แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปสุรินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวสุรินทร์ ที่พักสุรินทร์ ร้านอาหารสุรินทร์ การเดินทางไปสุรินทร์ แผนที่สุรินทร์

ตลาดการค้าช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ภาพถ่าย
ตลาดช่องจอม ตลาดชายแดนไทยกัมพูชา chongchom border thailand cambodia market
ตลาดชายแดนไทยกัมพูชา ช่องจอม ของขายริมถนน ร้านค้ามาตั้งาริมถนนก่อนถึงช่องจอม
ตลาดชายแดนไทยกัมพูชา ช่องจอม ของขายริมถนน ร้านค้ามาตั้งาริมถนนก่อนถึงช่องจอม
ตลาดชายแดนไทยกัมพูชา ตลาดช่องจอม ตลาดช่องจอม  
ตลาดชายแดนไทยกัมพูชา ตลาดช่องจอม ตลาดช่องจอม  
ข้อมูล

ตลาดการค้าช่องจอม ตั้งอยู่ที่บ้านด่านพัฒนา ตำบลด่าน ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ 69 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวอำเภอกาบเชิง 13 กิโลเมตร เดิมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทัน-ห้วยสำราญและประกาศเป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2538 ฝั่งตรงข้ามด้านกัมพูชาเป็นชุมชนโอร์เสม็ด อำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัยช่องจอมเป็นเส้นทางข้ามแดนที่ใหญ่ และสะดวกที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ที่จะไปยังกัมพูชา ทำให้มีการติดต่อสัญจรไปมา และซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวไทย และ กัมพูชามาเป็นเวลาช้านาน และเป็นที่มาของแนวความคิด ในการเปิดจุดผ่านแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้ง สองประเทศ
ตลาดแห่งนี้เปิดทำการค้าขายและสัญจรไปมาทุกวันเวลา 8.00-16.00 น. (อนุญาตให้ข้ามแดนเฉพาะคนไทยเท่านั้น) ประเภทสินค้ามีทั้งสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และสิ่งประดิษฐ์จากไม้ เช่น ม้านั่ง หัตถกรรมไม้ เสื่อสานไม้ไผ่ ตะกร้าสานต่าง ๆ

การเดินทาง

ใช้เส้นทางสุรินทร์-ช่องจอม ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ 69 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอกาบเชิง 13กิโลเมตร

การเดินทางจากกรุงเทพไปยัง ตลาดช่องจอม ตลาดชายแดนไทยกัมพูชา

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.สุรินทร์
อำเภอเมืองสุรินทร์
- ศาลหลักเมืองสุรินทร์
- อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง
- หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองจันทร์โสมา
- อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง
- วนอุทยานพนมสวาย
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์
- หมู่บ้านจักสานบ้านบุทม
- ปราสาทเมืองที
- หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านจันรม
อำเภอชุมพลบุรี
อำเภอท่าตูม
- หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์
อำเภอจอมพระ
- ปราสาทจอมพระ
อำเภอปราสาท
- ปราสาทหินบ้านพลวง
- ปราสาทบ้านไพล
อำเภอกาบเชิง
- ด่านช่องจอม ด่านตรวจคนเข้าเมืองไทยกัมพูชา
- ตลาดการค้าช่องจอม
อำเภอรัตนบุรี
อำเภอสนม
อำเภอศีขรภูมิ
- ปราสาทศีขรภูมิ
อำเภอสังขะ
- ปราสาทยายเหงา
- ปราสาทภูมิโปน
- ตลาดสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อำเภอสำโรงทาบ
อำเภอบัวเชด
อำเภอลำดวน
- วนอุทยานป่าสนหนองคู
- ปราสาทตะเปียงเตีย
กิ่งอำเภอศรีณรงค์
กิ่งอำเภอพนมดงรัก
- โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน
กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
- หมู่บ้านหัตถกรรมเขวาสินรินทร์
กิ่งอำเภอโนนกิ่ง
ที่พักสุรินทร์
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สุรินทร์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ชุมพลบุรี
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.จอมพระ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ปราสาท
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.กาบเชิง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.รัตนบุรี
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สนม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สังขะ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สำโรงทาบ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บัวเชด
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ลำดวน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ กิ่งอ.ศรีณรงค์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ กิ่งอ.พนมดงรัก
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ กิ่งอ.เขวาสินรินทร์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ กิ่งอ.โนนกิ่ง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากสุรินทร์
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สุรินทร์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ชุมพลบุรี
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.จอมพระ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ปราสาท
- กบย่าง ของกินริมทางช่องจอม
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.กาบเชิง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.รัตนบุรี
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สนม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สังขะ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สำโรงทาบ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บัวเชด
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ลำดวน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก กิ่งอ.ศรีณรงค์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก กิ่งอ.พนมดงรัก
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก กิ่งอ.เขวาสินรินทร์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก กิ่งอ.โนนกิ่ง
 
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco