แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปกรุงเทพ สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพ ที่พักกรุงเทพ ร้านอาหารกรุงเทพ การเดินทางไปกรุงเทพ แผนที่กรุงเทพ

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร

ภาพถ่าย
 
ข้อมูล
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่ระหว่างถนนกำแพงเพชร 2 และถนนกำแพงเพชร 3 ใกล้กับสถานีขนส่งหมอชิต 2 และสวนจตุจักร เขตจตุจักร มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 จุดเด่นของสวนแห่งนี้ คือ เป็นสวนสาธารณะของมหานครที่จัดสร้างให้เป็นสวนป่าพฤกษศาสตร์ หรือ ป่าเล็กในเมืองใหญ่ นอกจากอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ได้รวบรวมมาปลูกไว้ในสวนมากกว่า 2,000 ชนิด
จุดเด่นที่น่าสนใจในสวนประกอบด้วย
- สระน้ำคดเคี้ยว รูปตัว ส และ S ผสานกัน ตั้งอยู่กลางสวน สื่อความหมายการเฉลิมพระเกียรติ ด้วยอักษรแรกของพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แนวขอบสระปลูกพรรณไม้ให้สีสันตามฤดูกาลคือ สีเหลืองของดอกราชพฤกษ์ และสีม่วงของดอกอินทนิลน้ำ ในสระน้ำมีน้ำพุ เปิดปิดเป็นเวลา
- สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ต่าง ๆ แบ่งเป็นกลุ่มให้ศึกษามากมายเรียงรายกันไป เริ่มจากอาคารอำนวยการ ได้แก่ สวนกล้วย มีกล้วยกว่า 70 ชนิด สวนหินมีพรรณไม้พุ่มเด่น คือ ไม้วงศ์เข็ม ลานบัว สวนปาล์ม ลานชบา ลานอโศก ลานลั่นทมหรือลีลาวดี นอกจากนี้ยังมีเรือนไม้พุ่ม ซุ้มไม้เลื้อย เรียงรายอยู่ตามเส้นทางเดิน ที่เด่น ๆ ได้แก่ ย่านดาโอ๊ะ หรือใบไม้สีทอง ไม้หายากซึ่งพบที่นราธิวาส ย่านลิเภา พรรณไม้เลื้อยซึ่งเถาใช้ทำหัตถรรมจักสานศิลปาชีพได้สวยงาม
- ลานบัว เป็นลานพักผ่อน ใกล้กับอาคารประชาสัมพันธ์ เป็นสระบัวคอนกรีตขนาดใหญ่และตั้งโอ่งกระถางโบราณ ปลูกบัวไว้หลากหลายพันธุ์ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งแปลงไม้ประดับในรูปสวนยุโรป
- สวนไม้มงคลพระราชทาน 76 จังหวัด จำลองแผนที่ประเทศไทยขนาดย่อมในเนื้อที่ 4.8 ไร่ ปลูกไม้มงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ตามตำแหน่งภูมิภาคของแต่ละจังหวัดสอดคล้องกับความเป็นจริง พร้อมติดป้ายแสดงชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญของต้นไม้ และชื่อจังหวัด
นอกจากนี้ ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 มีการจัดสร้างสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้แก่
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รูปภาพและรายชื่อพรรณไม้ที่น่าสนใจในสวน เฉพาะอาคารเฉลิมพระเกียรติเปิดให้เข้าชมอังคาร-ศุกร์ 9.00-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-18.00 น. ปิดวันจันทร์
- อาคารพรรณไม้ไทยเทิดไท้บรมราชินีนาถ ประกอบด้วยอาคารเรือนกระจก 3 หลัง จัดแสดงพรรณไม้ไทยที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาคต่าง ๆ - สวนไม้หอมน้อมเกล้าฯ รวบรวมพรรณไม้หอมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทที่มีดอกหอม เปลือกไม้หอม เนื้อไม้หอม ใบหอม ผลหรือเมล็ดหมอ ยางหอม และในบริเวณเดียวกันนี้ยังปลูกพรรณไม้ในวรรณคดีไทยไว้ด้วย
- สวนพรรณไม้อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ ใบไม้สีทอง จำปาขาว มะม่วงมหาชนก ฯลฯ พรรณไม้ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้แก่ พรรณไม้พระนาม พรรณไม้ที่โปรด และพรรณไม้ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริ ตลอดจนพรรณไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและได้รับพระราชานุญาตให้ตั้งชื่อตามพระนามาภิไธย เช่น กันภัยมหิดล จำปีสิรินธร สิรินธรวัลลี ฯลฯ
- สวนพระมหากรุณาธิคุณเพื่อผู้พิการทางสายตา สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเพลิดเพลินท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมกับการเรียนรู้และสัมผัสพืชพรรณไม้หอมประเภทต่าง ๆ โดยทำเป็นเส้นทางเดินระยะสั้น ๆ ที่สามารถใช้มือสัมผัสป้ายอักษรเบรลล์พร้อมฟังเสียงบรรยายถึงพรรณไม้ต่าง ๆ ในบริเวณนี้
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 05.00-18.30 น. โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ติดต่อรายละเอียดโทร.0 2272 4374, 0 2272 4576
การเดินทาง ทางรถยนต์สามารถเข้าทางประตูหลักที่ถนนกำแพงเพชร 2 ผู้ใช้บริการรถประจำทาง เข้าทางถนนกำแพงเพชร 2 ใช้บริการรถประจำทางสาย 77 122 136 145 ปอ.23 หรือใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน แล้วลงที่บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักรแล้วเดินไปตามถนนกำแพงเพชร 3 เข้าสวน
สวนสาธารณะทั้งสามแห่งคือ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนจตุจักร และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) มีพื้นที่เชื่อมต่อถึงกัน จึงได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานการเรียนรู้จตุจักร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2544 โดยมีจุดสำคัญที่เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ ในพื้นที่ทั้งสามสวนรวม 705 ไร่ ประกอบด้วย 1.พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2. สวนพฤกษศาสตร์ 3. อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ 4.ศูนย์นันทนาการชุมชนสวนรถไฟ 5.ค่ายพักแรมสวนรถไฟ 6.สวนป่าใหญ่ในเมือง 7.ลานกีฬา 8.สวนปิกนิก 9.พิพิธภัณฑ์รถไฟ
การเดินทาง
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.กรุงเทพมหานคร
เขตบางรัก
- วัดพระศรีมหาอุมาเทวี
- พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย
- เดอะ สีลมแกลเลอเรีย อาร์ตสเปซ (นิทรรศการศิลปะหมุนเวียน)
- พิพิธภัณฑ์เขตบางรัก
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
- วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)
- วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร
- หอสมุดดำรงราชานุภาพ
เขตพระนคร
- วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
- วัดราชบูรณะ หรือ วัดเลียบ
- วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร
- วัดอินทรวิหาร
- วัดเทพธิดาราม
- วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
- พระบรมมหาราชวัง

- วัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
- วัดราชนัดดาราม
- วัดชนะสงคราม
- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
- วัดบวรนิเวศวิหาร
- อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
- พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระที่นั่งอนันตสมาคม
- พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
- อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
- ศาลเจ้าพ่อเสือ
- เสาชิงช้า
- การแสดงโขน ศาลาเฉลิมกรุง
- มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
- โรงละครแห่งชาติ
- หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- สวนสราญรมย์
- สวนรมณีนาถ
- อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1
- สนามหลวง หรือ ทุ่งพระเมรุ
- สนามมวยเวทีราชดำเนิน
- พระที่นั่งและสวนสาธารณะสันติชัยปราการ
- ตึกถาวรวัตถุ
- กรมการรักษาดินแดน
- พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
- พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
- พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ
- พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ถนนข้าวสาร
- สะพานพระราม 8
เขตสัมพันธวงศ์
- วัดไตรมิตรวิทยาราม
- พิพิธภัณฑ์เขตสัมพันธวงศ์
- เยาวราช
- ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
เขตสาทร
- บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ปราโมทย์
เขตคลองเตย
- พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย
- อุทยานเบญจสิริ
- สถานศึกษา และปฏิบัติธรรม
- ท้องฟ้าจำลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
- สวนเบญจกิติ
เขตบางคอแหลม
เขตยานนาวา
- วัดยานนาวา
- ตลาดนัดจตุจักรพระราม 3
เขตวัฒนา
- พิพิธภัณฑ์บ้านคำเที่ยง
เขตบางนา
- สนามกอล์ฟ
เขตประเวศ
- วัดกระทุ่มเสือปลา
- นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
- สปัน แกลเลอรี่
เขตพระโขนง
- วัดธรรมมงคล
- สวนหลวง ร. 9
เขตลาดกระบัง
- หอสมุดแห่งชาติ
เขตสวนหลวง
- พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป
เขตดุสิต
- วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
- วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
- สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)
- สนามม้านางเลิ้ง
- พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ
- พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น
เขตปทุมวัน
- ศาลหลักเมือง
- อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ศาลท้าวมหาพรหมหน้าโรงแรมเอราวัณ
- อักษราหุ่นละครเล็ก (โรงละครอักษรา)
- นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์เธียเตอร์)
- พระบรมรูปทรงม้า
- พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
- พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ
- ทีเค พาร์ค อุทยานการเรียนรู้
- สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย
- สนามมวยลุมพินี
- สวนงูสภากาชาดไทย
- พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย
- โรงภาพยนตร์สามมิติกรุงศรีไอแมกซ์ (KRUNGSRI IMAX)
- สยามโอเชี่ยนเวิร์ล
- สวนลุมไนท์บาซาร์
เขตราชเทวี
- วังสวนผักกาด
- ตึกใบหยกสกาย
- อักษราหุ่นละครเล็ก (โรงละครอักษรา)
- พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี (พิพิธภัณฑ์แร่และหิน)
- สวนสันติภาพ
- ฮอนด้า เวลคัม พลาซ่า
- บ้านตุ๊กตาบางกอกดอลล์ และตุ๊กตานานาชาติ
- พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
เขตดินแดง
- เมืองไทยรัชดาลัยเธียร์เตอร์
- ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)
เขตห้วยขวาง
- สยามนิรมิต
- เวทีมวยกรุงเทพ และโรงเรียนมวยไทยวันทรงชัย
- วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
- ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย
เขตคันนายาว
เขตบางกะปิ
- โรงละครกรุงเทพ
- การกีฬาแห่งประเทศไทย
- พิพิธภัณฑ์ปราสาท
เขตบึงกุ่ม
- ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
- สวนสยาม
- สวนเสรีไทย
เขตวังทองหลาง
- พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห์เสนี)
เขตสะพานสูง
เขตดอนเมือง
- พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
เขตบางซื่อ
- ถนนสายไม้ (ซอยประชานฤมิตร)
เขตพญาไท
- พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง
- พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร
- บานาน่า แฟมิลี่ ปาร์ค Banana Family Park
เขตหลักสี่
เขตคลองสามวา
เขตจตุจักร
- สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- หอเกียรติภูมิรถไฟ
- ตลาดนัดสวนจตุจักร
- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
- พิพิธภัณฑ์อัยการไทย
- อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ
- สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด
- พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
- ย่านจำหน่ายสินค้าในกรุงเทพฯ
- พิพิธภัณฑ์เด็ก
- พิพิธภัณฑ์ดิน
เขตบางเขน
- อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เขตมีนบุรี
- ตลาดนัดเมืองมีน หรือตลาดนัดจตุจักร 2
- ซาฟารีเวิลด์
เขตลาดพร้าว
เขตสายไหม
เขตหนองจอก
เขตตลิ่งชัน
- ตลาดน้ำตลิ่งชัน
- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
เขตทวีวัฒนา
- ตลาดธนบุรี สนามหลวง 2
- อาร์เดล แกลเลอรี่ (Ardel Gallery of Modern Art)
- บ้านพิพิธภัณฑ์
- ถนนอักษะ ถนนอุทยาน
เขตบางกอกน้อย
- วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
- พิพิธภัณฑ์ศิริราช
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
- พิพิธภัณฑ์เขตบางกอกน้อย
- ภัทราวดีเธียเตอร์
เขตบางกอกใหญ่
- วัดอรุณราชวราราม
- พระราชวังเดิม
- อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช
เขตบางแค
- พิพิธภัณฑ์สุนทร
- ศูนย์ประติมากรรมหินทรายสยาม
เขตบางพลัด
เขตภาษีเจริญ
- วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร
เขตหนองแขม
เขตคลองสาน
- อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เขตจอมทอง
- วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
- ตลาดน้ำวัดไทร
เขตทุ่งครุ
เขตธนบุรี
- วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
เขตบางขุนเทียน
- พิพิธภัณฑ์เขตบางขุนเทียน
- ชายทะเลบางขุนเทียน
เขตบางบอน
- สวนน้อยรักษา
เขตราษฎร์บูรณะ
ที่พักกรุงเทพ
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตบางรัก
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตพระนคร
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตสัมพันธวงศ์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตสาทร
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตคลองเตย
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตบางคอแหลม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตยานนาวา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตวัฒนา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตบางนา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตประเวศ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตพระโขนง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตลาดกระบัง
- บ้านปริณดา ลาดกระบัง
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตสวนหลวง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตดุสิต
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตปทุมวัน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตราชเทวี
- โรงแรมบางกอกพาเลส
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตดินแดง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตห้วยขวาง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตคันนายาว
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตบางกะปิ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตบึงกุ่ม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตวังทองหลาง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตวังทองหลาง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตสะพานสูง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตดอนเมือง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตบางซื่อ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตพญาไท
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตหลักสี่
- พงษ์เพชรเซอร์พลัส
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตคลองสามวา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตจตุจักร
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตบางเขน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตมีนบุรี
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตลาดพร้าว
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตสายไหม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตหนองจอก
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตตลิ่งชัน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตทวีวัฒนา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตบางกอกน้อย
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตบางกอกใหญ่
 
รีสอร์ท โรงแรม กสท์เฮ้าส์ เขตบางแค
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตบางพลัด
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตภาษีเจริญ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตหนองแขม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตคลองสาน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตจอมทอง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตทุ่งครุ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตธนบุรี
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตบางขุนเทียน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตบางบอน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ เขตราษฎร์บูรณะ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากกรุงเทพ
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตบางรัก
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตพระนคร
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตสัมพันธวงศ์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตสาทร
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตคลองเตย
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตบางคอแหลม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตยานนาวา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตวัฒนา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตบางนา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตประเวศ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตพระโขนง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตลาดกระบัง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตสวนหลวง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตดุสิต
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตปทุมวัน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตราชเทวี
- ข้าวมันไก่ตอนประตูน้ำ
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตดินแดง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตห้วยขวาง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตคันนายาว
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตบางกะปิ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตบึงกุ่ม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตวังทองหลาง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตสะพานสูง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตดอนเมือง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตบางซื่อ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตพญาไท
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตหลักสี่
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตคลองสามวา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตจตุจักร
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตบางเขน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตมีนบุรี
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตลาดพร้าว
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตสายไหม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตหนองจอก
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตตลิ่งชัน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตทวีวัฒนา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตบางกอกน้อย
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตบางกอกใหญ่
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตบางแค
- ก๋วยเตี๋ยวเจ้กบ พี่เสน่ห์ หน้าทางเข้าซอยสุขาภิบาล1
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตบางพลัด
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตภาษีเจริญ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตหนองแขม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตคลองสาน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตจอมทอง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตทุ่งครุ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตธนบุรี
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตบางขุนเทียน
- ครัวใบไม้ พระราม 2
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตบางบอน
- ร้านอิ่มปลาเผา
ร้านอาหาร ร้านของฝาก เขตราษฎร์บูรณะ
 
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco