แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปนครพนม สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม ที่พักนครพนม ร้านอาหารนครพนม การเดินทางไปนครพนม แผนที่นครพนม

ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

ภาพถ่าย
ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม
ข้อมูล
ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ข้อปฏิบัติในการยื่นทำบัตรอนุญาตผ่านแดนไปเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง
เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยทางปฏิบัติในการเดินทางเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร อ.เมือง จ.นครพนม นักท่องเที่ยวสามารถใช้หนังสือเดินทางเป็นเอกสารสำคัญได้ โดยต้องประทับตราวีซ่าที่ทางสถานทูตลาวหรือสถานกงสุลลาวประจำที่ จ.ขอนแก่น เป็นผู้ออกให้ โดยเสียค่าธรรมเนียมคนละ 300 บาท สำหรับคนไทยที่ไม่มีหนังสือเดินทางสามารถยื่นคำขอทำบัตรอนุญาตผ่านแดนได้ที่ สำนักงานจังหวัดหรือที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยผู้ยื่นคำขอต้องยื่นด้วยตัวเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 แผ่น
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา จำนวน 2 รูป
- ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นทำคำร้อง ฉบับละ 30 บาท (วันจันทร์-ศุกร์) และ 40 บาท (วันเสาร์-อาทิตย์) ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ คนละ 50 บาท
- กรณีเป็นนักท่องเที่ยวจะต้องชำระค่าบริการท่องเที่ยวให้แก่ การท่องเที่ยวแขวงคำม่วน คนละ 87 บาท หรือประมาณ 4,000 กีบ
- ค่าโดยสารเรือ ไป-กลับ คนละ 100 บาท ทุกวัน
การเดินทาง
 
การเดินทางจากกรุงเทพไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.นครพนม
อำเภอเมือง
- วัดมหาธาตุ
- วัดโอกาสศรีบัวบาน
- วัดศรีเทพประดิษฐาราม
- วัดนักบุญอันนา หนองแสง
- หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
- หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์
- พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
- สวนสาธารณะและหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์
- ด่านตรวจคนเข้าเมือง
- บ้านลุงโฮ ที่บ้านนาจอก บ้านท่านโฮจิมินห์
- พิพิธภัณฑ์ท่านประธานโฮจิมินห์ หมู่บ้านมิตรภาพไทย เวียดนาม
- สวนหลวง ร.9 จังหวัดนครพนม
- สวนชมโขง หรือ เรือนจำเก่า
- แม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนม
- ตลาดอินโดจีน indochina market
อำเภอท่าอุเทน
- พระธาตุท่าอุเทน
- พระบางวัดไตรภูมิ
- แม่น้ำสองสี แม่น้ำสงคราม แม่น้ำโขง นครพน
อำเภอปลาปาก
- วัดพระธาตุมหาชัย
อำเภอโพนสวรรค์
- วัดโพธิ์ศรี
อำเภอเรณูนคร
- พระธาตุเรณู
อำเภอธาตุพนม
- พระธาตุพนม
อำเภอศรีสงคราม
อำเภอนาแก
- วัดภูถ้ำพระ
- พระธาตุศรีคุณ
- ดานสาวคอย
อำเภอบ้านแพง
- อุทยานแห่งชาติภูลังกา
- น้ำตกกินรี
อำเภอนาหว้า
- พระธาตุประสิทธิ์
อำเภอนาทม
กิ่งอำเภอวังยาง
ที่พักนครพนม
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นครพนม
- บ้านริมโขง rimkhong house
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ท่าอุเทน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ปลาปาก
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.โพนสวรรค์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เรณูนคร
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ธาตุพนม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ศรีสงคราม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นาแก
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บ้านแพง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นาหว้า
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นาทม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ กิ่งอ.วังยาง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากนครพนม
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นครพนม
- ร้านอาหารกันเกรา kankrao restaurant
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ท่าอุเทน
- ส้มปลาโด ของฝากแม่น้ำสองสีขึ้นชื่อที่นครพนม
- สวนอาหารปากน้ำ
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ปลาปาก
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.โพนสวรรค์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เรณูนคร
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ธาตุพนม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ศรีสงคราม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นาแก
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บ้านแพง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นาหว้า
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นาทม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก กิ่งอ.วังยาง
 

 

วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco