แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน ที่พักน่าน ร้านอาหารน่าน การเดินทางไปน่าน แผนที่น่าน

เสาดินนาน้อย ต.เชียงขอม อ.นาน้อย จ.น่าน

ภาพถ่าย
ป้ายเสาดินนาน้อย
เสาดินนาน้อย
เสาดินนาน้อย
เสาดินจำนวนมา
เสาดิน
เสาดินขนาดใหญ่
ทางเดิมชมเสาดินนาน้อย
เสาดินขนาดใหญ่
เสาดินนาน้อย
เสาดินนาน้อย
เสาดินนาน้อยเป็นบริเวณกว้าง
ดินยุบตัวกลายเป็นเสาดินนาน้อย
เสาดินนาน้อย
เสาดินนาน้อยจำนวนมาก
ข้อมูล

ประวัติเสาดินนาน้อย
เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ก่อนที่จะมีชื่อเรียกเสาดิน คนโบราณหรือผู้เฒ่าผู้แก่หลายชั่วอายุคน ต่างก็เรียกชื่อสถานที่แห่งนี้ไปต่าง ๆ นานา บางคนเรียก "เด่นปู่เขียว" บางคนก็เรียก "เด่นอีบด" ที่เขาเรียกชื่อนี้เพราะช่วงที่ดินเริ่มถูกน้ำกัดเซาะพังทลาย ก็มีคนชื่อปู่เขียว หรืออีบด ไปนั่งใกล้กับที่ดินพังทลายก็เลยถูกดินถล่มลงมาถมตาย ผู้คนจึงเรียกติดปาก ต่อมาถูกน้ำกัดเซาะลงมาเรื่อย ๆ นานเข้าจึงเกิดเป็นเสาดิน ต่อมาจากนั้นชื่อเด่นปู่เขียว หรือเด่นอีบด จึงเริ่มหายไป "เสาดิน" จึงกลายเป็นชื่อที่เรียกกันติดปากจนถึงทุกวันนี้
อภินิหารและความลี้ลับของเสาดินนาน้อย
จากการบอกเล่าของพ่อหนานบุญเถิง ปันติ หรือคนบ้านเชียงของ ท่านได้เล่าให้ฟังว่า เสาดินนาน้อยมีความศักดิ์สิทธิ์และความลี้ลับมากมาย ในสมัยที่ท่านยังเป็นเด็ก ท่านเล่าว่าในตอนกลางคืนเดือนมืดท่านเห็นดวงไฟดวงใหญ่ลอยมาจากบนฟ้าทางทิศตะวันออก และลอยอยู่เหนือบริเวณเสาดินทำให้บริเวณเสาดินสว่างสุกใส แล้วดวงไฟก็ค่อย ๆ เลือนหายไป ตอนเช้าตื่นขึ้นมารีบไปดูพบว่ามีรอยเท้าเด็กเล็ก ๆ เต็มไปหมด อภินิหารนี้จะเกิดปรากฏในเทศกาลสงกรานต์กัน หรือที่คนทางภาคเหนือเรียกกันว่า "ผีฟ้า" หรือ "ผีอีคล้อย"
ปัจจุบันเสาดินนาน้อย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.น่าน อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เสาดินนาน้อยเป็นสถานที่ศึกษาทางธรณีวิทยาที่สำคัญ ซึ่งเปรียบเสมือนห้องสมุดห้องใหญ่ที่เชิญชวนให้มาศึกษาค้นคว้าและช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ผ่านนครสวรรค์ พิษณุโลกถึงแพร่ จากแพร่ตามถนนยันตรกิจโกศล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ไปถึงอำเภอเวียงสา เลี้ยวขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1026 จากอำเภอเวียงสาไปอำเภอนาน้อย มีทางแยกไปตามเส้นทางหมายเลข 1083 ขับเข้ามาประมาณ 10 กว่า กม. จะพบป้ายให้ไปทางเสาดินนาน้อย เลี้ยวขวามาอีกประมาณ 10 กม. ก็จะถึงเสาดินนาน้อย

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.น่าน
อำเภอเมือง
- วัดภูมินทร์
- วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
- วัดพญาวัด
- วัดสวนตาล
- วัดมิ่งเมือง
- วัดพระธาตุเขาน้อย
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
- หอศิลป์ริมน่าน
- เรือนจำจังหวัดน่าน
- วนอุทยานถ้ำผาตูบ
- แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก
อำเภอเวียงสา
อำเภอสันติสุข
อำเภอแม่จริม
- อุทยานแห่งชาติแม่จริม
- แก่งน้ำหว้า
อำเภอท่าวังผา
- วัดหนองบัว
- หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว
อำเภอบ้านหลวง
- อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
อำเภอนาน้อย
- อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
- เสาดินนาน้อย
- ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์
- ผาชู้
อำเภอปัว
- วัดต้นแหลง
- วัดพระธาตุเบ็งสกัด
- อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
- ลานดูดาว
- ต้นดิกเดียม วัดปรางค์
- น้ำตกภูฟ้า
- ถ้ำผาฆ้อง
อำเภอสองแคว
อำเภอเชียงกลาง
- วัดหนองแดง
อำเภอนาหมื่น
- หมู่บ้านประมงปากนาย
อำเภอทุ่งช้าง
- พิพิธภัณฑ์ทหารทุ่งช้าง
- ถ้ำผาแดง
- โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง(พมพ.)บ้านมณีพฤกษ์
อำเภอบ่อเกลือ
- อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
- บ่อเกลือ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
- ตลาดชายแดนบ้านห้วยโก๋น ด่านห้วยโก๋น
- พิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง ฐานห้วยโก๋น
- สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์
กิ่งอำเภอภูเพียง
- วัดพระธาตุแช่แห้ง
ที่พักน่าน
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.น่าน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เวียงสา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สันติสุข
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.แม่จริม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ท่าวังผา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บ้านหลวง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นาน้อย
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ปัว
- อูปแก้วรีสอร์ท
- ปางดอยรีสอร์ท
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สองแคว
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เชียงกลาง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นาหมื่น
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ทุ่งช้าง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บ่อเกลือ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เฉลิมพระเกียรติ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ กิ่งอ.ภูเพียง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากน่าน
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.น่าน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เวียงสา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สันติสุข
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.แม่จริม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ท่าวังผา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บ้านหลวง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นาน้อย
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ปัว
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สองแคว
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เชียงกลาง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นาหมื่น
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ทุ่งช้าง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บ่อเกลือ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เฉลิมพระเกียรติ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก กิ่งอ.ภูเพียง
 
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco