แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปศรีสะเกษ สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ ที่พักศรีสะเกษ ร้านอาหารศรีสะเกษ การเดินทางไปศรีสะเกษ แผนที่ศรีสะเกษ

ปราสาทเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ภาพถ่าย
ทางขึ้นเขาพระวิหาร
ทางขึ้นเขาพระวิหาร
เขาพระวิหาร
เขาพระวิหาร
ปราสาทเขาพระวิหาร
ปืนใหญ่ที่เขาพระวิหาร
เขาพระวิหาร
เขาพระวิหาร
เขาพระวิหาร
ปราสาทเขาพระวิหาร
ปราสาทเขาพระวิหาร
ข้อมูล

ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักในเขตประเทศกัมพูชาบริเวณที่ติดกับผามออีแดงของประเทศไทย โดยตัวปราสาทหันหน้ามายังด้านที่ติดกับประเทศไทย ดังนั้นการเข้าชมปราสาทในทางบกจึงต้องใช้เส้นทางที่ผ่านผามออีแดงของประเทศไทยเท่านั้นปราสาทเขาพระวิหาร เป็นเทวสถานขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ 900 เมตร ประกอบด้วยปราสาท 4 ชั้น แต่ละชั้นตั้งอยู่บนแนวเขาที่เป็นเนินสูงลดหลั่นกันขึ้นไปตามลำดับทั้ง 4 ชั้น ทางเดินระหว่างชั้นของปราสาทได้อาศัยแผ่นศิลาบนผิวพื้นภูเขานั้นเป็นแนวถนน และขั้นบันได โดยตกแต่งให้มีระดับต่อเนื่องกันจนถึงยอดสูงสุดอันเป็นที่ตั้งของปราสาทชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นปราสาทองค์ประธานอยู่ชิดกับหน้าผา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 657 เมตรจากหลักฐานที่ปรากฏในจารึกแสดงว่าเขาพระวิหารแห่งนี้เป็นศิวะสถานสร้างขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15 และต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 16–17ก็ได้มีการสร้างเสริมเพิ่มเติมโดยลำดับจนสำเร็จในรัชกาลพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2ซึ่งเป็นผู้ให้บันทึกคำประกาศของทางราชการไว้บนแผ่นศิลาจารึกด้วย ปราสาทเขาพระวิหารแห่งนี้เดิมเคยอยู่ในความปกครองดูแลของไทย และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2483 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 เป็นต้นมาได้เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของประเทศกัมพูชาสืบมาจนถึงปัจจุบันการเข้าชมปราสาทเขาพระวิหาร นักท่องเที่ยวสามารถสามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารที่อยู่ในเขตแดนไทย โดยคนไทยเสียค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานคนละ 20 บาท ชาวต่างประเทศ 200 บาท และค่าผ่านแดนออกนอกประเทศคนละ 5 บาท เมื่อจะเข้าชมปราสาทเขาพระวิหาร กัมพูชาเก็บค่าธรรมเนียมชาวไทยคนละ 50 บาท ชาวต่างประเทศคนละ 200 บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 0 9522 4265 , 0 1224 0779 หรือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร. 0 2562 0760 www.dnp.go.th

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงสระบุรี เลี้ยวขวาสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ก่อนถึงอำเภอสีคิ้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 24 ผ่านอำเภอปักธงชัย อำเภอสังขะและอำเภอขุขันธ์ ถึงสี่แยกตัดกับทางหลวงหมายเลข 221 เลี้ยวขวาเข้าสู่อำเภอกันทรลักษ์ แล้วต่อไปยังที่ทำการอุทยานฯ หรือ จากจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ทางหลวงหมายเลข 2178 และ 221ผ่านอำเภอวารินชำราบอำเภอสำโรงอำเภอเบญจลักษ์และอำเภอกันทรลักษ์

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ
อำเภอเมือง
- วัดมหาพุทธาราม
- พระธาตุเรืองรอง
- สวนสมเด็จศรีนครินทร์
- ตึกขุนอำไพพาณิชย์
อำเภอพยุห์
อำเภออุทุมพรพิสัย
- ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่
- ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย
- ปราสาทบ้านปราสาท
อำเภอกันทรารมย์
อำเภอภูสิงห์
อำเภอยางชุมน้อย
อำเภอวังหิน
อำเภอศรีรัตนะ
อำเภอห้วยทับทัน
อำเภอราษีไศล
อำเภอเมืองจันทร์
อำเภอบึงบูรพ์
อำเภอไพรบึง
อำเภอน้ำเกลี้ยง
อำเภอขุขันธ์
- หลวงพ่อโต วัดเขียนบูรพาราม
- วัดลำภู
- ปราสาทตาเล็ง
อำเภอโนนคูณ
อำเภอขุนหาญ
- วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว
- น้ำตกห้วยจันทร์
- น้ำตกสำโรงเกียรติ
- ปราสาทตำหนักไทร
อำเภอปรางค์กู่
- ปราสาทปรางค์กู่
- ปราสาทบ้านสมอ
อำเภอกันทรลักษ์
- ปราสาทเขาพระวิหาร
- อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
- สวนผลไม้ สวนเงาะ-ทุเรียน บ้านซำตารมย์
- ปราสาทโดนตวล
- ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์
อำเภอเบญจลักษ์
กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
กิ่งอำเภอศิลาลาด
ที่พักศรีสะเกษ
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ศรีสะเกษ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.พยุห์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.อุทุมพรพิสัย
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.กันทรารมย์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ภูสิงห์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ยางชุมน้อย
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.วังหิน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ศรีรัตนะ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ห้วยทับทัน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ราษีไศล
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เมืองจันทร์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บึงบูรพ์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ไพรบึง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.น้ำเกลี้ยง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ขุขันธ์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.โนนคูณ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ขุนหาญ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ปรางค์กู่
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.กันทรลักษ์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เบญจลักษ์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ กิ่งอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ กิ่งอ.ศิลาลาด
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากศรีสะเกษ
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ศรีสะเกษ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.พยุห์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.อุทุมพรพิสัย
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.กันทรารมย์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ภูสิงห์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ยางชุมน้อย
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.วังหิน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ศรีรัตนะ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ห้วยทับทัน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ราษีไศล
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เมืองจันทร์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บึงบูรพ์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ไพรบึง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.น้ำเกลี้ยง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ขุขันธ์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.โนนคูณ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ขุนหาญ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ปรางค์กู่
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.กันทรลักษ์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เบญจลักษ์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก กิ่งอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก กิ่งอ.ศิลาลาด
 
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco