แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปลพบุรี สถานที่ท่องเที่ยวลพบุรี ที่พักลพบุรี ร้านอาหารลพบุรี การเดินทางไปลพบุรี แผนที่ลพบุรี

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร อ.เมือง จ.ลพบุรี

ภาพถ่าย
 
ข้อมูล

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร หน่วยทหารที่ให้เข้าทำกิจกรรม ต่างๆ ภายใน
ค่าย A03
ตั้งอยู่ที่ อ. เมือง ทางเข้าอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ตำบลโคกตูม เป็นรวมกิจกรรมในรูปแบบของการทดสอบกำลังใจ และการดำรงชีวิตแบบทหาร อาทิ การกระโดดหอสูง 34 ฟุต ไต่หน้าฝาจำลอง ยิงปืน สะพานเชือก พายเรือแคนู
สถานที่ติดต่อ กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โทร 036-412192 (ในเวลาราชการ ) หรือ 081-9472800 (นอกเวลาราชการ)
กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้แก่ การสาธิตการดำรงชีพในป่า เช่น การอ่านทิศ การหาอาหาร การป้องกันสัตว์ร้าย เป็นต้น การกระโดดหอสูง 34 ฟุต การฝึกกระโดดร่มจากบอลลูน การยิงปืน ไต่หน้าผา สะพานเชือก พายเรือ ทัวร์ป่าทางทหาร และชมพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ซึ่งจัดแสดงภาพและอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ และภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยรบพิเศษ ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกรุณาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบกจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036-412192 หรือ www.speial-force-tour.siam4x4.com, www.army.mi.th
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้แก่ สถาปัตยกรรมสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้แก่ ตึกชาโต้ (ตึกบัญชาการเขาน้ำโจน) ตึกพิบูลสงคราม และยังมีพิพิธภัณฑ์จอมพล ป. พิบูลสงคราม พิพิธภัณฑ์ทหารปืนใหญ่ พิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา และอุทยานพฤกษศาสตร์
สถานที่ติดต่อ : กองยุทธการและการข่าว ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โทรศัพท์ 036-486433-4 ต่อ 39039
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 13 ได้แก่ สนามกอล์ฟ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปิดบริการสำหรับบุคคลภายนอก ค่า Green Fee (18 หลุม) วันธรรมดา 250.- บาท วันหยุด 400.- บาท
ติดต่อสอบถามได้ที่ : มทบ.13 โทรศัพท์ (036) 422856-7 ต่อ 37393
แหล่งท่องเที่ยวภายในโรงพยาบาลอานันมหิดล ได้แก่ ห้องแสดงพระราชประวัติรัชกาลที่ 8 อยู่ภายในตึกอำนวยการโรงพยาบาลอานันมหิดล จัดแสดงพระราชประวัติ เมื่อครั้งเสด็จมาเปิดโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2481
สถานที่ติดต่อเข้าชม : โรงพยาบาลอานันทมหิดล โทรศัพท์ 036-486553 ต่อ สำนักงานผู้บังคับบัญชา

การเดินทาง

 

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ลพบุรี
อำเภอเมือง
- วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
- วัดกวิศรารามราชวรวิหาร
- วัดมณีชลขัณฑ์
- วัดเสาธงทอง
- วัดหนองเต่า (วัดพาณิชธรรมมิการาม)
- วัดนครโกษา
- วัดสันเปาโล
- วัดชีป่าสิตาราม
- วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม)
- วัดเชิงท่า
- พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
- พระนารายณ์ราชนิเวศน์
- ศาลพระกาฬ
- หลักเมืองลพบุรี ศาลหลักเมือง หรือ ศาลลูกศร จ.ลพบุรี
- พระปรางค์สามยอด
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
- สวนสัตว์ลพบุรี
- หมู่บ้านทำดินสอพอง
- พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์
- อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี(ททท.) ภาคกลาง เขต 7
- แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร
- ฟาร์มเห็ดขจรวิทย์
- พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศร)
- บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาเยนทร์
- อ่างซับเหล็ก
- วัดตองปุ
- วัดยาง ณ รังสี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน
- เทวสถานปรางค์แขก
- ป่าจำปีสิรินธร
- หอไตรวัดท่าแค
อำเภอท่าวุ้ง
- วัดไลย์
- เขาสมอคอน
อำเภอบ้านหมี่
- วัดธรรมิการาม หรือวัดค้างคาว
- วัดท้องคุ้งท่าเลา
- วัดท้องคุ้ง
- วัดเขาวงกต
- อำเภอบ้านหมี่
อำเภอโคกสำโรง
- เขาวงพระจันทร์
อำเภอพัฒนานิคม
- ทุ่งทานตะวัน
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
- พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว
- สวนเหรียญทอง
- วัดพรหมรังษี
อำเภอหนองม่วง
อำเภอสระโบสถ์
อำเภอโคกเจริญ
อำเภอท่าหลวง
- เมืองโบราณซับจำปา
- ป่าจำปีสิรินธร หรือ ป่าซับจำปา
อำเภอชัยบาดาล
- น้ำตกวังก้านเหลือง สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์
- ศูนย์อนุรักษ์ผึ้ง
- ไร่ชัยนารายณ์
อำเภอลำสนธิ
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
- ปรางค์นางผมหอม
ที่พักลพบุรี
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ลพบุรี
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ท่าวุ้ง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บ้านหมี่
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.โคกสำโรง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.พัฒนานิคม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.หนองม่วง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สระโบสถ์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.โคกเจริญ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ท่าหลวง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ชัยบาดาล
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ลำสนธิ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากลพบุรี
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ลพบุรี
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ท่าวุ้ง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บ้านหมี่
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.โคกสำโรง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.พัฒนานิคม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.หนองม่วง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สระโบสถ์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.โคกเจริญ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ท่าหลวง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ชัยบาดาล
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ลำสนธิ
 
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco