แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปสงขลา สถานที่ท่องเที่ยวสงขลา ที่พักสงขลา ร้านอาหารสงขลา การเดินทางไปสงขลา แผนที่สงขลา

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

ภาพถ่าย
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ป้ายพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ข้อมูล

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ตั้งอยู่ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จัดแสดงข้อมูล เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวใต้และขนบนิยมในท้องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ ตลอดจนประวัติศาสตร์โบราณคดี และศิลปหัตถกรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของกลุ่มชน ซึ่งอาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาเริ่มเปิดเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2534 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารกลุ่มบ้านหลังคาจั่ว อาคารกลุ่มบ้านหลังคาปั้นหยา อาคารกลุ่มบ้านหลังคาบลานอ ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามบรมราชกุมารพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดอาคารนวมภูมินทร์
การจัดพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ใช้วัตถุของจริงประมาณ 49,000 ชิ้น นอกจากนี้ยังมี หุ่นจำลอง เสียง ภาพ วิดีทัศน์และมัลติมีเดีย ( Multimedia ) แสดงประกอบเนื้อหา เป็นแบบนิทรรศการถาวร ในอาคาร 4 กลุ่มดังกล่าวมาแล้วคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 3,300 ตารางเมตร ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวทางทักษิณคดีศึกษาโดยจัดแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ อาคารนวมภูมินทร์ อาคารกลุ่มบ้านหลังคาบลานอ อาคารกลุ่มบ้านหลังคาปั้นหยา อาคารกลุ่มบ้านหลังคาจั่ว ลานบนอาคารนวภูมินทร์

การเดินทาง

 

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
อำเภอเมือง
- วัดมัชฌิมาวาส หรือ วัดกลาง
- เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา
- ทะเลสาบสงขลา
- สะพานติณสูลานนท์
- พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
- สถาบันทักษิณคดีศึกษา
- แหลมสมิหลา
- เขาตังกวน
- สวนสัตว์สงขลา
- พิพิธภัณฑ์พธำมรงค์ (พะธำมะรง)
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา
- เกาะยอ
- พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี
- บ้านศรัทธา
- ตำหนักเขาน้อย
- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (Songkhla Aquarium)
- ย่านเมืองเก่าสงขลา
- เขาเก้าเส้ง
- แหลมสนอ่อน
- บ้านลุงหนังฉิ้น อรมุต
- เขาน้อย
อำเภอระโนด
อำเภอกระแสสินธุ์
- วัดเอกเชิงแส
อำเภอสทิงพระ
- วัดจะทิ้งพระ
- วัดพะโคะ
- อุทยานนกน้ำคูขุด (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา)
อำเภอสิงหนคร
อำเภอควนเนียง
อำเภอรัตภูมิ
- วนอุทยานน้ำตกบริพัตร
อำเภอบางกล่ำ
อำเภอหาดใหญ่
- วัดหาดใหญ่ใน
- พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล
- ตลาดน้ำคลองแห
- น้ำตกโตนงาช้าง
- สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่
- ตลาดกิมหยง
อำเภอนาหม่อม
อำเภอจะนะ
- วัดขวด
- หมู่บ้านทำกรงนก
- หาดสะกอม
อำเภอเทพา
อำเภอนาทวี
อำเภอสะบ้าย้อย
อำเภอสะเดา
- อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
- วัดถ้ำเขารูปช้าง
อำเภอคลองหอยโข่ง
ที่พักสงขลา
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สงขลา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ระโนด
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.กระแสสินธุ์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สทิงพระ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สิงหนคร
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ควนเนียง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.รัตภูมิ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บางกล่ำ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.หาดใหญ่
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นาหม่อม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.จะนะ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เทพา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นาทวี
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สะบ้าย้อย
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สะเดา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.คลองหอยโข่ง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากสงขลา
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สงขลา
- ร้านอาหารดอกแก้ว เทอเรซ
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ระโนด
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.กระแสสินธุ์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สทิงพระ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สิงหนคร
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ควนเนียง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.รัตภูมิ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บางกล่ำ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.หาดใหญ่
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นาหม่อม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.จะนะ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เทพา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นาทวี
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สะบ้าย้อย
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สะเดา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.คลองหอยโข่ง
 
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco