แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปนครปฐม สถานที่ท่องเที่ยวนครปฐม ที่พักนครปฐม ร้านอาหารนครปฐม การเดินทางไปนครปฐม แผนที่นครปฐม

พระราชวังสนามจันทร์
ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ติดกับ ม.ศิลปากรวิทยาเขตสนามทจันทร์

ภาพถ่าย
สวนสัตว์ในเขตพระราชวังสนามจันทร์
อนุสาวรรีย์ย่าเหล
พระพิฆเนศที่พระราชวังสนามจันทร์
พระพิฆเนตร
พระที่นั่งพิมานปฐม
พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์
พระพิฆเนตร
พระที่นั่งพิมานปฐม
พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์
อนุสาวรีย์ย่าเหล
พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์
พระราชวังสนามจันทร์
อนุสาวรีย์ย่าเหล
พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์
พระราชวังสนามจันทร์
พระราชวังสนามจันทร์
เรือนพระนเรศวร
พระราชวังสนามจันทร์
เรือนพระนเรศวร
ข้อมูล

พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ ไปทางตะวันตก ประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณซึ่งเดิมเรียกว่า " เนินปราสาท " สันนิษฐานว่า เดิมคงเคยเป็นพระราชวังของกษัตริย์ในสมัยโบราณ ใกล้กับเนินปราสาทมีสระน้ำใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเรียกขานกันมาแต่เดิมว่า " สระน้ำจันทร์ " ( ปัจจุบันชาวบ้าน เรียกว่า สระบัว ) อยู่หน้าโบสถ์พราหมณ์ ครั้นต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ครั้งยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังที่ประทับขึ้น ณ เมืองนครปฐม สำหรับเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในโอกาสเสด็จฯ มาสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ และเพื่อประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ ทรงเลือกจังหวัดนครปฐม ด้วยเหตุที่ทรงคุ้นเคยกับภูมิประเทศของเมืองนี้ ทรงเห็นว่าบริเวณเนินปราสาทนั้นเป็นทำเลที่เหมาะ จึงทรงขอซื้อที่ดินจากราษฎรที่อยู่รอบๆ เนินปราสาท เพื่อจัดสร้างพระราชวังขึ้น รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หลวงพิทักษ์มานพ ซึ่งต่อมาได้เลื่อนยศเป็น พระยาวิศุกรรมศิลป์ประสิทธิ์ ( น้อย ศิลป์ ) เป็นผู้ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2450 ซึ่งตรงกับปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 การก่อสร้างพระที่นั่ง และพระตำหนักต่างๆ ได้ดำเนินการติดต่อกันนานถึง 4 ปี จึงแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานนามว่า " พระราชวังสนามจันทร์ "
พระราชวังสนามจันทร์ นอกจากเป็นที่แปรพระราชฐานแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีพระราชดำริในการสร้างพระราชวังสนามจันทร์ไว้เป็นที่มั่น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรับวิกฤตการณ์ของประเทศอันเกิดขึ้นได้ เพราะพระราชวังสนามจันทร์ตั้งอยู่ในชัยภูมิทีเหมาะสม และทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับซ้อมรบเสือป่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 คณะกรรมการอำนวยการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นองค์ประธาน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย นายนาวิน ขันธหิรัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายคืนพระราชวังสนามจันทร์ โดยส่งมอบพระที่นั่ง พระตำหนักต่างๆ และเรือนข้าราชบริพาร คืนให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ดูแลตามพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในปัจจุบันสำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้าชม พระที่นั่งพิมานปฐมและห้องพระเจ้าภายในพระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ เทวาลัยคเณศร์ พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ พระตำหนักทับขวัญและอนุสาวรีย์ย่าเหล
ข้อมูลสถานที่สำคัญในเขตพระราชวังสนามจันทร์
พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี หนึ่งใน 2 พระที่นั่งที่สร้างขึ้นเมื่อแรกสร้างพระราชวัง ลักษณะเป็นตึก 2 ชั้น เช่นเดียวกับพระที่นั่งพิมานปฐม โดยตั้งอยู่ติดกับพระที่นั่งพิมานปฐมด้านทิศใต้
พระที่นั่งวัชรีรมยา ลักษณะเป็นตึก 2 ชั้น สร้างแบบสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมาก คือ ลักษณะหลังคาเป็นแบบซ้อนลดหลั่นกันลงมาคล้ายยอดปราสาท มุงด้วยกระเบื้องเครือบสี มีคันทวย ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงษ์ครบถ้วน
บริเวณชั้น 2 มีชานชลาเชื่อมต่อไปยังพรัที่นั่งอภิรมย์ฤดี และพระที่นั่งปฐม พระที่นั่งองค์นี้ใช้เป็นที่ประทับหลังเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว
พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ ลักษณะเป็นท้องพระโรงทรงไทยใหญ่กว้างขวางมีชั้นเดียวยกสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร มีอัฒจันทร์ลง 2 ข้าง อยู่ติดกับพระที่นั่งวัชรีรมยาทางทิศเหนือ เดิมใช้เป็นท้องพระโรงเวลาเสด็จออกขุนนางรวมทั้งเป็นที่ประชุมข้าราชการและทหารเสือป่า ตลอดเป็นโรงละครสำหรับแสดงโขน
พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระที่นั่งวัชรีรมยา ลักษณเป็นตึก 2 ชั้น สถาปัตยกรรมตะวันตก ผนังด้านนอกฉาบด้วยสีเหลืองนวลหรือสีเปลือกไข่ไก่ หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีแดงใช้สำหรับงานเกี่ยวกับเสือป่า หรือเวลาที่เสือป่าเข้าประจำกอง
พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ เป็นเรือนไม้สีแดง 2 ชั้น อยู่ด้านหลังพระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์ บริเวณชั้น 2 มีสะพานเชื่อมต่อถึงบ้าน ด้านใต้สะพานระหว่างสองพระที่นั่งเป็นคลอง ตลอดสะพานมีหลังคาและฝากั้น พระที่นั่งองค์นี้ใช้สำหรับเสด็จออกให้ประชาชนเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระตำหนักทับแก้ว ลักษณะเป็นตึกเล็ก หรือบ้านแบบตะวันตกภายในมีเตา หลังคาบริเวณเตาผิงมีปล่องไฟใช้เป็นที่ประทับในฤดูหนาวและใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการเสือป่า กองเสนาน้อยราบเบารักษาพระองค์เดิมเรียกว่า เรือนทับแก้ว ปัจจุบันใช้เป็นบ้านพักปลัดจังหวัดนครปฐม
พระตำหนักทับขวัญ เรียกกันทั่วไปว่าเรือนทับขวัญ ลักษณะเป็นเรือนไทยหมู่ที่สมบูรณ์มาก ฝีมือการสร้างเรียกได้ว่าชั้นครู ปัจจุบันใช้ประกอบการศึกษาเรื่องเรือนไทยได้เป็นอย่างดี
พระตำหนักทับขวัญ ประกอบด้วยเรือนไทยไม้สักทั้งหมด 8 หลัง แบ่งเป็นเรือนไทยขนาดใหญ่ 4 หลัง หันหน้สเข้ากันตามทิศต่างๆ บริเวณมุมทั้ง 4 มีเรือนไทยเล็กเชื่อมอยู่ทั้ง 4 มุม ตรงกลางใช้เป็นระเบียงทรงใช้เป็นที่ประทับบำเพ็ญพระราชกุศล บางครั้งใช้เป็นที่แสดงละครไทยแบบโบราณรวมถึงการใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการเสือป่า กองเสนาน้อยราบหนักรักษาพระองค์ปัจจุบันเป็นสถานที่สำหรับศึกษาค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมไทย
เทวาลัยคเณศ หรือศาลพระพิฆเนศวร สร้างเป็นที่สถิตของพระพิฆเนศวร ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะ ตั้งอยู่กลางสนามหน้าพระที่นั่งต่างๆถือเป็นศูนย์กลางของพระราชวังสนามจันทร์ ปัจจุบันเป็นที่เคารพของประชาชนในละแวกนั้น ส่วนบริเวณโดยรอบซึ่งเป็นสนามหญ้า ประชาชนได้เข้ามาใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายทุกวัน
อนุสาวรีย์ย่าเหล ตั้งอยู่ด้านหน้าพระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์ เป็นอนุสาวรีย์หล่อด้วยโลหะขนาดเท่าสุนัขจริง ถือเป็นอนุสาวรีย์สนุขแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยในขณะนี้ ย่าเหลเป็นสุนัขพันทางขนยาวปุกปุย สีขาวสลับน้ำตาลเกิดในเรือนจำนครปฐม พระบาทสมเด็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบเข้าเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเรือนจำ พระองค์ทรงพอพระหฤทัยในความเฉลียวฉลาดขนาดมีรับสั่งขอจากรองอำมาตย์เอกพุทธเกษตรานุรักษ์ (โพธิ์ เคหะนันท์) ครั้งดำรงตำแหน่งพะทำมะรงเรือนจำ มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงชัยอาญา แล้วทรงนำไปเลี้ยงในพระราชสำนัก พระราชทานชื่อให้ว่า ย่าเหล
ย่าเหล เป็นสุนัขเป็นสุนัขที่เฉลียวฉลาด และจงรักภักดีติ่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงโปรดปรานย่าเหลมากเช่นกัน เป็นเหตุให้มีผู้ริษยา และถูกยิงด้วยปืนจนตาย โดยมีผู้พบศพย่าเหล อยู่ข้างกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ท่าเตียน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโทมนัสอาลัยอาวรณ์ต่อการจากไปของย่าเหลเป็นอย่างมาก หลังจากจัดพิธีศพขึ้นที่วัดพระนครปฐมเจดีย์อย่างยิ่งใหญ่แล้ว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอนุสาวรีย์ย่าเหล ขึ้นที่บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์ ภายในพระราชชวังสนามจันทร์เพื่อเป็นอนุสรย์ความรักที่พระองค์มีต่อสุนัขคู่ใจ นอกจากนั้น ยังทรงพระราชนิพนธ์บทกลอนไว้อาลัยจารึกไว้บนแผ่นทองแดงใต้แท่นฐานอนุสาวรีย์ด้วย
เปิดให้บริการในเวลาราชการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00น. ถึง 15.00 น. และบริเวณใกล้เคียงกับพระราชวังสนามจันทร์ ยังมีสวนสัตว์สำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมสัตว์ต่าง ๆ ที่อยู่ในบริเวณสวนสัตว์

เลี้ยงกระรอกในเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลี้ยงไก่ในเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลี้ยงเป็ด เลี้ยงห่านในเขตพระราชวังสนามจันทร์
การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ขับมุ่งตรงสู่ จ.นครปฐม โดยท่านจะผ่านแยกนครชัยศรี (ท่านา) และผ่านแยกบ้านแพ้ว และจะรอดใต้สะพานเข้าตัวเมืองนครปฐม (ไม่ต้องขึ้นสะพานนะครับ) จากนั้นขับตรงไปจะพบกับไฟแดงแรก จะมีป้ายบอกเลี้ยวขวาไปองพระปฐมเจดีย์ท่านสามารถไปทางนี้ก็ได้นะครับ (หลักกม.ที่56.3) ซึ่งท่านจะต้องวิ่งผ่านองค์ปฐมเจดีย์ และขับไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งครับ เพื่อไปยังถนนต้นสน และขับตรงไปประมาณ 0.5 กม. ก็จะพบวงเวียน ต่อจากนั้นท่านก็อ้อมวงเวียนเพื่อเลี้ยวเข้าสู่เขตพระราชสนามจันทร์ และถ้าท่านเลยไฟแดงนี้ไปก็จะพบกับไฟแดงถัดมาซึ่งทางนี้ท่านจะเห็นป้ายบอกไปพระราชวังสนามจันทร์ได้เช่นเดียวกันโดยเลี้ยวขวาที่ไฟแดงนี้ ที่หลัก กม.58 สังเกตดูหลัก กม. ข้างทางนะครับ พอเลี้ยวตามไฟแดงมาแล้วท่านก็จะพบอีกไฟแดงหนึ่ง ซึ่งทางนี้เป็นทางเข้าพระราชวังสนามจันทร์ และซึ่งติดกับ ม.ศิลปากรวิทยาเขตสนามจันทร์

การเดินทางจากกรุงเทพไปยังพระราชวังสนามจันทร์

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.นครปฐม
อ.เมือง
- องค์พระปฐมเจดีย์
- พระราชวังสนามจันทร์
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
- วัดไผ่ล้อม
- วัดพระงาม
- วัดดอนยายหอม
- วัดดอนขนาก
- วัดพระเมรุ
- วัดห้วยจระเข้
- วัดทัพยายท้าว
- วัดใหม่ปิ่นเกลียว
- เนินธรรมศาลา
- พระประโทนเจดีย์
- พระราชวังนครปฐม
- สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก
- ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บึงลาดโพธิ์
- ถนนคนเดินนครปฐม ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม
ชุมชนหน้าวัดพระงาม nakornpathom walking street

อ.นครชัยศรี
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดนครปฐม
- วันอัฏฐมีบูชา วัดใหม่สุคนธาราม
- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
- วัดกลางบางแก้ว และพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก
- วัดศีรษะทอง
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง
- ตลาดท่านา
- วัดบางพระ
- โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
- อุทยานปลาวัดห้วยพลู
- พิพิธภัณฑ์เจษฎา เทคนิค มิวเซียม
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง
- สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิต
- ตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง
- ล่องเรือแม่น้ำนครชัยศรี
- พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย
อ.พุทมณฑล
- พุทธมณฑล
- พระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรณ์เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

- คลองมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล
- สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ
- พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
อ.บางเลน
- ตลาดน้ำวัดลำพญา
- ตลาดบางหลวง รศ.122
- ตลาดโบราณ 100 ปี รางกระทุ่ม
- แอร์ออร์คิด
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (วิทยาลัยในวัง)
- หมู่บ้านไทยโซ่ง
อ.สามพราน
- ตลาดน้ำดอนหวาย

- วัดไร่ขิง
- ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
- ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรกรรม ล่องเรือคคลองจินดา
- สวนสามพราน
- ตลาดสุขใจ
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด
- สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด
- สวนศิลป์ มีเซียม ยิบอินซอย
- มานะ ออร์คิด ฟาร์ม
อ.กำแพงแสน
- วัดรางหมัน
- วัดอ้อน้อย
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
- เมืองเก่ากำแพงแสน
- โรงเรียนการบินกำแพงแสน
- อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ
- สวนป่าสมุนไพรวัดปลักไม้ลาย
- ตลาดนัดคุณาวัน ถนนคนเดินกำแพงแสน
อ.ดอนตูม
- ศาลพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) ทุ่งพิชัยทำจากไม้พันปี
ที่พักนครปฐม
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นครปฐม
- โรงแรมริเวอร์
- โรงแรมเวล
- ราชพฤกษ์ พาวิลเลี่ยน
- ไดอารี่สูท
- จันทร์ธาราพาเลส
- โรงแรมพานทอง
- ทุ่งดินดำรีสอร์ท
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นครชัยศรี
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.พุทมณฑล
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บางเลน
- โรงแรมเรือโบราณนครปฐม โรงแรมหม่อมไฉไล
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สามพราน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.กำแพงแสน
- ฟิชชิ่ง รีสอร์ท
- ริมน้ำรีสอร์ท
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ดอนตูม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากนครปฐม
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นครปฐม
- ร้านอาหารวายทเวนตี้
- ไอศครีมลอยฟ้า องค์พระปฐมเจดีย์
- ตลาดซอย2 ตลาดนัดซอย2
- ร้านขาหมูเจ้กบนครปฐม
- เข็มทองโภชนา ครัวเข็มทอง
- เจ้จี ไก่ย่างบุรีรัมย์ จ.นครปฐม
- ครัวชุติกาญจน์ จ.นครปฐม
- ร้านอาหารครัวบ้านหลวง
- ขนมเปี๊ยะครูสมทรง
- นมหนองโพ สาขานครปฐม
- ร้านปฐมโภชนาสาขา 2
- ร้านนายฉั้ว ข้าวหมูกรอบ ข้าวหมูแดง
- ป้าไลก๋วยเตี๋ยวไก่
- ข้าวขาหมูบางหว้า สาขาหนองดินแดงนครปฐม
- ร้านผู้ใหญ่ปุ๋ยหมูย่าง
- ของฝากจ.นครปฐม วุ้นคุณอุ๊
- ร้านบะหมี่จอนยาว ตลาดองค์พระปฐมเจดีย์
- ไอศครีมไอส์เบิร์ก
- ร้านอาหารล้านกระติ๊บ
- ร้านอาหารเครสเซนท์
- กุ้งอบภูเขาไฟ จ.นครปฐม
- ร้านใบเมี่ยง นครปฐม
- ก๋วยเตี๋ยวร้านเปลว
- ร้านลัลลาบาย กิโลเมตร 58 ร้านอาหารนครปฐม
- ตี๋แจ่วฮ้อน ร้านแจ่วฮ้อนอร่อย ๆ จังหวัดนครปฐม
- ข้าวเหนียวย่างอารีย์ 12 ไส้ 12 ไม้กลัด ของฝากนครปฐม
- ครัวบัวสวรรค์
- ร้านก๋วยเตี๋ยวนั่งซด รสชาติของคนรุ่นใหม่ ร้านก๋วยเตี๋ยวรอบดึกนครปฐม
- เต้าทึงมหาบัณฑิต ตลาดค่ำนครปฐม
- ก๋วยเตี๋ยวกวางตุ้ง ตลาดองค์พระปฐมเจดีย์
- ร้านข้าวคลุกกะปิในนครปฐม
- ราดหน้ายอดผัก องค์พระปฐมเจดีย์
- โต้งก๋วยเตียวไก่นครปฐม
- ร้านอาหารทุ่งดินดำ
- ร้านอาหารบ้านริมบึง นครปฐม
- ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ สถานีรถไฟนครปฐม
- ก๋วยเตี๋ยววังเย็นต้มยำน้ำตกบ้านบ้าน
- ขนมเตียวเอี่ยวก้วย ขนมโบราณจีน
- ร้านนายแหนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น
- เฮียอ้วนอาหารตามสั่ง
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นครชัยศรี
- ขนมปังเย็นคุณป้อม
- ร้านหยกเบเกอรี่ เค้ก
- กวงลูกชิ้นปลา เกี๋ยวปลาสุราษฎร์ธานี
- กล้วยทอดห้วยพลู กล้วยทอดลุงเก๊ะ ตลาดห้วยพลู
- ก๋วยเตี๋ยวบางพระ ก๋วยเตี๋ยวไก่ห้วยพลู
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.พุทมณฑล
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บางเลน
- ขนมเปี๊ยะครูสมทรง
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สามพราน
- ร้านก๋วยเตี๋ยวศรีสามพราน
- ร้านข้าวต้มบ้านเตี่ย
- ร้านอาหารเจเอสเอ็ม
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.กำแพงแสน
- ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน นครปฐม
- ตลาดกลางคืนกำแพงแสน ตลาดกลางคืนรุ่งเจริญ nightmarket-kampangsan
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ดอนตูม
 

วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco