แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไประยอง สถานที่ท่องเที่ยวระยอง ที่พักระยอง ร้านอาหารระยอง การเดินทางไประยอง แผนที่ระยอง

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด หรือเกาะแก้วพิสดาร ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง

ภาพถ่าย
อ่าววงเดือน เกาะเสม็ด
อ่าววงเดือน เกาะเสม็ด
อ่าววงเดือน เกาะเสม็ด
อ่าววงเดือน เกาะเสม็ด
อ่าววงเดือน เกาะเสม็ด
อ่าววงเดือน เกาะเสม็ด
อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด
อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด
อ่าขาม เกาะเสม็ด
อ่าขาม เกาะเสม็ด
อ่าวป่าช้า เกาะเสม็ด
อ่าวป่าช้า เกาะเสม็ด
เกาะแก้วพิสดาร เกาะเสม็ด
อ่าวกะรัง
อ่าวกะรัง
จุดชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
ข้อมูล

ความเป็นมา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 43 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ ต.เพ และ ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง มีเนื้อที่ 131 ตารางกิโลเมตร หรือ 81,875 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บนฝั่งบริเวณเขาเปล็ด เขาแหลมหญ้า ชายหาดแม่รำพึงและในท้องทะเล ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ได้แก่ เกาะจันทร์ เกาะทะลุ เกาะกุฏี เกาะขาม เกาะปลายตีน และเกาะเสม็ด ซึ่งเป็นเกาะที่มีความสวยงามของธรรมชาติ หาดทรายท้องทะเล และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่มีคุณค่าที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2524 มีเนื้อที่ 81,875 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บนฝั่งและในทะเล ตลอดจนเกาะต่าง ๆ ประกอบด้วยสถานที่น่าสนใจ คือ หาดแม่รำพึง เขาแหลมหญ้า และหมู่เกาะเสม็ด อันประกอบไปด้วย เกาะเสม็ด เกาะจันทร์ เกาะสันฉลาม เกาะหินขาว เกาะค้างคาว เกาะกุฎี เกาะกรวย และเกาะปลาตีน
สภาพภูมิประเทศ
บริเวณเขาเปล็ดและเขาแหลมหญ้า มีสภาพภูมิประเทศ ประกอบด้วยภูเขาหินแกรนิต มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 108 เมตร เกาะเสม็ดประกอบด้วยภูเขาและเนินเขาเตี้ย ๆ ด้านทิศตะวันตกของเกาะมีความลาดชันมาก ส่วนด้านทิศตะวันออกมีความลาดชันน้อย และมีหาดทรายหลายแห่งวางตัวเรียงรายตามแนวทิศเหนือจดทิศใต้ ความยาวของเกาะมีความยาวประมาณ 6,500 เมตร และมีความกว้างที่สุดประมาณ 2,500 เมตร
ภูมิอากาศ
ลักษณะทั่วไปมีฝนตกโดยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,500 มิลลิเมตร ช่วงมรสุมอยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียส อากาศร้อยที่สุดอยู่ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน และระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงที่มีอากาศเย็นที่สุด
พืชพรรณและสัตว์ป่า
ลักษณะการกระจายของพันธุ์พืชจะแปรผันไปตามลักษณะของภูมิประเทศ โดยป่าดงดิบ ดิบแล้ง เป็นสังคมพืช ที่พบเป็นส่วนใหญ่ในเขตอุทยานฯ ทั้งบนฝั่งและบนเกาะ พันธุ์พืชที่พบได้แก่ นกนอน เสม็ดขาว และเสม็ดแดง เป็นต้น
ป่าชายหาด พันธุ์ไม้ที่พบโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นพุ่ม ลำต้นคดงอ ได้แก่ ข่อย หูกวางเป็นต้น
จากการสำรวจความหลากหลายของสัตว์ป่าในเขตอุทยานฯ พบว่าสัตว์ป่าที่สำคัญได้แก่ ลิงแสม กระรอกหลากสี นกแก๊ก นกแซงแซว
ในส่วนของทรัพยากรใต้ทะเลจะพบแนวปะการังรอบเกาะเสม็ด เกาะกุฏี และเกาะทะลุ ปะการังและสัตว์ทะเลที่พบได้แก่ ปะการังโต๊ะ ปะการังโขด ปลาการ์ตูน เต่าตะนุ เป็นต้น
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่
หาดแม่รำพึง
เป็นหาดทรายขาว ที่ตั้งอยู่ชายทะเลฝั่งแผ่นดินใหญ่มีความยาวของชายหาดมากที่สุดของ จ.ระยองยาว 12 กม. หาดทรายมีความสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน
เขาแหลมหญ้าและเขาเปล็ด
เป็นภูเขาเตี้ย ๆ ติดชายหาดเชื่อต่อกับหาดแม่รำพึง และมีพื้นที่บริเวณเขาแหลมหญ้าเป็นที่ตั้งชองที่ทำการอุทยานฯ เชิงเขาด้านล่างสามารถมองเห็นหมู่เกาะเสม็ดได้ชัดเจนสวยงามที่สุด
เกาะเสม็ด
เชื่อกันว่าคือเกาะแก้วพิสดาร ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของระยอง ที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศ ตั้งอยู่ตำบลเพ อำเภอเมือง อยู่ห่างจากชายฝั่งบ้านเพประมาณ 6.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 3,125 ไร่ มีลักษณะเป็นเกาะรูปสามเหลี่ยม ส่วนฐานของเกาะอยู่ด้านทิศเหนือ ซึ่งหันเข้าสู่ฝั่งบ้านเพ มีภูเขาสลับซับซ้อนกันอยู่ 2-3 ลูก มีที่ราบอยู่ตามริมฝั่งชายหาด ส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านเหนือและตะวันออก เหตุที่มีชื่อว่า เกาะเสม็ด เพราะเกาะนี้มีต้นเสม็ดขาว และเสม็ดแดงขึ้นอยู่มาก ซึ่งในอดีตชาวบ้านนำมาใช้ทำไต้จุดไฟ บนเกาะเสม็ดไม่มีแม่น้ำลำคลอง ประมาณ 80% ของพื้นที่ เป็นภูเขาและป่าไม้เบญจพรรณ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน ช่วงเดือนพฤษภาคมมีมรสุมและคลื่นลมจัดมาก เดือนสิงหาคมมีฝนตกชุก
ความสะดวกสบายบนเกาะเสม็ดในปัจจุบัน มีร้านค้าไว้บริการมากมาย โดยเฉพาะที่หาดทรายแก้ว จะเป็นหน่ายสินค้าและของใช้จำนวนมาก และยังมีร้านสะดวกซื้ออย่าง 7/11รวมถึงตู้ ATM ไว้บริการตลอดคืน และช่วงเย็นจะมีร้านอาหารทุกหาดเปิดบริการเรียงรายสำหรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักตากอากาศชายทะเลที่มีธรรมชาติ งามยิ่ง ประกอบด้วย ทะเลที่เงียบสงบ แสงแดดอบอุ่น หาดทราย ที่ขาวสะอาด ป่าไม้และ ภูเขาที่เป็น ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างกลมกลืน จึงทำให้หาดแห่งนี้เหมือนหาดสวรรค์ สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืนอีกด้วย นักท่องเที่ยวยังสามารถชมฟาร์มปลา และปะการังได้ที่เกาะเสม็ด โดยท่านสามารถติดต่อกับรีสอร์ทที่ท่านพักได้เลย
การเดินทางจากบ้านเพไปเกาะเสม็ด
จากท่าเรือบ้านเพ มีเรือโดยสารบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง มีท่าเรือหลายท่าบริการอยู่ที่ท่าเรือบ้านเพ เรือจะออกจากท่าถ้ามีผู้โดยสารประมาณ 7 คนจึงออกเรือ) ค่าโดยสารระหว่างบ้านเพ-เกาะเสม็ด เที่ยวเดียว 50 บาท/ท่าน
การเดินทางบนเกาะเสม็ดบนเกาะเสม็ดมีถนนเพียงสายเดียว เป็นถนนดิน คอนกรีต และลูกลัง ทางชันบ้างเป็นบางพื้นที่ การเดินทางบนเกาะสามารถเช่ารถจักรยานยนต์ ประมาณ คันละ 100 บาท/ชม. หรือโดยสารรถกระบะสองแถวราคาประมาณ 20-200 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทาง หากต้องการจะเหมาเที่ยวทั้งเกาะราคาประมาณ 800 บาท บนเกาะมีหาดต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะ แต่ละหาดอยู่ในอ่าวเล็ก ๆ มีความยาวประมาณ 200 เมตร ตามรายละเอียด ดังนี้ แหลมน้อยหน่า อ่าวน้อยหน่า อ่าวกลาง อ่าวป่าช้า แหลมใหญ่ หาดทรายแก้ว หาดหินโคร่ง หาดคลองไผ่ อ่าวพุทรา อ่าวไผ่ อ่าวทับทิม อ่าวนวล อ่าวช่อ อ่าวคอก อ่าววงเดือน อ่าวเทียน อ่าวลุงดำ อ่าวหวาย อ่าวกิ่วหน้านอก อ่าวปะการัง อ่าวกะรัง อ่าวกิ่วหน้าใน ทางด้านตะวันตกมี อ่าวพร้าว แหลมเรือแตก อ่าวขาม แหลมพระ ท่านสามารถเดินทางไปหาดอื่น ๆ ได้โดยใช้บริการรถรับจ้าง หรือรถจักรยานยนต์เช่า หรือเดินเท้าไปเอง
เกาะกุฎี หรือเกาะกุด
เป็นเกาะหนึ่งในวรรณกรรมของสุนทรภู่ อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเสม็ด ห่างจากฝั่งประมาณ 6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 63 ไร่ ใกล้กับเกาะกุฎีมีเกาะขนาดเล็กอีก 2 เกาะ คือ เกาะท้ายค้างคาวและเกาะถ้ำฤาษี มีหาดทรายสวยงามเหมาะแก่การเล่นน้ำ ตั้งแค้มป์ปิ้ง มีหน่วยพิทักษ์อุทยานตั้งอยู่ โดยรอบเกาะมีแนวปะการัง สามารถติดต่อเช่าเรือจากบ้านเพได้ บนเกาะมีที่พักของอุทยานบริการทั้งบ้านพักและเต็นท์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3865 2136, 0 3865 3034 หรืองานบริการส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ โทร. 0 2561-4292-4 ต่อ 415
เกาะกรวย เกาะขาม และเกาะปลาตีน
เป็นเกาะที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะกุฎี ประมาณ 600 เมตร เป็นเกาะที่สวยงาม มีปะการังและสามารถตกปลาได้ โดยสามารถเช่าเรือจากท่าเรือที่บ้านเพ
เกาะทะล
ห่างจากเกาะกุฎี ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ 69 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ ทิศตะวันตกเป็นผาหินสูงชัน ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้มีหาดทรายขาวสะอาด เกาะทะลุมีนกนางนวล ค้างค้าวแม่ไก่ อยู่เป็นจำนวนมาก และมีเต่าทะเลบางชนิดอาศัยอยู่ นอกจากนั้นมีปะการังที่อุดมสมบูรณ์สูงอยู่รอบ ๆ เกาะและเป็นแหล่งเหมาะแก่การดำน้ำลึกอีกแห่งหนึ่ง
เกาะจันทร์
เป็นเกาะที่เล็กที่สุดของอุทยานฯ อยู่ทางทิศใต้สุดของเกาะเสม็ด เป็นจุดชมทิวทัศน์ และเเป็นจุดที่เหมาะสำหรับการดำน้ำลึกดูปะการัง
สิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานฯ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว ดังนี้
- ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว
- บ้านพักนักท่องเที่ยว
บริเวณที่ทำการอุทยานฯ (เขาแหลมหญ้า) ได้แก่ บ้านเกาะแก้ว บ้านสินสมุทร บ้านสุดสาคร
เกาะเสม็ด บริเวณศูนย์ฝึกอบรมอ่าวพร้าว ได้แก่ บ้านลีลาวดี บ้านสุพรรณิการ์ บ้านโยธกา บ้านสารภี และมีอาคารสัมมนา 1 หลัง
เกาะกุฏี ได้แก่ บ้านบุหงา บ้านราตรี บ้านศรีตรัง บ้านกระดังงา บ้านผกากรอง
- พื้นที่กลางเต๊นท์
บริเวณท่าเรือสีวิกา และลาน 60 ปี ครองราชย์
หาดทรายแก้วและอ่าวลูกโยน
เกากุฏี
- ร้านสวัสดิการจำหน่ายของที่ระลึก
- ห้องน้ำห้องสุขา
กิจกรรมการท่องเที่ยวในอุทยานฯ
เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง ถ่ายภาพ อาบแดด พายเรือ ชมทัศนียภาพ เจ็ตสกี เดินป่า ฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองบ้านพักได้ที่
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะสม็ด 79 ม.1 บ้านก้นอ่าว ถ.หาดแม่รำพึง-เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทรศัพท.์/โทรสาร. 038-653034
E-mail : NP_Samet@hotmail.com

การเดินทาง

แผนที่การเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง
สามารถเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศหรือธรรมดา สายกรุงเทพฯ - บ้านเพ ออกจากสถานีขนส่งเอกมัยและสาถนีขนส่งหมอชิต ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. สำหรับการเดินทางระหว่างบ้านเพกับเกาะเสม็ด สามารถเดินทางโดยเรือโดยสารหรือเรือเร็วที่มีอยู่ลหายท่าเรือให้บริการ ตั้งแต่เวลา 05.00 - 19.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที
รถส่วนบุคคล
จากกรุงเทพฯ ไปตามเส้นทางชลบุรี และไปตามเส้นทาง อ.แกลง จังหวัดระยอง และให้ตรงไปตัวอ.แกลงครับ อ.บ้านบึง - หนองใหญ่ - อ.วังจันทร์ - และสิ้นสุดที่อำเภอแกลง จากนั้นให้ท่านขับไปประมาณ 0.5 กม. ท่านจะพบกับไฟแดงซึ่งตรงไปจะข้ามไปยังตลาดเมืองแกลง ให้ท่านข้ามไปได้เลยครับ จากนั้นวิ่งตรงมาประมาณ ซัก 800 เมตร ท่านจะพบป้ายไปยังแหลมแม่พิมพ์ครับ ให้ท่านเลี้ยวขวาไปได้เลย ซึ่งท่านขับมาประมาณ 12 กม. ท่านก็จะพบกับอนุสาวรีย์ สุนทรภู่ ซึ่งติดกับริมถนนครับ และขับมาประมาณ อีก 7 กม. ท่านก็จะผ่านกับแหลมแม่พิมพ์ และขับลัดเลาะชายหาดมาเรื่อย ๆจะผ่านสวนสน และจะเข้าสู่ ตลาดบ้านเพครับ และที่นั่นเป็นสถานที่นำนักท่องเที่ยวข้ามฝั่งไปยังเกาะเสม็ดครับ
และยังใช้ได้หลายเส้น ได้แก่
- ทางหลวงหมายเลข 3 ( ถนนสุขุมวิท) จากกรุงเทพฯ ผ่านอำเภอบางปู อำเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรี บางแสน ศรีราชา พัทยา หาดจอมเทียน สัตหีบ อำเภอบ้างฉาง ไปจนถึงอำเภอเมือง จังหวัดระยอง รวมระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 34 ( ถนนบางนา-ตราด) เริ่มจากตรงจุดสิ้นสุดทางด่วนด่านเฉลิมนคร อำเภอบางนา ผ่านอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 3 ที่กิโลเมตรที่ 70 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากนั้นก็จะผ่านเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางที่ 1 รวมระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 36 ( บายพาส 36) จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 2 จนถึงกิโลเมตรที่ 140 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 36 จากนั้นให้เดินทางต่อไปยังจังหวัดระยองด้วยระยะทาง 70 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 7 ( สายมอเตอร์เวย์) เริ่มจากถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ไปสิ้นสุดที่ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 75 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 36 เป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร จนถึงอำเภอเมือง จังหวัดระยอง รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 175 กิโลเมตร

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ระยอง
อ.เมือง

- วัดโขดทิมธาราม
- วัดป่าประดู่
- วัดบ้านแลง
- พระเจดีย์กลางน้ำ
- ศาลหลักเมือง จังหวัดระยอง
- ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- อุทยานเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
- บ้านเพ
- จุดชมวิวท้ายเกาะเสม็ด Sun set view point Kohsamed
- ท่าเรือหน้าด่านเกาะเสม็ด
- ท่าเรือบ้านเพ
- สวนปาหนัน
- สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น
- เดอะปาร์คแอดเวนเจอร์แลนด์
- พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน
- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง
- สวนพฤกษชาติโสภา
- สวนสน หรือ สวนรุกขชาติเพ
- เขาแหลมหญ้า
- สวนศรีเมือง
- เกาะทะลุ
- ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตะพง
- หาดแสงจันทร์
- หาดแหลมเจริญ
อ.แกลง
- วัดสารนารถธรรมาราม
- น้ำตกคลองปลากั้ง
- แหลมแม่พิมพ์
- หาดแม่รำพึง
- อนุสาวรีย์สุนทรภู่
- สวนเจริญพีระวัฒน์
- หมู่เกาะมัน
- ชุมชนเกษตรบ้านชากมะกรูด
- สวนวังแก้ว
อ.บ้านค่าย
- สวนประสมทรัพย์
- สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญา)
- สวนสุภัทราแลนด์
- ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอบ้านค่าย
อำเภอบ้านฉาง
- หาดน้ำริน
- หาดพยูนและหาดพลา
อำเภอปลวกแดง
- ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง
อำเภอวังจันทร์
- สำนักสงฆ์น้ำตกธรรมรส
กิ่งอำเภอเขาชะเมา
- ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรฯ
- อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง
- น้ำตกเขาชะเมา - เขาวง หรือน้ำตกธารน้ำใส
กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา
- สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่พักระยอง
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ระยอง
- ทับทิมรีสอร์ท เกาะเสม็ด
- วงเดือนวิลล่า
- Tom Pizza Resort kohsamed ทอม พิซซ่า รีสอร์ท บนเกาะเสม็ด
- mostmanhouse kohsamed โมสท์แมนเฮ้าส์ ที่พักบนเกาะเสม็ด
- Whitesand Resort ไวท์แซนด์รีสอร์ท ที่พักหน้าหาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด
- แฮปปี้ซี ริมทะเลหาดแม่รำพึง
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.แกลง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บ้านค่าย
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บ้านฉาง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ปลวกแดง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.วังจันทร์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ กิ่งอ.เขาชะเมา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ กิ่งอ.นิคมพัฒนา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากระยอง
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ระยอง
- ครัวเจ้ต่ายปูเป็น ซีฟู้ด
- ครัวบ้านทะเลซีฟู๊ด
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.แกลง
- ร้านอาหารศรีบ้านเพ อำเภอแกลง
- ของฝากบ้านเพ อำเภอแกลง
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บ้านค่าย
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บ้านฉาง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ปลวกแดง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.วังจันทร์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก กิ่งอ.เขาชะเมา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก กิ่งอ.นิคมพัฒนา
 
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco