แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปสุพรรณบุรี สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี ที่พักสุพรรณบุรี ร้านอาหารสุพรรณบุรี การเดินทางไปสุพรรณบุรี แผนที่สุพรรณบุรี

อุทยานแห่งชาติพุเตย ตั้งอยู่ที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ภาพถ่าย
อุทยานแห่งชาติพุเตย เดินทางเที่ยวพุเตย
หน้าทางเข้าอุทยานแห่งชาติพุเตย อุทยานแห่งชาติพุเตย แผนที่การเดินทางอุทยานแห่งชาติพุเตย
ทีทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย ภายในอุทยานแห่งชาติพุเตย บรรยากาศภายในอุทยานแห่งชาติพุเตย
ข้อมูล

็ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 198,422 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำและป่าเขาห้วยพลู อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีและวนอุทยานถ้ำเขาวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี   มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าชุกชุม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารด้านการเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี   บนยอดเขามีป่าสนสองใบหลายพันต้นและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม
สอบถามรายละเอียดอุทยานแห่งชาติพุเตย (เขาสน) ติดต่อ ตู้ ปณ. 19 อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180 โทร. 0 1934 2240  หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ 1 โทร. 0 3548 1708  หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ 2 ( พุกระทิง)   โทร. 0 3552 9215 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจ
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ 1 ( พุเตย) บ้านป่าขี อำเภอด่านช้าง หากเดินทางจากเส้นทางหลวงหมายเลข 333  จะเห็นป้ายไปอุทยานแห่งชาติพุเตยอีก 18 กิโลเมตรจะถึงที่หน่วยพิทักษ์นี้ก่อน จากจุดนี้มีพื้นที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวกางเต็นท์พักแรมได้   มีนิทรรศการเกี่ยวกับป่าไม้สำหรับผู้สนใจ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย ตั้งอยู่ ณ บ้านห้วยหินดำ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง เดินทางจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ 1 ( พุเตย) ไปประมาณ   12 กิโลเมตร
- ศาลเลาด้า ตั้งอยู่ระหว่างทางจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 1 ( พุเตย) ไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเครื่องบินเลาด้าแอร์ตกเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2534 มีผู้เสียชีวิต 223 คน ป่าสนสองใบธรรมชาติ อยู่บนเทือกเขาพุเตย ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 1( พุเตย) ประมาณ 12 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้โดยรถขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วเดินเท้าต่อเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินจะผ่านจุดชมวิว และผ่านเนินสนสองใบ สามารถพักค้างคืนกางเต็นท์ได้บริเวณป่าสนสองใบต้นปรงยักษ์ อยู่บนเทือกเขาพุเตย เจริญเติบโตขึ้นผสมกับสนสองใบ อายุประมาณ 200–300 ปี สูง 6- 8 เมตร
- น้ำตกตะเพินคี่ อยู่ห่างจากอำเภอด่านช้างประมาณ 51 กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย บ้านห้วยหินดำ 33 กิโลเมตร เป็นน้ำตก 2 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี ผืนป่าและต้นน้ำตะเพินคี่ยังคงสภาพสมบูรณ์ มีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่มากว่า 200 ปี เป็นป่าที่ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสวยงาม   เหมาะสำหรับการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
- หมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ อยู่ใกล้น้ำตกตะเพินคี่ เป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุขของมึนเมาทุกประเภท กะเหรี่ยงตะเพินคี่ เป็นกะเหรี่ยงด้ายเหลือง นับถือศาสนาพุทธ    ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปีตลอด 3 วัน 3 คืน จะมีงานพิธีไหว้จุฬามณี ซึ่งนับถือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำจากไม้ไผ่เหลาแหลมปักไว้ที่ลานหมู่บ้าน
- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ 2 ( พุกระทิง) บ้านวังโหรา อำเภอด่านช้างอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน อยู่ที่บ้านวังโหรา เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อยู่ใกล้ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานฯที่ 2 ( พุกระทิง)
- น้ำตกพุกระทิง ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ 2 ( พุกระทิง) ประมาณ 7 กิโลเมตร ใกล้อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน
- วนอุทยานถ้ำเขาวง ( หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ 3) ( ถ้ำพุหวาย) อยู่ที่บ้านพุเตย อำเภอบ้านไร่ ห่างจากอำเภอบ้านไร่ 12 กิโลเมตร
- ถ้ำพุหวาย ห่างจากวนอุทยาน 150 เมตร เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยหลายรูปแบบถึง 16 จุด มีค้างคาวอาศัยอยู่ประมาณ 9 ชนิด มีโพรงทะลุด้านตรงกันข้ามของถ้ำสามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงามของป่าสนสองใบ

การเดินทาง

อุทยานอยู่ห่างจากอำเภอด่านช้างประมาณ 80 กิโลเมตร   ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 160 กิโลเมตร   จากอำเภอด่านช้างไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 333 ผ่านถ้ำเขาเวฬุวันไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นป้ายไปอุทยานแห่งชาติพุเตยอีก   18 กิโลเมตร   และเลยผ่านบ้านป่าขีไปอีกประมาณ   3 กิโลเมตร   จะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ 1 ( พุเตย) รถยนต์ที่ใช้ควรเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีกำลังแรงสูง     ที่ทำการอุทยานฯ ไปทางอำเภอบ้านไร่ ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร   ทางซ้ายมือจะมองเห็นป้ายหมู่บ้านวังคุ้น แล้วเลี้ยวเข้าไปประมาณ 14 กิโลเมตร หรือ ห่างจากอำเภอด่านช้างไปประมาณ 50 กิโลเมตร

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.สุพรรณบุรี
อำเภอเมือง
- หอคอยบรรหาร-แจ่มใส และสวนเฉลิมภัทรราชินี
- วัดพระนอน
- วัดป่าเลไลก์วรวิหาร หรือ วัดหลวงพ่อโต
- วัดแค
- วัดหน่อพุทธางกูร หรือ วัดมะขามหน่อ
- วัดพระรูป
- วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
- วัดประตูสาร
- วัดพร้าว
- วัดพระลอย
- วัดสนามชัย
- วัดพระธาตุศาลาขาว หรือ วัดพระธาตุ หรือ วัดพระธาตุนอก
- วัดสุวรรณภูมิ (วัดกลางหรือวัดใหม่)
- อุทยานมังกรสวรรค์
- พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร (อุทยานมังกรสวรรค์)
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี
- หอระฆังสัมฤทธิ์ ระฆังมหามงคล
- ศาลากลางน้ำเจ็ดชั้น อุทยานมังกรสวรรค์
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย
- หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี
- บ้านยะมะรัชโช
- กำแพงเมืองเก่า และประตูเมือง
- สระศักดิ์สิทธิ์
- โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก
- สวนนกท่าเสด็จ (หน่วยอนุรักษ์นกท่าเสด็จ)
- ตลาดโพธิ์พระยา
- ศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่สุพรรณบุรี
- ตลาดสายหยุด ตลาดเช้าสุพรรณบุรี
อำเภอเดิมบางนางบวช
- วัดหัวเขา
- วัดเดิมบาง
- วัดเขาขึ้น หรือ วัดเขานางบวช (วัดพระอาจารย์ธรรมโชติ)
- บึงฉวาก
- กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านเมืองจกลวดลายโบราณลาวซี่-ลาวครั่ง
อำเภอบางปลาม้า
- อุทยานมัจฉา วัดป่าพฤกษ์
- วัดสวนหงษ์
- ตลาดเก้าห้อง
อำเภอศรีประจันต์
- วัดบ้านกร่าง
- บ้านควาย (หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย)
- สวนพืชไร้ดิน
- ตลาดเก่าศรีประจันต์ ตลาดเก่าศรีประจันต์บ้านเจ้าคุณ
อำเภอสองพี่น้อง
- วัดทับกระดาน
- วัดไผ่โรงวัว
- อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- ตลาดบางลี่
อำเภอสามชุก
- วัดสามชุก
- วัดลาดสิงห์
- ตลาดสามชุก หรือตลาดริมน้ำร้อยปี
- บึงระหาร
อำเภออู่ทอง
- วัดเขาดีสลัก
- วนอุทยานพุม่วง

- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร
- บ้านขาม
- ศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีวภาพ
- สวนกล้วยไม้แอฟฟีนิท (Affinit Orchids)
- วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม หรือ วัดเขาพระ
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
อำเภอดอนเจดีย์
- พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
- โบราณสถานบึงหนองสาหร่าย
อำเภอด่านช้าง
- อุทยานแห่งชาติพุเตย
- เขื่อนกระเสียว
- หาดทรายห้วยกระเสียว
- วัดขวางเวฬุวัน
- ถ้ำเวฬุวัน
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลวังยาว
อำเภอหนองหญ้าไซ
ที่พักสุพรรณบุรี
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สุพรรณบุรี
- โรงแรมคุ้มสุพรรณ Khumsuphan Hotel
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เดิมบางนางบวช
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บางปลาม้า
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ศรีประจันต์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สองพี่น้อง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สามชุก
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.อู่ทอง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ดอนเจดีย์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ด่านช้าง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.หนองหญ้าไซ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากสุพรรณบุรี
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สุพรรณบุรี
- ร้านโกเฑียรร้านข้าวต้มอาหารตามสั่ง
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เดิมบางนางบวช
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บางปลาม้า
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ศรีประจันต์
- เรือนแพป้าสร้อย ร้านอาหารริมแม่น้ำท่าจีน
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สองพี่น้อง
- ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้หนาชวนชิม ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทุ่งคอก
- ร้านอาหาร23น.
- ร้านข้าวมันไก่ตลาดบางลี่ ร้านศกุนตลา 1
- ครัวกลางนา ครัวกางนา
- กาแฟสดริมทุ่งนา สองพี่น้อง
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สามชุก
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.อู่ทอง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ดอนเจดีย์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ด่านช้าง
- ร้านอาหารเรือนข้าหลวง
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.หนองหญ้าไซ
 
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco