แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปตาก สถานที่ท่องเที่ยวตาก ที่พักตาก ร้านอาหารตาก การเดินทางไปตาก แผนที่ตาก

ศาลเจ้าพ่อพะวอ ตั้งอยู่ตลาดบ้านเหนือ อ.แม่สอด จ.ตาก

ภาพถ่าย
ศาลเจ้าพ่อพะวอ ศาลพระวอ ในตัวแม่สอด
ศาลเจ้าพ่อพระวอ ศาลเจ้าพ่อพระวอ เสาหลักเมือแม่สอด
ศาลเจ้าพ่อพระวอ ศาลเจ้าพ่อพระวอ เสาหลักเมือแม่สอด
รูปเจ้าพ่อพระวอ รูปปั้นเจ้าพ่อพระวอ  
รูปเจ้าพ่อพระวอ รูปปั้นเจ้าพ่อพระวอ  
ข้อมูล
ศาลเจ้าพ่อพะวอ ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแม่สอด บริเวณตลาดบ้านเหนือ ภายในศาลมีรูปปั้นของเจ้าพ่อพระวอ และรูปเจ้าพ่อพระวอตั้งอยู่ด้านข้าง ด้านข้าง ๆ ศาลเจ้าพ่อพระวอมีน่าจะมีเสาหลักเมืองแม่สอด ซึ่งเป็นสถานที่เคารพนับถือของประชาชนคนแม่สอด นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมามักจะแวะมาทำความเคาพเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทางเที่ยวชมเมืองแม่สอด และขอพรเพื่อความสุขและความเป็นสิริมงคล
การเดินทาง

ติดริมถนน ตลาดบ้านเหนือ อ.แม่สอด

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตาก
อำเภอเมือง
- วัดพระนารายณ์มหาราช
- วัดสีตลาราม หรือ วัดน้ำหัก
- วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง
- วัดดอยข่อยเขาแก้ว และวัดกลางสวนดอกไม้
- วัดมณีบรรพตวรวิหาร
- วัดเขาถ้ำ
- ศาลหลักเมืองสี่มหาราช
- อุทยานแห่งชาติลานสาง
- อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
- ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- หาดทรายทองแม่ปิงเมืองตาก
- ตรอกบ้านจีน
- สะพานแขวนสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
- หนองน้ำมณีบรรพต
- สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ
- ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยผลิตตาก
- เนินพิศวง จ.ตาก
- ริมสายธารลานกระทงสาย
- ประติมากรรมกระทงสาย
- แม่น้ำปิง จังหวัดตาก
อำเภอบ้านตาก
- วัดพระบรมธาตุ
- วัดพระพุทธบาทดอยโล้น
- เจดีย์ยุทธหัตถี หรือ เจดีย์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้ารามคำแหงมหาราช
- อุทยานประวัติศาสตร์เมืองตากเก่า
- วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท (ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินใหญ่ที่สุดในเอเชีย)
อำเภอสามเงา
- วัดชลประทานรังสรรรค์
- เขื่อนภูมิพล หรือ เขื่อนยันฮี
- ผาสามเงา
อำเภอแม่สอด
- วัดชุมพลคีรี
- วัดโพธิคุณ หรือ วัดห้วยเตย
- วัดมณีไพรสณฑ์
- อำเภอแม่สอด
- ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- ศาลเจ้าพ่อพะวอ
- ศาลเจ้าพ่อพะวอ ตลาดบ้านเหนือ
- ศาลเจ้าพ่อขุนสามชน
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
- สะพานมิตรภาพไทย-พม่า (ประตูเชื่อมอันดามันสู่อินโดจีน)
- พระธาตุหินกิ่วที่ดอยดินจี่
- น้ำพุร้อนแม่กาษาและถ้ำแม่อุษา
- ตลาดริมเมย สุดชายแดนไทย-พม่า หรือ สุดประจิมที่ริมเมย
- คอกช้างเผือก
- น้ำตกแม่กาษา
- วัดไทยวัฒนาราม
- แม่น้ำเมย
- ศูนย์พัฒนา และสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดตาก
- ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด ด่านชายแดนแม่สอด
- ตลาดแม่สอด หรือ ตลาดสดนครแม่สอด
- อุทยานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ ทีปังกรรัศมีโชติ
- แม่น้ำเมย
อำเภอแม่ระมาด
- อำเภอแม่ระมาด
- วัดดอนแก้ว
- อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
- ดอยสอยมาลัย
- หมู่บ้านกะเหรี่ยง ที่ศูนย์อพยพ อ.แม่ระมาด
อำเภอพบพระ
- อำเภอพบพระ
- สวนเทพพิทักษ์
- บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก
- น้ำตกนางครวญ หรือ น้ำตกเพอะพะ
- ไร่กุหลาบ อ.พบพระ
อำเภอท่าสองยาง
- อุทยานแห่งชาติแม่เมย
- อุทยานแห่งชาติแม่เงา
- เมืองเก่าท่าสองยาง
- อำเภอท่าสองยาง
- ถ้ำแม่อุสุ maeusucave
อำเภออุ้มผาง
- อำเภออุ้มผาง
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
- น้ำตกทีลอซู
- ดอยหัวหมด
- น้ำตกทีลอจ่อ
- บ้านโบราณ
- เส้นทางศึกษาวิถีชีวิตชาวเขาในอ.อุ้มผาง
- เส้นทางเดินป่าใน อ.อุ้มผาง
กิ่งอำเภอวังเจ้า
- อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ที่พักตาก
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ตาก
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บ้านตาก
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สามเงา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.แม่สอด
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.แม่ระมาด
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.พบพระ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ท่าสองยาง
- บีพีโฮมสเตย์
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.อุ้มผาง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ กิ่งอ.วังเจ้า
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากตาก
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เมืองตาก
- ส้มตำร้อยเปอร์เซ็นต์ 100 %
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บ้านตาก
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สามเงา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.แม่สอด
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.แม่ระมาด
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.พบพระ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ท่าสองยาง
- ครัวขวัญข้าว
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.อุ้มผาง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก กิ่งอ.วังเจ้า
- ตลาดมูเซอ จังหวัดตาก

 

วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco