แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปเพชรบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ ที่พักเพชรบูรณ์ ร้านอาหารเพชรบูรณ์ การเดินทางไปเพชรบูรณ์ แผนที่เพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ต.ห้วยใหญ่ ต.บ้านโคก ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ภาพถ่าย
 
ข้อมูล

ความเป็นมา
เมื่อปี พ.ศ. 2532 จ.เพชรบูรณ์ ได้มีการสำรวจพบน้ำตกสวยงามเหมาะที่จะปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงได้ขอกรมป่าไม้ทำการสำรวจพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติตะเบาะ-ห้วยใหญ่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ และกรมป่าไม้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเมื่อกลางปีงบประมาณ 2534
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ อันดับที่ 87 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2541 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ ในท้องที่ ต.ห้วยใหญ่ ต.บ้านโคก ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 181,250 ไร่ หรือ 290 ตร.กม.
ขอบเขตและพื้นที่ใกล้เคียง
ทิศเหนือ - ติดกับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง จ.เพชรบูรณ์
ทิศใต้ - ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ - ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก - ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก - ติดกับ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นดินแดนแห่งขุนเขา
ที่สลับซับซ้อนของเทือกเขาเพชรบูรณ์ตะวันออก สภาพป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าดงดิบชื้นปกคลุมบริเวณยอดเขา เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาตของแม่น้ำป่าสัก และลุ่มน้ำภาชี เป็นผืนป่าเดียวกันอับอุทยานแห่ชาติน้ำหนาวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ พื้นที่ป่าเคยเป็นป่าสัมปทานของบริษัทไม้อัดไทย แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ผ่านการทำไม้จึงมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ ในส่วนที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เป็นแหล่งรวบรวมความงดงามของธรรมชาติที่สวยงามและยังเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวิภาพอีกด้วย
พันธุ์ไม้นานาชนิด
สภาพป่ามีทั้งป่าดิบเขาอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ตั้งแต่ 1,000 เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญเป็นวงศ์ก่อ ได้แก่ ก่อสีเสียด ก่อตาหมู สนสามพันปี ยมหอม ฯลฯ ส่วนไม้พื้นล่างเป็นพวกเฟิร์น กล้วยไม้ดิน ไผ่แคน มอสต่าง ๆ
ป่าดิบแล้ง เป็นป่าสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 300-600 เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ กระบาก ยาง ตะเคียน มะค่าโมง ฯลฯ ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ปาล์ม หวาย ตาว ขิง ข่าต่าง ๆ
ป่าเต็งรัง ลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีหญ้าและไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง มะค่า ฯลฯ
ป่าเบญจพรรณ มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีไม้ขนาดกลางเป็นส่วนมาก พื้นที่ป่าไม่รกทึบ มีไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ ขึ้นอยู่มาก พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ แดง ประดู่ ชิงชัน ตะแบก พืชชั้นล่าง ได้แก่ หญ้า และไผ่ชนิดต่าง ๆ
สัตว์ป่าหายาก
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ เลียงผา เสือโคร่ง ตุ่น เก้ง ลิงค่าง หมูป่า ฯลฯ
สัตว์ปีก ได้แก่ นกชนิดต่าง ๆ เช่น นกเงือก นกตะขาบทุ่ง ไก่ป่า เหยี่ยว นกปรอดหัวโขน ฯลฯ
สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ เต่าภูเขางูเห่า งูจงอาง ตะกวด นิ่ม ฯลฯ
สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้ง ปู ปลาชนิดต่าง ๆ
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
น้ำตกตาดหมอก
ต้นกำเนิดจากเขาตาดหมอกเป็นน้ำตกสูงเด่นและสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีน้ำไหลตลอดปี ซึ่งไหลลงมาจากหน้าผาสูง มีชั้นเดียวโดด ๆ ความสูงประมาณ 320 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ 9 กม.
น้ำตกสองนาง
ความสูงประมาณ 5-10 เมตร มีทั้งหมด 12 ชั้น ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ซึ่งแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกัน อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ 9 กม.
จุดชมวิว กม. 3
เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตก และชมทิวทัศน์ของ จ.เพชรบูรณ์ นอกจากมีความสำคัญในด้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีสภาพป่าที่สมบูรณ์และอยู่ใกล้ตัวเมืองเพชรบูรณ์แล้ว ยังเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำป่าสักและลำน้ำชี มีอิทธิพลต่อความสมบูรณ์ของพื้นที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ด้านทิศตะวันออก และยังเป็นกันชนให้แก่ ผืนป่าสำคัญ คือ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เส้นทางเริ่มต้นจากลานจอดรถปลายถนน รพช.สาย 4095 (บ้านเฉลียงลับ-น้ำตกตาดหมอก) หลัง กม.ที่ 19 ลัดเลาะไปตามลำห้วยบง ถึงน้ำตกตาดหมอก มีความยาวประมาณ 2,190 เมตร อยู่ในท้องที่ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ ตามแนวเส้นทางมีลักษณะของพื้นที่เป็นเนินสูงต่ำขึ้นลงตลอดเส้นทางความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 700-800 เมตร
ตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกตาดหมอก จะได้พบกับสภาพทางธรณี ตามแนวเส้นเป็นดินร่วน ผสมหินตะกอน หรือหินผุบริเวณน้ำตก ทั้งน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกสองนาง เป็นหินแกรนิตดิบ พรรณพืชมีลักษณะเป็นดิบแล้ง มีพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ ลำพูป่า แสมดำ กล้วยป่า จนทร์เขียวและเฟิร์นชนิดต่าง ๆ สัตว์ป่าที่พบตามเส้นทาง ได้แก่ เลียงผา ลิง หมูป่า นำชนิดต่าง ๆ เช่น นกเอี้ยงถ้ำ นกกางเขนน้ำ เป็นต้น
สิ่งอำนวยความสะดวก
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก มีบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยว สถานที่สำหรับกางเต็นท์พักแรมท่ามกลางธรรมชาติ นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้าไปพักแรมควรเตรียมอาหาร และเต็นท์สำหรับการพักแรมไปให้พร้อม เนื่องจากทางอุทยานฯ ไม่มีร้านอาหารให้บริการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตู้ ปณ. 4 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-9703-8855, 0-6203-5582 E-mail : Tatmok1@yahoo.com
ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (สำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลก)
โทร. 0-5528-2348 E-mail : parkparo11@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์จองบ้านพักอุทยานแห่งชาติ
โทร.0-2562-0760

การเดินทาง

แผนที่การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ เดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทางประมาณ 386 กม. และจากตัว อ.เมืองเพชรบูรณ์ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 2271 ถึงบ้านเฉลียงลับ ระยะทาง 12 กม. เลี้ยวขวาไปทางบ้านน้ำร้อน ทางหลวงหมายเลข 2275 ระยะทางประมาณ 200 เมตร แล้วเลี้ยวซ้าย มีป้ายบอกทางสู่อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตามเส้นทาง รพช. (บ้านเฉลียงลับ-ตาดหมอก) ระยะทางประมาณ 19 กม.

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อำเภอเมือง
- วัดมหาธาตุ
- วัดช้างเผือก
- วัดไตรภูมิ
- วัดพระแก้ว
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์
- ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
- ไร่กำนันจุล (ฟาร์มสเตย์)
- เนินมหัศจรรย์
- อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง หรือ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง
- สวนรุกขชาติหนองนารี
- เขารัง
อำเภอหล่มสัก
- หลักเมืองหล่มเก่า
- อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
- อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
- หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
- ถ้ำฤาษีสมบัติ
- วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์
- ตลาดเช้าหล่มสัก lomsak morningmarket
- ถนนคนเดินหล่มสัก lomsak walking street
อำเภอหล่มเก่า
- ภูทับเบิก
- อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
- วัดศรีมงคล (วัดนาทราย)
อำเภอชนแดน
- ภูเขาหินปะการัง หรือ เขาหน่อ
อำเภอหนองไผ่
- สวนรุกขชาติซับชมภู หรือสวนรุกขชาติน้ำตกซับชมภู
อำเภอบึงสามพัน
- ไร่ชนิกา
- บึงสามพัน
- ทุ่งทานตะวันที่บึงสามพัน
อำเภอวิเชียรบุรี
- วัดวิเชียรบำรุง
- สวนสาธารณะเทศบาลตำบลพุเตย
อำเภอศรีเทพ
- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
อำเภอวังโป่ง
อำเภอน้ำหนาว
- รอยเท้าไดโนเสาร์
- อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
- สวนภูพนา
- ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ถ้ำผาหงษ์
- ถ้ำใหญ่น้ำหนาว (ภูน้ำริน)
อำเภอเขาค้อ
- พุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว
- พระตำหนักเขาค้อ
- เขาค้อ
- อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา)
- แก่งบางระจัน
- ภูแก้ว แอดเวนเจอร์ ปาร์ค
- ไร่ บี เอ็น
- น้ำตกศรีดิษฐ
- เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
- หอสมุดนานาชาติเขาค้อ
- อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
- พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก
- ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ)
- อนุสรณ์จีนฮ่อ
- หมู่บ้านท่องเที่ยวชาวดอย (ม้ง) บ้านเล่าลือ
- หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขาบ้านเข็กน้อย
- อ่างเก็บน้ำรัตนัย
- สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ
- เขาค้อทะเลภู หรือ ศูนย์กลางวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งตนเอง (ศวต.)
- สวนสัตว์เปิดเขาค้อ หรือ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อเพชรบูรณ์
- บริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จำกัด ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก (เขาค้อ)
ที่พักเพชรบูรณ์
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เพชรบูรณ์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เขาค้อ
- บ้านพักผู้พัน เขาค้อ
- เขาค้อคันทรีโฮม
- เขาค้อทะเลหมอก
- เนินเขาค้อรีสอร์ท
- พรสวรรครีสอร์ท
- ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท
- วัลภารีสอร์ท
- morningtime resort มอร์นิ่งไทม์ รีสอร์ท
- บ้านสามน. ภูหมอกสวย เขาค้อ
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.หล่มสัก
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.หล่มเก่า
- ภูกระต๊อบเงิน ที่ภูทับเบิก
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ชนแดน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.หนองไผ่
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บึงสามพัน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.วิเชียรบุรี
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ศรีเทพ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.วังโป่ง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.น้ำหนาว
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากเพชรบูรณ์
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เพชรบูรณ์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.หล่มสัก
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.หล่มเก่า
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ชนแดน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.หนองไผ่
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บึงสามพัน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.วิเชียรบุรี
- ไก่ย่างวิเชียรบุรี ร้านไก่ย่างบัวตอง
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ศรีเทพ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.วังโป่ง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.น้ำหนาว
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เขาค้อ
- เขาค้อกาแฟสด
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco