอ.สากเหล็ก
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ กิ่งอ.ดงเจริญ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ กิ่งอ.บึงนาราง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากพิจิตร
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.พิจิตร
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สามง่าม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ตะพานหิน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บางมูลนาก
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.โพธิ์ประทับช้าง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.โพทะเล
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ทับคล้อ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.วังทรายพูน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.วชิรบารมี
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก กิ่งอ.สากเหล็ก
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก กิ่งอ.ดงเจริญ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก กิ่งอ.บึงนาราง
 
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco