แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปไซยะบูลี สถานที่ท่องเที่ยวไซยะบูลี ที่พักไซยะบูลี ร้านอาหารไซยะบูลี การเดินทางไปไซยะบูลี แผนที่ไซยะบูลี
พระธาตุพระบาทโพนสัน Phra that Phra baht Phonsane บ้านโพนสัน เมืองท่าพะบาด แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ข้อมูล
พระธาตุพระบาทโพนสัน เป็นวัดเก่าแก่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองบอลิคำไซ ห่างจากนครหลวงเวียงจันประมาณ 83 กิโลเมตร วัดตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข 13 ใต้ หากเดินจะเดินทางมายังพระธาตุพระบาดโพนสันก็ไม่ยาก วัดพระธาตุพะบาดโพนสันมีองค์พระธาตุโพนสันขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านสูงสวยงาม ด้านในวัดมีศาลา เรือน และสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ ด้านในวัดเป็นพื้นหินเป็นหลุมบ่อ ในพระอุโบสถยังมีรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่ด้านใน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามากราบไว้ ด้านหน้าวัดมีบริการดอกไม้ธูปเทียนให้กับคนที่จะเข้ามาทำบุญยังวัดพระธาตุพะบาดโพนสัน ภายในวัดเงียบสงบ ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงและพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะเข้ามามากในช่วงวันสำคัญทางศาสนาของลาว ภายในวัดมีให้ความรู้ความรู้รายละเอียดภายในวัดพระบาดพระธาตุโพนสัน แต่ช่วงที่อันแน่เดินทางไปถึงอาจจะเป็นช่วงที่ไม่มีคนอยู่เลยไม่ทราบรายละเอียดมาก นอกจากได้เห็นและได้ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล

แหล่งท่องเที่ยวพระธาตุพระบาทโพนสัน วัดเก่าแก่เมืองบ่อลิคำไซ Phra that Phra baht Phonsane
วัดพระบาดโพนสัน
วัดพระบาดโพนสันวัดพระบาดโพนสัน
ศาลพระภูมิกลางน้ำในวัดพระบาดโพนสัน
ศาลพระภูมิกลางน้ำในวัดพระบาดโพนสัน
อาคารเก่าแก่ในวัดพระบาดโพนสัน
อาคารเก่าแก่ในวัดพระบาดโพนสัน