แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวชัยภูมิ ที่พักชัยภูมิ ร้านอาหารชัยภูมิ การเดินทางไปชัยภูมิ แผนที่ชัยภูมิ

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

รูป


ข้อมูล

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 177 ตารางกิโลเมตร ในเขต 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง บ้านเขว้า หนองบัวแดง และเกษตรสมบูรณ์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่ามีทั้งป่าทึบและป่าโปร่ง เป็นต้นน้ำลำธารของลำห้วยที่ไหลลงสู่แม่น้ำชี มีจุดเด่นทางธรรมชาติหลากหลายทั้งหน้าผาสันเขา ลานหินและก้อนหินรูปร่างแปลก ๆ รวมทั้งพืชพันธุ์ที่น่าสนใจ เหมาะมาเที่ยวชมในระหว่าง เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม
ทางอุทยานได้จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผ่านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของอุทยานได้แก่
ทุ่งดอกกระเจียว เป็นพื้นที่ป่าเต็งรังที่มีต้นกระเจียวขึ้นอยู่ตามซอกหินสลับกับต้นไม้นานาชนิด มีทั้งดอกสีชมพูและดอกสีขาว เหมาะมาเที่ยวชมในช่วง เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
ลานหินแตก เป็นลานหินที่แตกเป็นร่องลึกตามธรรมชาติ ทอดตัวยาวตามแนวหน้าผาสันเขา สามารถชมทัศนียภาพพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงและเกษตรสมบูรณ์ ใกล้กันเป็นผากล้วยไม้ ในช่วงปลายฝนต้นหนาวมีกล้วยไม้ที่เกาะตามก้อนหินและคาคบไม้ออกดอกสวยงามมาก
ประตูโขลง เป็นก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายซุ้มประตูหิน บริเวณโดยรอบยังมีก้อนหินลักษณะแปลกพิศดารจำนวนมากสลับกับป่าเต็งรัง เคยเป็นที่ล่ามช้างที่เคยใช้ชักลากไม้จึงได้ชื่อว่าประตูโขลง
ผากล้วยไม้ เป็นหน้าผาสูงลดหลั่นตามลำดับ โดยทอดตัวยาวติดต่อกัน มีพันธุ์กล้วยไม้หายากหลายชนิดขึ้นเป็นจำนวนมากตลอดหน้าผา มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผากล้วยไม้-ผาแจ้ง ระหว่างทางจะผ่าน หินหงษ์ฟ้า ซึ่งเป็นก้อนหินใหญ่ลักษณะคล้ายหงส์
ภูคี เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เชื่อมต่อกันระหว่างอำเภอเกษตรสมบูรณ์กับอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,038 เมตร เป็นยอดภูที่สูงที่สุดของพื้นที่อุทยานฯ ซึ่งสามารถมองเห็นภูมิประเทศและบรรยากาศภูหยวก ภูตะเภา เทือกเขาภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี รวมทั้งพื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้ป่าและสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก
ภูเกษตร เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 966 เมตร เป็นยอดภูที่สูงเป็นอันดับสองรองจากภูคีของพื้นที่อุทยานฯ ซึ่งสามารถมองเห็นภูมิประเทศและบรรยากาศของภูคี ภูอ้ม ภูคล้อ ภูกลาง เทือกเขาภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่ที่ภูมิประเทศหนาวเย็นและแห้งแล้ง เพราะสภาพพื้นที่ป่าไม้บนยอดภูถูกทำลายจากการบุกรุกพื้นที่ของราษฎร และกลายเป็นไร่ร้างที่มีพื้นที่กว้างใหญ่บนเทือกเขาภูแลนคา
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ซึ่งมีก้อนหินแปลก ๆ อีกหลายแห่ง ได้แก่ หินปราสาท หินงามจันทน์แดงและแนวหน้าผาซึ่งเป็นจุดชมวิวสวยงาม รวมทั้งมอหินขาว กลุ่มหินขนาดใหญ่แปลกตาบริเวณตำบลท่าหินโงม อุทยานแห่งชาติภูแลนคามีสถานที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวกางเต็นท์พักแรม
สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-810902-3 หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. 02-5620760
เว็บไซต์ www.dnp.go.th

การเดินทาง

จากตัวเมืองชัยภูมิเดินทางไปตามทางหลวง 2051 ประมาณ 6 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าทางหลวง 2159 ทางไปหนองบัวแดงอีก 20 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯซึ่งตั้งอยู่ริมถนนด้านซ้ายมือ มีรถสองแถวสายชัยภูมิ-หนองบัวแดง วิ่งผ่านหน้าที่ทำการอุทยานฯ

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ
อำเภอเมือง
- วัดศิลาอาสน์ ภูพระ
- วัดพระพุทธบาทภูแฝด
- วัดสระหงษ์
- ปรางค์กู่
- ศาลเจ้าพ่อพระยาแล
- อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล)
- ใบเสมาบ้านกุดโง้ง
- อุทยานแห่งชาติตาดโตน
- น้ำตกตาดโตน
- มอหินขาว
- อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
- จุดชมวิวเทือกเขาพังเหย
- ผาเกิ้ง
- น้ำตกผาเอียง
อำเภอคอนสวรรค์
- พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี
- บึงแวง
อำเภอแก้งคร้อ
- วัดป่าสุคะโต
- เขื่อนลำปะทาว หรือเขื่อนลำประทาว
อำเภอหนองบัวแดง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง
- ภูกุ้มข้าว
- เขื่อนห้วยกุ่ม
- พระธาตุกุดจอก
- ภูคิ้ง
อำเภอภูเขียว
- พระธาตุหนองสามหมื่น
- ศูนย์รวมไม้ดัดบ้านแข้
- แหล่งทอผ้าขิตบ้านโนนเสลา
- อ่างเก็บน้ำหนองผักปัง
อำเภอบ้านแท่น
อำเภอคอนสาร
- เขื่อนจุฬาภรณ์
- สถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว
อำเภอบ้านเขว้า
- กู่แดง
- บ้านเขว้า
อำเภอจัตุรัส
- บึงละหาน
อำเภอบำเหน็จณรงค์
อำเภอเทพสถิต
- วัดเขาประตูชุมพล
- อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
- ลานหินงาม อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
- ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
- จุดชมวิวสุดแผ่นดิน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
- น้ำตกเทพพนา
- น้ำตกเทพประทาน
- บ้านนายางกลัก
อำเภอหนองบัวระเหว
- อุทยานแห่งชาติไทรทอง
อำเภอภักดีชุมพล
- ถ้ำแก้ว
อำเภอเนินสง่า
กิ่งอำเภอซับใหญ่
ที่พักชัยภูมิ
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ชัยภูมิ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.คอนสวรรค์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.แก้งคร้อ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.หนองบัวแดง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เกษตรสมบูรณ์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ภูเขียว
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บ้านแท่น
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.คอนสาร
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บ้านเขว้า
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บำเหน็จณรงค์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เทพสถิต
- เจษฎาบ้านตอไม้รีสอร์ท อ.เทพสถิต
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.หนองบัวระเหว
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ภักดีชุมพล
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เนินสง่า
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ซับใหญ่
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากชัยภูมิ
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ชัยภูมิ
- ร้านอาหารบ้านแจ๋วแหวว
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.คอนสวรรค์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.แก้งคร้อ
- ของฝากช่องสามหมอ ไข่มดแดง แม่เป้ง หม่ำ ไส้กรอก
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.หนองบัวแดง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เกษตรสมบูรณ์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ภูเขียว
- ครัวอิงน้ำ
- ของฝากชัยภูมิ หม่ำแม่คำตัน
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บ้านแท่น
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.คอนสาร
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บ้านเขว้า
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บำเหน็จณรงค์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เทพสถิต
- ไร่องุ่นเทพสถิต อ.เทพสถิต
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.หนองบัวระเหว
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ภักดีชุมพล
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เนินสง่า
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ซับใหญ่
 


วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco