แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปลำพูน สถานที่ท่องเที่ยวลำพูน ที่พักลำพูน ร้านอาหารลำพูน การเดินทางไปลำพูน แผนที่ลำพูน
คำขวัญ จ.ลำพูน
พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญไชย
ข้อมูล
ลำพูน จังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า นครหริภุญไชย สร้างเมื่อ พ . ศ . ๑๒๐๐ โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างระหว่างแม่น้ำ ๒ สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำกวงเมื่อสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงละโว้พระนามว่า “ จามเทวี ” มาปกครองเมือง มีกษัตริย์ครองเมืองสืบต่อมาหลายราชวงศ์ จนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ทำการขับไล่พม่าจนสำเร็จได้ไปครองเมืองเชียงใหม่ และให้เจ้าคำฝั้นน้องชายครองเมืองลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เป็นเจ้าผู้ครองนคร และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ . ศ . ๒๔๗๕ จึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร
จังหวัดลำพูนมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน ๔ สาย คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทาและแม่น้ำลี้ แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ และ ๑ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอห้างฉัตร อำเภอสบปราบและอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ
อำเภอป่าซาง ๑๑ กิโลเมตร
อำเภอแม่ทา ๒๕ กิโลเมตร
อำเภอบ้านธิ ๒๖ กิโลเมตร
อำเภอบ้านโฮ่ง ๔๐ กิโลเมตร
อำเภอทุ่งหัวช้าง ๑๐๕ กิโลเมตร
อำเภอลี้ ๑๐๕ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง ๔๕ กิโลเมตร
ระยะทางจากจังหวัดลำพูนไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
เชียงใหม่ ๒๑ กิโลเมตร
ลำปาง ๗๑ กิโลเมตร
ตาก ๒๔๔ กิโลเมตร
การเดินทาง

รถยนต์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน ผ่านดอนเมือง รังสิต แยกซ้ายตรงกิโลเมตรที่ ๓๒ ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท เข้าจังหวัดนครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑ เข้าจังหวัดลำพูน รวมระยะทาง ๖๗๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๘ ชั่วโมง
รถไฟ รถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปจังหวัดลำพูนทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร . ๑๖๙๐ , ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔ , ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ หรือ www.railway.co.th สถานีรถไฟลำพูน โทร . ๐ ๕๓๕๑ ๑๐๑๖
รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศบริการทุกวันจากสถานีขนส่งหมอชิต ๒ ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๙ ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีบริการรถปรับอากาศวีไอพีของบริษัท อินทราทัวร์ ( ย่านประตูน้ำ ) โทร . ๐ ๒๒๐๘ ๐๘๔๐ , ๐ ๒๒๐๘ ๐๕๘๐ สาขาลำพูน โทร .
๐ ๑๔๔๔ ๔๘๘๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต ๒ โทร . ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒ – ๖๖ www.transport.co.th สถานีขนส่งลำพูน โทร . ๐ ๕๓๕๑ ๑๑๗๓
เครื่องบิน ไม่มีเครื่องบินบินตรงไปจังหวัดลำพูน ต้องบินไปเชียงใหม่ แล้วต่อรถมาลำพูน สอบถามรายละเอียดได้ที่
- การบินไทย โทร . ๑๕๖๖ , ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐, ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐ www.thaiairways.com
- นก แอร์ โทร. ๑๓๑๘ www.nokair.co.th
- ไทย แอร์ เอเชีย โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙ www.airasia.com
- โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ โทร. ๑๑๒๖, ๐ ๒๒๖๗ ๒๙๙๙ www.onetwo-go.com รถประจำทางสายเชียงใหม่ - ลำพูน ออกทุกวันตั้งแต่ ๐๕ . ๐๐ - ๒๐ . ๓๐ น . บริการรับส่งทุก ๑๐ นาที จะออกจากสถานีขนส่งช้างเผือกปลายทางสถานีขนส่งหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย ใช้เวลาเดินทาง ๔๕ นาที

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ลำพูน
อำเภอเมือง
- วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย
- วัดจามเทวี
- วัดมหาวัน
- วัดพระยืน
- วัดหมูเปิ้ง
- วัดพระคงฤาษี
- อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
- อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
- อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี
- กู่ช้าง-กู่ม้า
- กาดดอยติ
- บ้านม้า ลำพูน
- บ้านหนองช้างคืน
- บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ
- หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยองและขัวมุงท่าสิงห์
- พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน
อำเภอป่าซาง
- วัดป่าซางงาม
- วัดพระพุทธบาทตากผ้า
- วัดป่าเหียง
- วัดหนองเงือก
- วัดสันกำแพง
- อุทยานธรรมะและหอศิลป์
- แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก
- อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน
- ถ้ำเอราวัณ
- โบราณสถานวัดเกาะกลาง
- หมู่บ้านดอนหลวง
อำเภอแม่ทา
- อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
- บ้านทาป่าเปา
- สะพานทาชมพู
- หมู่บ้านแกะสลักอำเภอแม่ทา
- หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ขนาด
- อ่างเก็บน้ำทาสบเส้า
อำเภอบ้านธิ
- วัดศรีดอนชัย
- วัดพระธาตุดอยเวียง
- พระธาตุดอยห้างบาตร
- อ่างเก็บน้ำแม่ธิ
อำเภอบ้านโฮ่ง
- หมู่บ้านกะเหรี่ยงพัฒนาห้วยหละ
- วัดพระเจ้าตนหลวง
- วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน
- ถ้ำหลวงผาเวียง
อำเภอทุ่งหัวช้าง
- วัดพระธาตุดอยกวางคำ
อำเภอลี้
- วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย
- พระธาตุดวงเดียว (เวียงเจดีย์)
- วัดพระบาทห้วยต้ม
- วัดพระธาตุห้าดวง
- วัดบ้านปาง
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
- วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ หรือ ถ้ำดอยโตน
- อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
- อนุสาวรีย์สามครูบา
กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง
ที่พักลำพูน
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ลำพูน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ป่าซาง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.แม่ทา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บ้านธิ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บ้านโฮ่ง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ทุ่งหัวช้าง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ลี้
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เวียงหนองล่อง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากลำพูน
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ลำพูน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ป่าซาง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.แม่ทา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บ้านธิ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บ้านโฮ่ง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ทุ่งหัวช้าง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ลี้
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เวียงหนองล่อง
 
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco