แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปมุกดาหาร สถานที่ท่องเที่ยวมุกดาหาร ที่พักมุกดาหาร ร้านอาหารมุกดาหาร การเดินทางไปมุกดาหาร แผนที่
คำขวัญ จ.มุกดาหาร

หอแก้วสูงเสียดฟ้า ผาเทิบแก่งกระเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศถิ่น กำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน

ข้อมูล

มุกดาหาร เป็นจังหวัดที่ ๗๓ ของประเทศไทย มีประวัติความเป็นมาว่าในปลาย สมัยกรุงศรีอยุธยาทางฝั่งซ้ายของลำน้ำโขงแขวงสะหวันนะเขต มีหมู่บ้านชุมชนใหญ่ชื่อบ้านหลวงโพนสิน ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณพระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขตในปัจจุบัน โดยมีเจ้าจันทรสุริยวงศ์ปกครอง มีบุตรชายชื่อเจ้ากินรี ซึ่งต่อมาได้ข้ามลำน้ำโขงมาฝั่งขวาที่บริเวณปากห้วยมุก สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้น ณ ที่นั้นในปี พ . ศ . ๒๓๑๐ แล้วเสร็จในปี พ . ศ . ๒๓๑๓ และตั้งชื่อเมืองว่า “ มุกดาหาร ” อันเกิดจากศุภนิมิตรที่พบเห็นในขณะที่กำลังสร้างเมือง ชาวเมืองทั่วไปเรียกมุกดาหารว่า เมืองมุก ในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ ให้เจ้ากินรีเป็นพระยาจันทรศรีสุราช อุปราชามัณฑาตุราช ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองคนแรกของเมืองมุกดาหาร เมื่อปี พ . ศ . ๒๓๒๑ เดิมเมืองมุกดาหารมีฐานะเป็นเมืองขึ้นการปกครองกับมณฑลอุดร ต่อมาเมื่อปี พ . ศ . ๒๔๕๐ มีการปรับปรุงการปกครองมณฑลอุดรเป็นจังหวัด และเมืองมุกดาหารจึงถูกยุบเป็นอำเภอเมืองมุกดาหาร ขึ้นการปกครองกับจังหวัดนครพนม จนกระทั่งปี พ . ศ . ๒๕๒๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารขึ้นเป็นจังหวัดที่ ๗๓ ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่ ๑๗ ของภาคอีสาน
จังหวัดมุกดาหารเป็นประตูด่านสำคัญสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน มีความสัมพันธ์ฉันท์บ้านพี่เมืองน้องกับแขวงสะหวันนะเขต สปป . ลาว มาช้านาน โดยมีแม่น้ำโขงซึ่งมีความยาวถึง ๗๐ กิโลเมตร เป็นเส้นกั้นพรมแดน และมีความโดดเด่นในด้านชนเผ่าพื้นเมืองต่าง ๆ ที่มีถึง ๘ เผ่าได้แก่ เผ่าไทยอีสาน ภูไท ไทยข่า กระโซ่ ไทยย้อ ไทยแสกและไทยกุลา และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มุกดาหารมีพื้นที่ประมาณ ๔ , ๓๓๙ . ๘๓๐ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ คือ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอคำชะอี อำเภอดอนตาล อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดงหลวง อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอหนองสูง
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ และอำเภอหนองพอก อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ
อำเภอนิคมคำสร้อย ๒๘ กิโลเมตร
อำเภอดอนตาล ๓๓ กิโลเมตร
อำเภอคำชะอี ๓๕ กิโลเมตร
อำเภอหว้านใหญ่ ๓๕ กิโลเมตร
อำเภอหนองสูง ๕๐ กิโลเมตร
อำเภอดงหลวง ๕๕ กิโลเมตร

การเดินทาง

รถยนต์ มุกดาหารอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ ๖๔๒ กิโลเมตร ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ - สระบุรี - นครราชสีมา - อำเภอบ้านไผ่ - มหาสารคาม - อำเภอโพนทอง - ร้อยเอ็ด - อำเภอคำชะอี - มุกดาหาร หรือเส้นทางกรุงเทพฯ - สระบุรี - นครราชสีมา ( ทางหลวงหมายเลข ๒ ) เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ ที่บ้านวัด ผ่านอำเภอประทาย - อำเภอพุทไธสง - อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย – อำเภอเกษตรวิสัย - อำเภอสุวรรณภูมิ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๙ ผ่านอำเภอทรายมูล - อำเภอกุดชุม - อำเภอเลิงนกทา แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ผ่านอำเภอนิคมคำสร้อย สู่จังหวัดมุกดาหาร
รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถจากสถานีขนส่งจตุจักร ( หมอชิต ๒ ) ทุกวัน โทร . ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒ - ๖๖ นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางเชื่อมระหว่างมุกดาหารและจังหวัดอื่น ๆในภาคอีสาน อาทิ จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร อุดรธานี และมหาสารคาม กำหนดเวลาและรายละเอียดสอบถามได้ที่สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหารโทร . ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑ , ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๗๘ , ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๒๕ - ๙ หรือ www. transport.co.th
รถไฟ มีรถด่วน รถเร็ว และรถด่วนพิเศษสปรินเตอร์ กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ทุกวัน จากนั้นต่อรถโดยสารไปยังจังหวัดมุกดาหาร ระยะทางประมาณ ๑๖๗ กิโลเมตร รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร . ๑๖๙๐ , ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐ , ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐ หรือ www. railway.co.th
เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) ยังไม่มีบริการเที่ยวบินไปจังหวัดมุกดาหารโดยตรง หากประสงค์เดินทางโดยเครื่องบินต้องเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี หรือ นครพนม จากนั้นต่อรถโดยสารไปจังหวัดมุกดาหาร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) โทร . ๑๕๖๖ , ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐ , ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ หรือ www.thaiairways.com

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.มุกดาหาร
อำเภอเมือง
- วัดศรีมงคลใต้
- อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
- สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร
- หอแก้วมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
- ตลาดอินโดจีน มุกดาหาร
- ห้าแยกชุมชนเวียดนาม
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
- กลองมโหระทึก
- หอยสมัยหิน
อำเภอคำชะอี
อำเภอหว้านใหญ่
- วัดสองคอน
- วัดพระศรีมหาโพธิ์
- วัดมโนภิรมย์
- อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
- แก่งกะเบา
อำเภอหนองสูง
- น้ำตกตาดโตน
อำเภอดงหลวง
ที่พักมุกดาหาร
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.มุกดาหาร
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นิคมคำสร้อย
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ดอนตาล
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.คำชะอี
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.หว้านใหญ่
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.หนองสูง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ดงหลวง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากมุกดาหาร
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.มุกดาหาร
- ร้านมุกดาก๋วยเตี๋ยวไก่บ้าน
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นิคมคำสร้อย
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ดอนตาล
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.คำชะอี
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.หว้านใหญ่
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.หนองสูง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ดงหลวง
 

 

วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco