แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปพิษณุโลก สถานที่ท่องเที่ยวพิษณุโลก ที่พักพิษณุโลก ร้านอาหารพิษณุโลก การเดินทางไปพิษณุโลก แผนที่พิษณุโลก

วัดราชบูรณะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ภาพถ่าย
เจดีย์หลวง และหอไตร
วิหารหลวงพ่อดำ และหอไตร
วิหารหลวงพ่อดำ
พระอุโบสถ
ใบเสมา
เรือพระที่นั่งรับเสด็จรัชกาล 5
เรือพระที่นั่งรับเสด็จรัชกาล 5
พระบรมสารีริกธาตุ
วัดราชบูรณะ
เจดีย์หลวง
ป้ายวัดราชบูรณะ
เจดีย์หลวง
หอไตรวัดราชบูรณะ
หอไตรวัดราชบูรณะ
วิหารหลวงพ่อดำ
หลวงพ่อดำ
วิหารหลวงพ่อดำ
คามอรหันตเจดีย์
วัดราชบูรณะ
ทางเข้าวัดราชบูรณะ
บานประตูวิหารหลวงพ่อดำ
ข้อมูล

เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก จากลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัด สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ได้รับการซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมต่อมา
ทางใต้ของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (ฝั่งตรงข้ามถนนกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) พิจารณาดูตามชื่อแล้ว วัดราชบูรณะน่าจะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง เชื่อว่าเป็นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เนื่องจากทรงประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกถึง 25 ปี และทรงมีบทบาททางบำรุงพระศาสนาที่พิษณุโลกมากที่สุด
สถานที่น่าสนใจภายในวัด
เจดีย์หลวง ตั้งมาทางหลังพระวิหารหลวงพ่อดำ สภาพปัจจุบันพบว่าตั้งอยู่บนฐานอิฐขนาดใหญ่รองรับฐานรูปแปดเหลี่ยม สูงซ้อนลดหลั่นขึ้นไปจนถึงชั้นระเบียงรอบเจดีย์ทรงกลม (เจดีย์ทรงลังกา) มุมราวระเบียงทั้งแปดมุม ทำเป็นเจดีย์ขนาดเล็กติดตั้งอยู่ ลักษณะคล้ายเจดีย์องค์ใหญ่ มีผู้สันนิษฐานว่าคงเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
วิหารหลวงพ่อดำ ตั้งถัดมาทางด้านหลังพระอุโบสถ และหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกัน ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน มีทางขึ้น-ลง ทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลัง ด้านละ 2 ประตู ภายในประดิษฐานหลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นที่คำรพนับถือของพุทธศาสนิกชน ภายในวิหารยังมีข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่อยู่ภายในวิหาร บานประตูไม้แกะสลัก ผนังภายในเขียนภาพจิตกรรมพุทธประวัติ เพื่อให้พุทธสานิกชนทั้งหลายได้ชม
อุโบสถ อาคารก่ออิฐถือปูน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีประตู้ขึ้น-ลง เข้าออก ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 2 ประตู พื้นภายในยกระดับ บานประตูหน้าต่างไม้แกะสลัก ผนังภายในเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องรามเกียรติ์ รอบอาคารติดตั้งใบเสมาบนฐานก่ออิฐถือปูนรูปดอกบัว รอบนอกทำเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบอีกชั้น
เรือพระที่นั่งรับเสด็จสมัย รัชการที่ 5 มีความยาว 12 เมตร กว้าง 170 เมตร ตามคำบอกเล่า ได้ใช้เรือพระที่นั่งเสด็จลำนี้ แทนเรือที่นำมาจากบางกอกในคราวนี้น ล่องเรือเพื่อมานมัสการพระพุทธชินราช ศาสนสถานต่าง ๆ และพระสกนิกรของพระองค์ เมื่อปี พ.ศ. 2527 ทหารค่ายสฤสณ์เสนาได้มาพัฒนาวัดราชบูรณะ โดยใช้ทหาร 300 นาย พัฒนา 3 วัน 3 คืน ทำการบูรณะซ่อมแซมเรือพระที่นั่งที่จมลงดินเหลือแต่ท้ายเรือโผล่ขึ้นมา ่ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2533 ฉลอง 400 ปี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทางศึกษาธิการ จ.พิษณุโลกได้มาอันเชิญเรือพระที่นั่งรับเสด็จสมัย รัชการที่ 5 ลำนี้ไปทำการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้ง และได้นำลงแม่น้ำน่านเป็นครั้งแรก หลังจากที่ไม่เคยลงน้ำมาเป็นเวลานับร้อยปี เพื่อฉลองครบรอบ 400 ปี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในนามเรือ "พระยาจีนจัตตุ" หลังจากนั้นก็ได้อันเชิญมาไว้ที่วัดราชบูรณะดังเดิม จนถึงปัจจุบัน
หอไตร ที่เก่าแก่ของวัดที่ยังมีความสมบูรณ์ และงดงาม
หอระฆัง ที่เก่าแก่ของวัดที่ยังมีความสมบูรณ์ และงดงาม
ศาลาการเปรียญ
ที่เก่าแก่ของวัดที่ยังมีความสมบูรณ์ และงดงาม

การเดินทาง

ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก (อยู่ฝั่งตรงข้ามฟากถนนกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร)

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.พิษณุโลก
อำเภอเมือง
- วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
- เสาหลักเมืองพิษณุโลก
- สะพานนเรศวร
- พระราชวังจันทน์ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- วัดราชบูรณะ
- วัดศรีสุคต
- วัดวิหารทอง
- กำแพงเมืองคูเมือง
- วังปลาคูเมือง
- ตลาดไนท์บาซา
- พิพิธภัณฑ์ผ้ามหาลัยนเรศวร
- หอศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
- สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ
- สวนนกไทยศึกษา
- วัดนางพญา
- วัดเจดีย์ยอดทอง
- วัดจุฬามณี
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี
อำเภอบางระกำ
อำเภอวังทอง
- ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
- น้ำตกแก่งซอง
- สวนรุกชาติสกุโณทยาน น้ำตกสกุโณทยาน หรือน้ำตกวังนกแอ่น
- น้ำตกปอย
- วัดราชคีรีหิรัญยาราม
- ถ้ำพระวังแดง
อำเภอวัดโบสถ์
- อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่
อำเภอบางกระทุ่ม
อำเภอพรหมพิราม
อำเภอเนินมะปราง
- เส้นทางท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
อำเภอนครไทย
- อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
- อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้า
- โรงเรียนการเมืองการทหาร
- น้ำตกแก่งโสภา
- อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว
อำเภอชาติตระการ
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
- อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
ที่พักพิษณุโลก
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.พิษณุโลก
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บางระกำ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.วังทอง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.วัดโบสถ์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บางกระทุ่ม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.พรหมพิราม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เนินมะปราง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นครไทย
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ชาติตระการ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากพิษณุโลก
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.พิษณุโลก
- ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บางระกำ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.วังทอง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.วัดโบสถ์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บางกระทุ่ม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.พรหมพิราม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เนินมะปราง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นครไทย
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ชาติตระการ
 

 

วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco