แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปเพชรบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ ที่พักเพชรบูรณ์ ร้านอาหารเพชรบูรณ์ การเดินทางไปเพชรบูรณ์ แผนที่เพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ อ.หล่มสักจ.เพชรบูรณ์

ภาพถ่าย
ทางขึ้นเขาค้อ
พระตำหนักเขาค้อ
พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก
อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
เขาค้อกาแฟสด
ข้อมูล

ประวัติความเป็นมา
บริเวณพื้นที่ป่าที่จะประกาศกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโปลกหล่น จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2538 มีเนื้อที่ประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,750 ไร่ และได้มีกำสำรวจพื้นที่ เพิ่มเติมบริเวณที่กรมประชาสงเคราะห์ส่งมอบคืน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโปลกหล่นและป่าสงวน แห่ลชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำ 2 ลุ่มน้ำสำคัญ คือ ลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำน่าน ครอบคลุมพื้นที่งางส่วนของ 15 ตำบล คือ ต.หินฮาว ต.วังบาล และต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า ต.น้ำก้อ ต.น้ำชุน ต.บุ่งน้ำเต้า และ ต.บ้านเนิน อ.หล่มสัก ต.ท่าพล และต.ป่าเลา อ.เมืองเพชบูรณ์ ต.แคมป์สน ต.ทุ่งสมอ ต.เขาค้อ ต.ริมสีม่วง ต.สะเดาะพง และต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ เพื่อประกาศกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติเขาค้อรวมเนื้อที่ประมาณ 487.688 ตารางกิโลเมตร หรือ 304,805 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีลัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาทอดยาวตามทิศเหนือ - ใต้ (ด้านทิศตะวันตกของเพชรบูรณ์) เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำน่าน จุดที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติเขาคือ มีความสูงประมาณ 1,759 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายนฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
พืชพรรณและสัตว์ป่า
ด้วยสภาพอุทยานแห่งชาติเขาค้อ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต่ 155 - 1,759 เมตร จากระดับน้ำทะเล จึงทำให้สภาพป่าที่แตกต่างกัน 6 ชนิด คือ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าดิบแล้งและสวนป่า พรรณไม้ที่สำคัญที่พบในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง คือ ประดู่ สัก เต็ง รัง ยมหิน ตะแบก ชมพู่ ป่าเสสา ไผ่ กล้วยไม้ และเฟิร์น นานาชนิด
พรรณไม้ที่สำคัญที่พบในป่าดิบเขาและป่าสน คือ ตะเคียน ยาง จำปีป่า ก่อชนิดต่าง ๆ มะขามป้อมดง และสนเขา ผืนป่าแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น เลียงผา เก้ง หมูป่า เม่น ค่าง อีเห็น กระรอก และนกนานาชนิด
แหล่งท่องเที่ยวและจุดเด่นที่น่าสนใจ
น้ำตกธารทิพย์
ตั้งอยู่ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 26 เมตร กว้างประมาณ 30 เมตร ถัดไปเป็นน้ำตกขั้นบันได น้ำตกแก่งเลียงผา น้ำตกแก่งผาเอียง
น้ำตกตาดฟ้า
ตั้งอยู่ในเขต อ.หล่มสัก เป็นน้ำชั้นเดียวมีความสูง ประมาณ 40 เมตร กว้างประมาณ 100 เมตร
น้ำตกตาดเพชร
ตั้งอยู่บ้านเพชรช่วย ต.สะเดาพง อ.เขาค้อ ค้นพบใหม่ มีความสูงหลายชั้น
น้ำตกภูทับเบิก
ตั้งอยู่บ้านทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า น้ำตกค้นพบใหม่เป็นน้ำตกชั้นเดียว มีความสูงประมาณ 200 เมตร
จุดชมวิวดอยน้ำเพียงดิน
อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 2331 หลักกม.ที่ 13 จากจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภูเขาน้ำก้อใหญ่และเป็นเขาย่า ภูหลวง ภูหอ ภูกระดึง ภูผาจิต น้ำตกหิมาลัย แก่งบางระจัน จุดชมวิวผาขาว และจุดชมวิวยอดเขาย่า
น้ำตกวังตุ้ม
อยู่ในเขต ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ การเดินทาง จาก ต.แคมป์สน ไปยังบ้านดงหลวงแล้วเดินทางต่ออีกประมาณ 1 กม. มีความยาวประมาณ 40 เมตร อยู่ในห้วซำม่วง ด้านหน้ามีแอ่งน้ำขนาดใหญ่
น้ำตกห้วยจอก
อยู่ในเขต ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จากบ้านอมชี ต.ท่าพลไปทางทิศตะวันตกเข้าไปตามทางลูกรังระยะทางประมาณ 8 กม. เดินเท้าต่ออีกประมาณ 4 กม. เป็นน้ำตกขนาดเล็ก จำนวน 3 ชั้น ชั้นแรกสูงประมาณ 10 เมตร ด้านหน้าน้ำตกมีแอ่งน้ำ
น้ำตกผาลาด
อยู่ในท้องที่ ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก ห่างจากน้ำตกธารทิพย์ เดินทางต่ออีกประมาณ 5 กม.
จุดชมวิวผาซ่อนแก้ว
ิอยู่ทางทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติเขาค้อ เป็นจุดชมวิวหน้าผาหินสีดำ
แก่งบางระจัน
เป็นแก่งลำน้ำเข็ก มีความสวยงามและยาวหลายกิโลเมตร เป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงกับอุทยานแห่งชาติเขาค้อ เป็นแหล่งดูแมงกระพรุนน้ำจืดที่หาชมได้ยาก
นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย อาทิ น้ำตกเหมืองแบ่ง น้ำตกห้วยใหญ่ น้ำตกสามสิบคต น้ำตกหิมาลัย ซากเครื่องบินในป่าลึก ต้นไม้ใส่เสื้อในป่าดิบเขา ถ้ำใหญ่น้ำก้อ ตลอดจนจุชมวิวที่สวยงามดัง คำขวัญที่ว่า
"อุทยานแห่งชาติเขาค้อ...ดินแดนแห่งขุนเขา โขดหิน หาดทราย สายน้ำ และทะเลหมอก"
สิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานแห่งชาติเขาค้อจัดสถานที่กางเต๊นท์ไว้บริการที่บริเวณน้ำตกธารทิพย์
ปฏิทินการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
เที่ยวน้ำตก มกราคม - ธันวาคม
ท่องทะเลหมอก ธันวาคม - กุมภาพันธ์
มหัศจรรย์แห่งขุนเขา ตุลาคม - พฤษภาคม
ส่งกล้องดูนก พฤศจิกายน - มิถุนายน
ดูผีเสื้อ พฤศจิกายน - มิถุนายน
พักแรม
เดินศึกษาธรรมชาติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร. 0-5671-8705, 08-1584-9856, 08-1363-2923
E-mail : np_khaokho@hotmail.com
ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) โทร. 0-5528-2347 โทรสาร. 0-5528-2348
E-mail : parkparo11@hotmai.com
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช www.dnp.go.th

การเดินทาง

แผนที่การเดินทาง
จากกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถึง จ.สระบุรี ไปจนถึงสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตรงกม.ที่ 125 แยกขวามือเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี - หล่มสัก) ต่อไปอีก 221 กม. ถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมระยะทางทั้งสิ้น ประมาณ 346 กม. จากตัวเมืองเพชรบูรณ์ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี - หล่มสัก) สายเพชรบูรณ์ - หล่มสัก ประมาณ 28 กม. บริเวณหลักกม.ที่ 250 สี่แยกบุ่งน้ำเต้า จากนั้นแยกซ้าย ตามทางหลวงหมายเลข 2302 (บุ่งน้ำเต้า - ทุ่งสมอ) ระยะทาง 4 กม. เลี้ยวซ้ายอีก 1 กม. ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อ (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) รวมระยะทาง 32 กม. ห่างจาก อ.หล่มสัก 21 กม. ห่างจากสนามบินเพชรบูรณ์ 9 กม.

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อำเภอเมือง
- วัดมหาธาตุ
- วัดช้างเผือก
- วัดไตรภูมิ
- วัดพระแก้ว
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์
- ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
- ไร่กำนันจุล (ฟาร์มสเตย์)
- เนินมหัศจรรย์
- อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง หรือ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง
- สวนรุกขชาติหนองนารี
- เขารัง
อำเภอหล่มสัก
- หลักเมืองหล่มเก่า
- อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
- อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
- หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
- ถ้ำฤาษีสมบัติ
- วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์
- ตลาดเช้าหล่มสัก lomsak morningmarket
- ถนนคนเดินหล่มสัก lomsak walking street
อำเภอหล่มเก่า
- ภูทับเบิก
- อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
- วัดศรีมงคล (วัดนาทราย)
อำเภอชนแดน
- ภูเขาหินปะการัง หรือ เขาหน่อ
อำเภอหนองไผ่
- สวนรุกขชาติซับชมภู หรือสวนรุกขชาติน้ำตกซับชมภู
อำเภอบึงสามพัน
- ไร่ชนิกา
- บึงสามพัน
- ทุ่งทานตะวันที่บึงสามพัน
อำเภอวิเชียรบุรี
- วัดวิเชียรบำรุง
- สวนสาธารณะเทศบาลตำบลพุเตย
อำเภอศรีเทพ
- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
อำเภอวังโป่ง
อำเภอน้ำหนาว
- รอยเท้าไดโนเสาร์
- อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
- สวนภูพนา
- ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ถ้ำผาหงษ์
- ถ้ำใหญ่น้ำหนาว (ภูน้ำริน)
อำเภอเขาค้อ
- พุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว
- พระตำหนักเขาค้อ
- เขาค้อ
- อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา)
- แก่งบางระจัน
- ภูแก้ว แอดเวนเจอร์ ปาร์ค
- ไร่ บี เอ็น
- น้ำตกศรีดิษฐ
- เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
- หอสมุดนานาชาติเขาค้อ
- อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
- พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก
- ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ)
- อนุสรณ์จีนฮ่อ
- หมู่บ้านท่องเที่ยวชาวดอย (ม้ง) บ้านเล่าลือ
- หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขาบ้านเข็กน้อย
- อ่างเก็บน้ำรัตนัย
- สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ
- เขาค้อทะเลภู หรือ ศูนย์กลางวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งตนเอง (ศวต.)
- สวนสัตว์เปิดเขาค้อ หรือ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อเพชรบูรณ์
- บริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จำกัด ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก (เขาค้อ)
ที่พักเพชรบูรณ์
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เพชรบูรณ์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เขาค้อ
- บ้านพักผู้พัน เขาค้อ
- เขาค้อคันทรีโฮม
- เขาค้อทะเลหมอก
- เนินเขาค้อรีสอร์ท
- พรสวรรครีสอร์ท
- ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท
- วัลภารีสอร์ท
- morningtime resort มอร์นิ่งไทม์ รีสอร์ท
- บ้านสามน. ภูหมอกสวย เขาค้อ
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.หล่มสัก
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.หล่มเก่า
- ภูกระต๊อบเงิน ที่ภูทับเบิก
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ชนแดน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.หนองไผ่
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บึงสามพัน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.วิเชียรบุรี
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ศรีเทพ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.วังโป่ง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.น้ำหนาว
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากเพชรบูรณ์
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เพชรบูรณ์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.หล่มสัก
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.หล่มเก่า
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ชนแดน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.หนองไผ่
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บึงสามพัน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.วิเชียรบุรี
- ไก่ย่างวิเชียรบุรี ร้านไก่ย่างบัวตอง
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ศรีเทพ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.วังโป่ง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.น้ำหนาว
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เขาค้อ
- เขาค้อกาแฟสด
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco