แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดกำปงชนัง ประเทศกัมพูชา ท่องเที่ยวจังหวัดกำปงชนัง ที่พักกำปงชนัง กัมพูชา ร้านอาหารจังหวัดกำปงชนัง กัมพูชา การเดินทางไปจังหวัดกำปงชนัง ประเทศกัมพูชา แผนที่ประเทศกัมพูชา
เที่ยวกำปงชนังด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ
จังหวัดกำปงชนัง เป็นจังหวัดหนึ่งของกัมพูชาตอนกลาง มีพื้นที่ติดกับโตนเลสาบ และมีพื้นที่ติดกับเมืองหลวงของกัมพูชา นั่นคือพนมเปญ ด้านเหนือของจังหวัดกำปงชนังติดกับจังหวัดกัมปงธม ด้านทิศใต้ติดกับจังหวัดกำปงสปือและกรุงพนมเปญ ด้านทิศตะวันออกติดกับจังหวัดกำปงจาม ด้านทิศตะวันตกติดกับจังหวัดโพธิ์สัตว์
จังหวัดกำปงชนังแบ่งการปกครองเป็น 8 อำเภอด้วยกัน นั่นก็คือ
อำเภอกำปงชนัง (Kampong Chhnang)
อำเภอกำปงเลียง (Kampong Leaeng)
อำเภอกำปงตระลัก (Kampong Tralach)
อำเภอบริบูรณ์ (Baribour) อำเภอชลคีรี (Chol Kiri)
อำเภอ Rolea B'ier
อำเภอสามัคคีเมียนเจย (Sameakki Mean Chey)
อำเภอ Tuek Phos
ที่ตั้งจังหวัดกำปงชนัง Kampong Chhnang Location

ถึงแล้วกำปงชนังตอนหัวค่ำมีอะไรบ้าง Kampong Chhnang early in the evening

ขับรถกัมพูชาพวงมาลัยทางซ้ายงงไปเลย Drive a Car in Cambodia

ไม่เคยเห็นต้องดูเติมแก๊สรถยนต์ LPG แบบชั่งกิโลเป็นงงหละซิ แพงด้วย Cambodia Original LPG Gas Station
หัวค่ำในเมืองกำปงชนัง
หัวค่ำในเมืองกำปงชนัง
ดนตรีที่จัดเลี้ยงงานสังสรรในเมืองกำปงชนัง
ดนตรีที่จัดเลี้ยงงานสังสรรในเมืองกำปงชนัง
บรรยากาศยามเช้าในเมืองกำปงชนัง
บรรยากาศยามเช้าในเมืองกำปงชนัง
ถนน ร้านค้า เรียบริมแม่น้ำโตนเลสาบกำปงชนัง
ถนน ร้านค้า เรียบริมแม่น้ำโตนเลสาบกำปงชนัง
ถนน ร้านค้า เรียบริมแม่น้ำโตนเลสาบกำปงชนัง
ถนน ร้านค้า เรียบริมแม่น้ำโตนเลสาบกำปงชนัง
ตึก บ้าน ในตัวเมืองกำปงชนัง
ตึก บ้าน ในตัวเมืองกำปงชนัง
ร้านเติมแก๊ส LPG แบบเก่า
ร้านเติมแก๊ส LPG แบบเก่า

เครื่องเติมแก๊ส LPG ในกำปงชนังแบบเดิม
เครื่องเติมแก๊ส LPG ในกำปงชนังแบบเดิม
การเติมแก๊สรถยนต์ในกัมพูชา
การเติมแก๊สรถยนต์ในกัมพูชา
ถนนนอกเมืองกำปงชนัง
ถนนนอกเมืองกำปงชนัง
เส้นทางนอกเมืองกำปงชนัง
เส้นทางนอกเมืองกำปงชนัง
 
ตัวเมืองกำปงชนัง เป็นตัวเมืองใหญ่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น การกินการอยู่ของประชาชนในเมืองก็เจริญตามไปด้วย จากการที่ผมได้เดินทางเข้ามาสัมผัสความเจริญของเมืองกัมปงชนังแล้ว ผมก็ยังเห็นกลิ่นไอของความดั้งเดิมที่ยังคงมีให้เห็นอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตริมน้ำโตนเลสาบ ที่ประชาชนยังอาศัยพื้นที่ริมน้ำในการทำมาหากิน และยังเป็นเส้นทางสัญจรไปมาด้วยการล่องเรือผ่านแม่น้ำโตนเลสาบไปยังเมืองอื่น ๆ ส่วนเรือที่ใช้ก็มีตั้งแต่เรือยนต์ เฟอร์รี่ เรือแจวข้ามฟาก แม้กระทั่งเรือชาวบ้านก็ยังดัดแปลงเป็นเรือขนส่งขนาดเล็ก ทำให้โตนเลสาบในเมืองกำปงชนังเนืองแน่ไปด้วยผู้คนตั้งแต่เช้าจรดเย็น ส่วนบ้านเรือนที่ปลูกสร้างริมแม่น้ำโตนเลสาบ ส่วนใหญ่จะปลูกสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงในช่วงฤดูน้ำหลากทำให้บ้านริมแม่น้ำโตนเลสาบยกพื้นสูงมาก ๆ โดยมีเสาไม้หรือเสาคอนกรีดยกตัวบ้านให้สูงห่างจากระดับแม่น้ำโตนเลสาบ แต่ยังมีผู้คนจำนวนหนึ่งที่ยังคงใช้เรือแทนที่อยู่อาศัย โดยการทอดสมออยู่ริมแม่น้ำโตนเลสาบ และคนเหล่านี้ก็ยังคงยึดอาชีพชาวประมงในการหากินกับแม่น้ำเป็นหลัก
ตัวเมืองกำปงชนัง เป็นเมืองที่ใหญ่ มีการจราจรที่ไม่แน่นหนาซักเท่าไร แต่มีเส้นทางการเดินรถที่วกไปวนมา และบางเส้นทางเป็นเส้นทางเดินรถทางเดียว โดยมีจุดศูนย์กลางของเมืองอยู่ที่ส่วนหย่อม ทำให้บริเวณส่วนหย่อมนี้จะมีร้านค้า ร้านรถเข็นนำอาหารเครื่องดื่มมาวางจำหน่าย นักท่องเที่ยว ผู้คนที่มาออกกำลังกาย และพักผ่อนในช่วงเวลายามเย็น โดยบริเวณสวนหย่อมยังมีการติดไฟไว้ได้อย่างสวยงาม จึงทำให้บริเวณช่วงหัวค่ำคนกัมพูชาในกัมปงชนังมักจะมารวมตัวกันอยู่บริเวณนี้ไม่ใช่น้อย

วิถีชีวิตยามเช้าริมทะเลสาบน้ำจืดโตนเลสาบกำปงชนัง Tonle Sab lifestyle in Kampong Chhnang

คนแน่นเอี๊ยดในเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากโตนเลสาบไปอำเภอกลางน้ำ Tonle Sab Ferry in Kampong Chhnang
ชาวประมงโตนเลสาบกำปงชนัง
ชาวประมงโตนเลสาบกำปงชนัง
ชาวประมงโตนเลสาบกำปงชนัง
ชาวประมงโตนเลสาบกำปงชนัง
หนองน้ำที่ไหลลงสู่โตนเลสาบ
หนองน้ำที่ไหลลงสู่โตนเลสาบ
เครื่องมือดักกุ้งแม่น้ำของชาวเวียดนามที่มาใช้ในโตนเลสาบ
เครื่องมือดักกุ้งแม่น้ำของชาวเวียดนามที่มาใช้ในโตนเลสาบ
ชีวิตริมน้ำที่โตนเลสาบกำปงชนัง
ชีวิตริมน้ำที่โตนเลสาบกำปงชนัง
บ้านเรือนที่ปลูกสร้างติดริมแม่น้ำโตนเลสาบ
บ้านเรือนที่ปลูกสร้างติดริมแม่น้ำโตนเลสาบ
บ้านเรือนที่ปลูกสร้างติดริมแม่น้ำโตนเลสาบ
บ้านเรือนที่ปลูกสร้างติดริมแม่น้ำโตนเลสาบ
ชาวบ้านโตนเลสาบบางส่วนใช้เรือเป็นที่อยู่อาศัย
ชาวบ้านโตนเลสาบบางส่วนใช้เรือเป็นที่อยู่อาศัย

ชาวประมงตกปลาในโตนเลสาบ
ชาวประมงตกปลาในโตนเลสาบ
ชีวิตริมน้ำที่โตนเลสาบ
ชีวิตริมน้ำที่โตนเลสาบ
ชาวบ้านยังใช้เรือแจวข้ามแม่น้ำโตนเลสาบ
ชาวบ้านยังใช้เรือแจวข้ามแม่น้ำโตนเลสาบ
วิถีชีวิตริมแม่น้ำโตนเลสาบ
วิถีชีวิตริมแม่น้ำโตนเลสาบ
ชาวบ้านโตนเลสาบใช้เรือเป็นหาพนะ
ชาวบ้านโตนเลสาบใช้เรือเป็นหาพนะ
ท่าเรือริมแม่น้ำโตนเลสาบ
ท่าเรือริมแม่น้ำโตนเลสาบ
ร้านค้าริมแม่น้ำโตนเลสาบ
ร้านค้าริมแม่น้ำโตนเลสาบ
เรือเฟอร์รี่ข้ามแม่น้ำโตนเลสาบคนแน่นเรือ
เรือเฟอร์รี่ข้ามแม่น้ำโตนเลสาบคนแน่นเรือ
เฟอร์รี่โตนเลสาบ
เฟอร์รี่โตนเลสาบ
เรือข้ามฟากไปเกาะกลางแม่น้ำโตนเลสาบ
เรือข้ามฟากไปเกาะกลางแม่น้ำโตนเลสาบ
เรือโดยสารที่ล่องมาตามโตนเลสาบ
เรือโดยสารที่ล่องมาตามโตนเลสาบ
เรือโดยสารกำปงชนังข้ามโตนเลสาบ
เรือโดยสารกำปงชนังข้ามโตนเลสาบ
ชาวบ้านริมแม่น้ำโตนเลสาบ
ชาวบ้านริมแม่น้ำโตนเลสาบ
 
ตลาดกำปงชนัง มีด้วยกัน 2 ตลาดใหญ่ได้แก่ ตลาดบนซึ่งตั้งอยู่ใจกลาเมืองกำปงชนัง และตลาดล่างที่ตั้งอยู่ริมถนนแม่น้ำโตนเลสาบ ตลาดสองแห่งนี้จะคึกคักในช่วงเวลาเช้า ๆ เหมือนกันแต่ของที่ตลาดบนสินค้าและคนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยผู้คนจะเยอะมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด เพราะตลาดบนตั้งอยู่ในโซนใจกลางเมืองกำปงชนัง โดยเป็นตลาดที่มีพื้นที่กว้างมีหลังคาปกคลุม จึงทำให้พ่อค้าแม่ค้ากำปงชนังนำสินค้ามาวางจำหน่ายอย่างมากมายและหลากหลายอย่าง มีทั้งวางขายบนโต๊ะ หรือวางขายกับพื้น จึงทำให้ตลาดบนกำปงชนังดูมีสีสันอย่างมากมาย ส่วนสินค้าก็มีตั้งแต่พืช ผัก ปลา หมู เนื้อ ของครัว ผลไม้ต่าง ๆ รวมทั้งอาหารท้องถิ่นกัมพูชา และอีกมากมาย นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาดูวิถีชีวิตคนกำปงชนังในตลาดบนก็ไม่น่าผิดหวัง รับรองได้เห็นสินค้าและวิถีชีวิตคนกำปงชนังอย่างแท้จริงแน่นอน
ส่วนใครที่อยากจะสัมผัสตลาดริมน้ำโตนเลสาบก็ให้มาที่ตลาดล่างกำปงชนัง ที่มีการนำสินค้ามาวางขายบริเวณริมถนนโตนเลสาบ โดยตลาดล่างกำปงชนังเป็นตลาดเล็ก ๆ ที่วางสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับคนที่เดินทางไปมาด้วยเรือโดยสารในโตนเลสาบเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้สินค้ามีไม่เยอะ และผู้คนไม่พลุกพล่านเหมือนตลาดบน และสินค้าส่วนใหญ่ก็มักจะขายได้ในแค่เวลาช่วงเช้า ๆ ส่วนสาย ๆ ไปแล้วผู้คนก็จะเริ่มซา แต่นักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสกับความเป็นชาวบ้านที่แท้จริงที่นำสินค้ามาขายอยู่ไม่ไกลริมแม่น้ำโตนเลสาบ หากใครมีเวลาลองเดินเที่ยวชมตลาดกำปงชนังทั้งสองแห่ง ก็น่าจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเหล่านี้อย่างแท้จริงแน่นอน

ตลาดเช้าตอนบนท้องถิ่นกัมปงชะนังใหญ่มาก Big local morning Market Kampong Chhnang

ตลาดเช้าริมถนนติดแม่น้ำโตนเลสาบกำปงชนัง Tonle Sab Morning Market in Kampong Chhnang

ทอดมันปลาแผ่นใหญ่โลละ 350 บาท ตลาดมืดกำปงชนัง Curried fish cake Kampong Chhnang
ตลาดบนกำปงชนัง
ตลาดบนกำปงชนัง
แม่ค้าตลาดบนกำปงชนัง
แม่ค้าตลาดบนกำปงชนัง
เดินเที่ยวตลาดบนกำปงชนัง
เดินเที่ยวตลาดบนกำปงชนัง
เขียงหมูตลาดบนกำปงชนัง
เขียงหมูตลาดบนกำปงชนัง
ไส้กรอกเนื้อกำปงชนัง
ไส้กรอกเนื้อกำปงชนัง
ตลาดเช้าขายปลากำปงชนัง
ตลาดเช้าขายปลากำปงชนัง
ตลาดยังแบกับดินที่ตลาดบนกำปงชนัง
ตลาดยังแบกับดินที่ตลาดบนกำปงชนัง
ปลาที่หาได้จากโตนเลสาบนำมาขายในตลาดเช้ากำปงชนัง
ปลาที่หาได้จากโตนเลสาบนำมาขายในตลาดเช้ากำปงชนัง
ทอดมันปลายักษ์กำปงชนัง
ทอดมันปลายักษ์กำปงชนัง
ตลาดเย็นกำปงชนัง
ตลาดเย็นกำปงชนัง

เดินเล่นตลาดเย็นกำปงชนัง
เดินเล่นตลาดเย็นกำปงชนัง
เป็ดย่างกำปงชนังแขวงขายกันเป็นตัว ๆ
เป็ดย่างกำปงชนังแขวงขายกันเป็นตัว ๆ
อาหารหมักดองกำปงชนัง
อาหารหมักดองกำปงชนัง
ร้านปิ้งย่างกำปงชนัง
ร้านปิ้งย่างกำปงชนัง
ร้านค้าริมถนนโตนเลสาบ
ร้านค้าริมถนนโตนเลสาบ
พืช ผักที่หาได้ในตลาดล่างกำปงชนัง
พืช ผักที่หาได้ในตลาดล่างกำปงชนัง
ตลาดล่างกำปงชนัง ของขายริมถนน
ตลาดล่างกำปงชนัง ของขายริมถนน
สินค้าติดริมถนนโตนเลสาบ
สินค้าติดริมถนนโตนเลสาบ
สินค้าต่าง ๆ ที่นำมาจำหน่ายในตลาดล่างกำปงชนัง
สินค้าต่าง ๆ ที่นำมาจำหน่ายในตลาดล่างกำปงชนัง
 
อาหารการกินของเมืองกำปงชนัง ก็หากินได้ไม่ยาก แถมมีอาหารมากมายหลากหลายอย่างไม่แพงถ้าเทียบกับเมืองอื่น ๆ ตั้งแต่อาหารในตลาด จนถึงอาหารตามข้างทางหรือตามท้องถนน แต่ก็มีบางอย่างที่คิดว่าแพง แต่จริง ๆ แล้วอาจจะไม่แพงก็ได้ เพราะส่วนผสมของอาหารนั้น ๆ เป็นของหายาก อย่างที่ผมเดินทางมาเที่ยวเมืองกำปงชนังครั้งนี้ผมตัดสินใจนอนที่เมืองนี้ 2 คืน ก็เพราะส่วนหนึ่งชอบบรรยากาศที่กึ่งเจริญ และกึ่งแบบเดิม ๆ แต่ที่สำคัญผมหาอะไรกินได้ไม่ยากแถมราคายังไม่แพง เอาเป็นว่าผมแนะนำก่อนเลยก็แล้วกัน ร้านอาหารที่ประทับใจผมครั้งนี้ ก็คือร้านข้าวจี่ปะเต๊ะเมืองกำปงชนัง ที่ผมคิดว่าบรรยากาศน่านั่งเอามาก ๆ ตั้งอยู่ในบริเวณใต้ร่มไม้ มีพื้นที่กว้างขวาง แถมลูกค้าก็ยังเข้าใช้บริการเยอะ ผมเลยแวะเข้าไปใช้บริการดู ก็คิดว่าส่วนหนึ่งราคาอาหารไม่แพง อาทิข้าวจี่ปะเต๊ะชิ้นละ 10 บาท แถมอร่อยเอามาก ๆ นอกจากนี้ยังมี เนื้อย่าง และเครื่องดื่มอื่น ๆ อีก และที่สำคัญเจ้าของร้านนี้น่ารักเอามาก ๆ อาจเป็นสาเหตุหลาย ๆ อย่างที่ทำให้ร้านค้าแห่งนี้เนืองแน่นไปด้วยลูกค้า เพราะร้านค้าที่เปิดใกล้ ๆ กันกับดูไม่ครึกครื้นเท่ากับร้านข้าวขี่ปะเต๊ะร้านสาวสวยคนนี้

สาวข้าวจี่บะเต๊ะกัมปงชนังทั้งถูกและอร่อย Cambodia cute girl in Pathe Kgawhie

ร้านเนื้อย่างบ้าน ๆ กับแม่ค้าสาวสวยกัมปงชนัง Cambodia cute girl in barbecue local food

ร้านค้าบ้าน ๆ ของสาวสวยกำปงชนัง
ร้านค้าบ้าน ๆ ของสาวสวยกำปงชนัง
สาวข้าวจี่ปะเต๊ะกำปงชนัง
สาวข้าวจี่ปะเต๊ะกำปงชนัง
ร้านค้ากำปงชนังขายแบบถูกและอร่อย
ร้านค้ากำปงชนังขายแบบถูกและอร่อย
ร้านค้าปลูกติดริมถนน
ร้านค้าปลูกติดริมถนน
ข้าวจี่ปะเต๊ะกำปงชนัง
ข้าวจี่ปะเต๊ะกำปงชนัง
เนื้อย่างกัมพูชาที่กำปงชนัง
เนื้อย่างกัมพูชาที่กำปงชนัง
สาวสวยกำปงชนัง
สาวสวยกำปงชนัง
 
ร้านอาหารในตลาดกำปงชนัง ก็หาทานได้ไม่ยากและราคาไม่แพงเช่นกัน อย่างร้านข้าวต้มหมูที่ผมไปทานในตอนเช้าดูหน้าตาของข้าวต้ม และท่าทางของเจ้าของร้าน รวมถึงความสะอาดของภาชนะทำให้ผมอดใจไม่ไหวที่จะเข้าไปกินข้าวต้มร่วมโต๊ะกับลูกค้าคนอื่น ๆ ภายในร้าน ผมนั่งดูวิธีการทำข้าวต้มหมูตั้งแต่สับหมูเป็นชิ้น ๆ หั่นผัก และการตักข้าวต้ม รวมถึงการเช็ดช้อนเช็ดชามก่อนที่จะเสริฟมาให้ลูกค้า โดยรวมแล้วผมมองเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ทำให้อาหารออกมาน่ากินมากยิ่งขึ้น พอข้าวต้มมาถึงกลิ่นข้าวต้มก็หอมเตะจมูกก่อนเลย แถมข้าวต้มในตลาดบนกำปงชนังเขายังเสริฟมาพร้อมกับเสี้ยวมะนาว อันนี้แหละโดนใจผมเลย และก็รสชาติก็ไม่ผิดหวังราคาชามละ 30 บาทเอง สำหรับผมไม่แพงเลยถ้าเทียบกับอาหารในเมืองอื่น ๆ ที่ได้เข้าไปใช้บริการ

ข้าวต้มเปลือกมะนาวกำปงชนังอร่อยรอคิวยาว Cambodia Rice soup with Lemon
ข้าวต้มหมูกำปงชนังในตลาดเช้า
ข้าวต้มหมูกำปงชนังในตลาดเช้า
ข้าวต้มหมูกัมพูชา
ข้าวต้มหมูกัมพูชา
ข้าวต้มกัมพูชา
ข้าวต้มกัมพูชา
ร้านข้าวต้มหมูในตลาดเช้ากำปงชนัง
ร้านข้าวต้มหมูในตลาดเช้ากำปงชนัง
Cambodia Rice Porridge
Cambodia Rice Porridge 
ข้าวต้มเครื่องในหมูกัมพูชาอร่อยมาก
ข้าวต้มเครื่องในหมูกัมพูชาอร่อยมาก
อร่อยในตลาดเช้ากำปงชนัง
อร่อยในตลาดเช้ากำปงชนัง
 
การเดินทางทริปนี้ ผมยังได้มีโอากสไปชิมข้าวแกงกัมพูชาที่ติดแม่น้ำโตนเลสาบ ที่ผมมองว่าแปลกสำหรับการนำภาชนะมาใส่แกง ซึ่งปกติแล้วข้าวแกงที่ผมเห็นทั่ว ๆ ไปในไทยหรือในกัมพูชา เขามักจะเอาแกงมาใส่หม้อ หรือใส่ถาดอลูมิเนียม แต่ครั้งนี้ที่ผมเห็นที่ร้าวข้าวแกงโตนเลสาบแต่ละร้านค้าเขานำหม้อไฟมาใส่แทนหม้อแขก นี่อาจเป็นสาเหตุง่าย ๆ คือการจุดไฟในหม้อไฟเพื่อทำให้แกงร้อนอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ถามแม่ค้าซะด้วย แต่ที่สำคัญรสชาติของข้าวแกงริมแม่น้ำโตนเลสาบอร่อยมาก ๆ และราคาไม่แพงด้วย เพราะราคาข้าวราดแกงที่ผมทานมีกับข้าว 2 อย่าง อยู่ที่จานละ 35 บาท แถมยังกินจนอิ่มเต็มที่อีกด้วย นอกจากนี้ผมยังมีอาหารอื่น ๆ ที่ผมได้ลองตามแถวท้องถนน อาทิ กาแฟ ไข่ย่าง เป็นต้น ถ้าใครอยากทานอะไรที่เมืองกำปงชนังผมแนะนำให้ทานได้เลย เพราะราคาอาหารส่วนใหญ่ไม่แพง สะอาด และอร่อยเกือบทุกอย่าง

ข้าวแกงโตนเลสาบกำปงชนังถูกและอร่อย Tonle Sab Rice and Curry Food

ข้าวต้มไก่น้ำผลไม้ปั่นรอบดึกกัมปงชนัง Eat and Drink Kampong Chhnang Food

ไข่ย่างทรงเครื่องริมทางกำปงชนัง Cambodia egg garnished
ร้านข้าวแกงริมโตนเลสาบ จังหวัดกัมปงชนัง
ร้านข้าวแกงริมโตนเลสาบ จังหวัดกัมปงชนัง
ร้านข้าวแกงริมโตนเลสาบ จังหวัดกัมปงชนัง
ร้านข้าวแกงริมโตนเลสาบ จังหวัดกัมปงชนัง
ผัดเผ็ดไก่กำปงชนัง
ผัดเผ็ดไก่กำปงชนัง
ข้าวหน้าหมูทอดโตนเลสาบ
ข้าวหน้าหมูทอดโตนเลสาบ
 
สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงจังหวัดกำปงชนังแล้ว กลัวมีปัญหาในเรื่องที่พักน้อย หรือหาที่พักไม่ได้ ขอบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวล เพราะเมืองกำปงชนังก็เป็นเมืองใหญ่มีที่พักเยอะ แต่ว่าที่พักเหล่านี้จะเขียนป้ายด้านหน้าว่าเป็นโรงแรม "Hotel" ซึ่งจริง ๆ แล้วบางแห่งที่ขึ้นป้ายว่าเป็นโรงแรมนั้น มาตรฐานอาจอยู่ในระดับเกสท์เฮ้าส์ก็เป็นได้ เวลาจะเช็คอินให้ขอดูห้องพักก่อน ถ้าเป็นที่พึงพอใจก็เข้าพักได้เลย แต่สำหรับผมแล้วไม่มีปัญหา ผมเน้นราคาไม่แพงเพราะส่วนใหญ่ที่ผมเข้าพักในกัมพูชาขอราคาประมาณไม่เกิน 15 ดอลล่า ก็พอได้

โรงแรมในกัมปงชนัง Kampong Chhnang Hotel
โรงแรมที่อยู่นอกเมืองกำปงชนัง ราคาคืนละ 15 ดอลลาร์
โรงแรมที่อยู่นอกเมืองกำปงชนัง ราคาคืนละ 15 ดอลลาร์
ห้องพักในโรงแรมกำปงชนัง
ห้องพักในโรงแรมกำปงชนัง
เครื่องอำนวยความสะดวกในห้องพักโรงแรมกำปงชนัง
เครื่องอำนวยความสะดวกในห้องพักโรงแรมกำปงชนัง
เครื่องอำนวยความสะดวกในห้องพักโรงแรมกำปงชนัง
เครื่องอำนวยความสะดวกในห้องพักโรงแรมกำปงชนัง
เครื่องอำนวยความสะดวกในห้องพักโรงแรมกำปงชนัง
เครื่องอำนวยความสะดวกในห้องพักโรงแรมกำปงชนัง
ทางเข้าโรงแรมกำปงชนังที่อันแน่มาพัก
ทางเข้าโรงแรมกำปงชนังที่อันแน่มาพัก
เคาน์เตอร์บริการลูกค้าในโรงแรม
เคาน์เตอร์บริการลูกค้าในโรงแรม
 
ความประทับใจที่ได้เข้ามาสัมผัสเมืองกำปงชนังโดยรวมแล้วถือว่าชอบมากเลย ถึงแม้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวจะมีไม่มาก แต่ถ้าหากได้เดินทางไปตามโตนเลสาบผมคงได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนกัมพูชาในโตนเลสาบได้มากกว่านี้ เพราะยังมีเมืองกำปงเปิงเมืองที่อยู่ในโตนเลสาบที่มีแม่น้ำล้อมรอบที่ผมคงยังไม่ได้ไป ส่วนเรื่องอาหารการกินของเมืองกำปงชนังก็ถือว่าไม่แพง และมีรสชาติดี ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของกำปงชนังก็ยังหาร้านอาหารอร่อย ๆ กินได้ไม่ยาก ส่วนที่พักเมืองนี้ก็มีให้เลือกใช้บริการหลายแห่งและราคาอยู่ระดับกลาง ๆ ส่วนผู้คนในเมืองนี้ต่างยิ้มแย้มแจ่มใสล้วนแล้วแต่เป็นมิตรพูดจาอัธยาศัยดี ส่วนเรื่องการจราจรก็ไม่แน่นหนาเกินไปรถยนต์เดินทางได้สะดวกสบาย โดยรวมแล้วเมืองกำปงชนังน่ามาพักผ่อนซัก 3 วัน 2 คืน ไว้มีโอกาสผมจะเดินทางกลับมาเที่ยวใหม่อีกครั้งครับ
ที่พักที่ติดถนนไปทางโตนเลสาบ
ที่พักที่ติดถนนไปทางโตนเลสาบ
ที่พักที่ติดถนนไปทางโตนเลสาบ
ที่พักที่ติดถนนไปทางโตนเลสาบ
 
สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดกำปงชนัง ประเทศกัมพูชา
 
ที่พักในกำพงชนัง รีสอร์ทในกำปงชนัง โรงแรมในกำปงชนัง เกสท์เฮ้าส์ในกำปงชนัง
 
ร้านอาหารในจังหวัดกำปงชนัง ร้านของฝากในจังหวัดกำปงชนัง
 
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา
แผนที่ประเทศกัมพูชา
| กันดาล | ไพลิน | แกบ | กระแจะ | กัมปอต | กำปงสปือ | สีหนุวิลล์ | กำปงธม | มณฑลคีรี | พระวิหาร | โพธิ์สัตว์ | พระตะบอง | กำปงชนัง |
| กำปงจาม | เกาะกง | รัตนคีรี | พนมเปญ | เปรยแวง | บันเตียเมียนเจย | อุดรมีชัย | ตาแกว | สวายเรียง | สตึงแตรง | เสียมเรียบ |
ประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวประเทศกัมพูชาของผมอันแน่ออนทัวร์ เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่หลายคนยังไม่รู้ หรือยังเข้าใจผิด ๆ เหมือนกับผมในสมัยก่อน เพราะหากใครพูดถึงไปเที่ยวกัมพูชา หรือเขมรนั้น ทุกคนคิดว่าน่ากลัว ระวังจะโดนหลอก ระวังโดนขโมยทรัพย์สิน ระวังจะถูกทำร้ายนะ ถ้าจะไปเที่ยวต้องไปกับทัวร์เท่านั้นถึงจะปลอดภัยเพราะถนนหนทางไม่ค่อยดีด้วย จะกินอยู่อย่างไง ของเขมรเขาแรงนะระวังด้วย ผมก็กลัวเลยซิ การเดินทางเข้าไปยังประเทศกัมพูชาผมครั้งแรกก็ยังไม่กล้าไปคนเดียวเพราะพูดภาษากัมพูชาไม่ได้เลย ภาษาอังกฤษก็พูดงูงูปลาปลา ดังนั้นผมจึงขออาศัยทัวร์เขาไปครั้งแรก (ไม่ได้เป็นลูกทัวร์ไปนะครับ ไปเป็นเด็กหิ้วกระเป๋าให้เขาตะหาก) แต่การ์เดินทางไปกับทัวร์นั้น มันก็สบายดี แต่มันไม่ได้อรรถรสหรือฟิวการท่องเที่ยวแบบอันแน่ออนทัวร์ เพราะสาถนที่ไปก็ได้ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ทัวร์พาไป โดยจังหวัดแรกที่ผมได้เยือนก็คือจังหวัดเสียมเรียบหรือเสียมราษของกัมพูชาเท่านั้น แต่การท่องเที่ยวแบบนี้ไม่ใช่ตัวผมเลยกลับมาจากกัมพูชาครั้งนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมต้องแบคแพคไปเองดีกว่า ผมจึงตัดสินใจเดินทางด้วยตนเองโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนดี เพราะที่กัมพูชาคนไทยน้อยคนนักที่จะเดินทางไปเที่ยวแบบลุย ๆ เวลาหาข้อมูลการเดินทางทางสื่อทั่วไปก็น้อยมาก แต่สิ่งเหล่านี้ก็ห้ามผมไม่ได้ด้วยความอยากลองอยากเห็นเลยตัดสินใจว่าผมจะเริ่มต้นจากจังหวัดใกล้ ๆ ประเทศไทยก่อนดีกว่าเพราะหากมีอะไรจะได้กลับเข้าประเทศได้ง่าย โดยที่ผมยังไม่มีจุดหมายไปที่ไหนเลย ด่านที่ผมใช้เข้ากัมพูชาในตอนแรก ๆ คือด่านปอยเปต เพราะที่นี่เป็นด่านสากลสุดแล้วสำหรับการเข้าไปยังประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะเวลาเข้าไปเราจะเจอกับคนไทยที่ชอบไปเสี่ยงดวงที่ปอยเปต กับเจอคนไทยที่ซื้อทัวร์ที่รออยู่หน้าด่านทำให้ผมอุ่นใจได้บ้าง แต่หลังจากทำเอกสารเข้ากัมพูชาแล้ว ผมก็ไปยืนงงอยู่หน้าด่านปอยเปตว่าจะไปไหนดี เพราะคนไทยเลี้ยวเข้าคาสิโนไปหมดแล้ว ส่วนคณะทัวร์ก็มีไกด์กัมพูชามารับไป ผมยืนงงไม่รู้จะเริ่มขึ้นรถที่ไหน หรือจะทำอะไรก่อนดี ไม่เกิน 5 นาทีแค่นั้นแหละก็มีคนกัมพูชามาล้อมหน้าหลังเพื่อจะให้เราเดินทางไปกับเขา หรือพยายามเกลี้ยกล่อมให้ใช้บริการเขา ซึ่งครั้งแรก ๆ ผมก็โดนหลอกครับ เพราะไม่รู้อะไรเลย แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สำคัญสำหรับไปเที่ยวกัมพูชา (ครั้งหลัง ๆ เวลาเข้ากัมพูชาไม่ได้กินผมแล้วครับผมรู้ทัน) แต่เป็นเรื่องที่โชคดีของผมเช่นกันที่ได้ข้อมูลจากไกด์อาสาหน้าด่านแนะนำที่เที่ยวให้ไปพะตะบอง โดยที่เขาอาสาหาที่พักหาไกด์ที่นั่นให้แต่ผมกะว่าไปลุยเอาดาบหน้าดีกว่าทั้ง ๆ ที่ไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในมือเลย หลังจากที่ผมเดินทางด้วยรถประจำทางไปถึงพะตะบองแล้วผมก็ได้เจอกับมอเตอร์ไซด์รุ่นน้องที่เคยมาทำงานในไทย แค่มองตาเขาผมก็รู้เลยว่านี่แหละคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ผมเที่ยวกัมพูชาได้ทั่วประเทศกัมพูชา ตั้งแต่นั้นมาผมก็เริ่มเที่ยวกัมพูชา โดยใช้รถประจำทางและมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนี้ที่เราสนิทกันจนเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันเลยไปแล้ว และทุกวันนี้ผมเดินทางกัมพูชาเกินครึ่งประเทศแล้ว ภาษากัมพูชาที่ผมรู้ก็เริ่มดีขึ้นมาก และก็เริ่มเรียนรู้วัฒนธรรมของคนกัมพูชาซึ่งคล้ายกับคนไทยเราไม่น้อย และรู้ว่าที่กัมพูชาไม่น่ากลัวเท่ากับที่หลาย ๆ คนกลัว ผมจึงตั้งใจว่าจะเดินทางเที่ยวไปจนทั่วประเทศกัมพูชาให้ได้เร็ว ๆ นี้
เขื่อนตำหนักอำไพ จังหวัดโพธิ์สัตว์ damnakampil dam เขื่อนตำหนักอำไพ จังหวัดโพธิ์สัตว์
เป็นเขื่อนที่น้อยคนนักที่จะได้รู้จัก ยิ่งสำหรับคนไทยแล้วผมบอกได้เลยว่าถามใคร ใครก็ไม่รู้คือเขื่อนอะไรอยู่ที่ไหน ผมเลยอยากจะแชร์ประสบการณ์การเดินทางมาที่เขื่อนนี้ว่ามันสุดยอดมากเลย เอาแบบว่านั่งมอเตอร์ไซค์ตูดด้านก็ว่าได้ ผมมากับดามอเตอร์ไซค์เขมรที่รักกันเหมือนพี่น้อง เริ่มต้นมาจากจังหวัดพะตะบองเที่ยวไปเรื่อยจนถึงจังหวัดโพธิสัตว์ โดยการเที่ยวของผมจะไปถามชาวบ้าน หรือไปตามทางเห็นอะไรน่าสนใจก็จะไป แต่เส้นทางมาที่เขื่อนตำหนักอำไพ เราได้ถามคนในพื้นที่ว่าที่ไหนน่าเที่ยว และไปไม่ไกล เขาก็บอกไปทางนั้นทางนี้แล้วไปถามคนข้างหน้าต่อ ถามทำไมผมรู้เพราะคนที่ผมถามพูดไทยได้ชัดแจ๋วเลย ไปไม่ยากแต่ที่ไหนได้ใครจะไปเชื่อถ้ามาตามเส้นทางหลักถึงเขื่อนตำหนักอำไพไปนานแล้ว แต่เส้นที่ผมมาเขาบอกเป็นทางลัดตั้งหลายกิโลเมตร ให้วิ่งเลาะคลองชลประทานไปต้องบอกก่อนว่าคลองชลประทานในกัมพูชาตอนนี้ มันเหมือนกับคลองบ้านเราที่ใช้คลองเป็นเส้นทางคมนาคม ดังนั้นถนนที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์มากับดาเป็นทางคันนา แถมมีหลุมบ่อตลอดเส้น ไอ้ใจก็กลัวรถยางจะรั่ว หรือว่ารถจะเสีย เพราะว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์กับบ้านคนเลย มีแต่ทุ่งนากับท้องฟ้าเราได้แต่ขับเลาะคลองและภาวนาให้ไปเจอเขื่อนตำหนักอำไพเร็ว ๆ ทีเถอะ เราเดินทางไปจนสุดทางไม่รู้ว่ากี่กิโลแต่รู้ว่ามันนานมาก นานจนก้นผมระบมมาก ๆ เลย จนมาถึงเขื่อนตำหนักอำไพ ผมบอกได้เลยว่าที่นี่ค่อนข้างนสมบูรณ์มาก แหล่งน้ำของเขา ธรรมชาติของเขามันยังครบอยู่ ไม่มีคนมาเที่ยวช่วงนี้มีแต่คนมาหาปลาก็หลายคน บางคนใช้เบ็ด บางคนใช้แห บางคนใช้เครื่องมือดัก และผมก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปสอดรู้สอดเห็นร่วมแจมดูเขาหาปลาด้วย มันสุดยอดมากเลยผมไม่รู้ว่าที่นี่สมบูรณ์ขนาดนี้ ผมจำได้ว่าตอนเด็ก ๆ ผมลงไปจับปลาในคลองก็เจอนแบบนี้เลย ผมเห็นคนกัมพูชาเหวี่ยงแหทุกครั้งจะได้ปลาหลายตัว ส่วนปลาที่เห็นผมไม่ค่อยได้เห็นเลยในประเทศไทยระยะหลัง ๆ ผมเดินเล่นรอบ ๆ เขื่อนตำหนักอำไพแต่ไม่มีร้านค้าซักกะร้านเลย สอบถามชาวบ้านได้ความว่าคนจะมาเที่ยวเยอะก็ช่วงสงกรานต์ เยอะจนคนแน่นไปหมด แต่ไงมันผิดกับวันนี้ที่ผมได้เห็น แต่ผมก็เห็นรูปป้ายโฆษณาที่เขาเชิญชวนให้มาเที่ยว ว่าเวลาช่วงหน้าท่องเที่ยวคนจะเยอะจริง ๆ เอาเป็นว่าให้ลองมาดูแล้วจะรู้ว่าธรรมชาติในจังหวัดโพธิสัตว์ของกัมพูชายังสมบูรณ์อยู่มากเลย
ตลาดเสียมเรียบ จังหวัดกันดาล
เป็นตลาดเล็ก ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกันดาล มีขนาดของตลาดไม่ใหญ่แต่ความน่าสนใจของตลาดที่นี่คือ เป็นตลาดชาวบ้านของแท้ เพราะตลาดมีร้านค้าตั้งอยู่ติดกับชายคาบ้านในหมู่บ้านเสียมเรียบเลย หรือบางร้านค้าก็เอาใต้ถุนบ้านเป็นที่ตั้งร้านค้าเพราะง่ายต่อการเก็บของ ส่วนวิถีชีวิตชาวบ้านในตลาดเสียมเรียบก็เรียบง่าย เพราะขายของราคาไม่แพงมีตั้งแต่พืชพักสวนครัว ไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว ปลา ทุกอย่างเอามาแขวนให้เห็นเป็นตัว ๆ ผมมีโอกาสได้ชิมขนมครกแบบกัมพูชาร้อน ๆ จากเตาทริปนี้ที่ตลาดเสียมเรียบ โดยคิดว่ารสชาติน่าจะมัน ๆ หวาน ๆ คล้ายกับประเทศไทยเรา เพราะว่าที่หยอดขนมครก รวมถึงแป้ง และวิธีการหยอดขนมครก หรือการแคะขนมครกของกัมพูชา เหมือนกันประเทศไทยเราเปี๊ยบเลย ผมให้ป้าเจ้าของร้านแคะขนมครกที่เพิ่งสุกมาชิมคิดว่าไม่มีอะไร แต่ว่าเขามีน้ำจิ้มเสริฟมาด้วย น้ำจิ้มของเขามีน้ำเชื่อมกับน้ำกะทิ ผมก็เลยงงว่าทำไมต้องมีน้ำจิ้มด้วยแล้วอย่างงี้คนที่ลดความอ้วนเขาจะกินได้เหรอ แต่พอชิมขนมครกคำแรกก็ต้องอ๋อเลย เพราะว่าขนมครกของเขาจืดมากจืดยังกับเอาแป้งมาทำขนมครกโดยไม่ปรุงรสอะไรเลย จึงเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องมีน้ำจิ้มมันเป็นแบบนี้นี่เอง แต่รสชาติของน้ำเชื่อมกับน้ำกะทิของเขาก็มีรสชาติมัน ๆ ไม่หวานมากเท่าไร อันนี้ก็เป็นสีสันการกินได้ชิมรสขนมพื้นบ้านของคนกัมพูชาที่ผมได้ไปสัมผัสมาที่ตลาดเสียมเรียบ จังหวัดกันดาล
ตลาดเสียมเรียบ จังหวัดกันดาล siemreap market in Kandal Province Cambodia
ทำค้างคาวทอดสดอาหารราคาแพงพะตะบอง Bat fry servedis expensive incambodia ทำค้างคาวทอดสดอาหารราคาแพงพะตะบอง
ค้างคาวทอดในกัมพูชาทริปนี้ ต้องบอกได้เลยว่าแพงเวอร์ แถมผมยังถูกคนพะตะบองหลอกอีกว่าเป็นค้างคาว ซึ่งราคาจานละ 450 บาท ไทย ด้วยความที่ว่าผมไม่เคยกินเลยอยากจะลองดูว่ามันอร่อยแค่ไหน แล้วมันมีรสชาติเป็นไง เลยต่อรองราคาให้ร้านค้าลดราคาให้ได้ไหม ซึ่งเขาไม่ยอมลดราคาให้ผมเลย เพราะเห็นผมเป็นคนต่างชาติ งานนี้โดนฟันหัวแบะ ผมพยายามจะขอเขาเข้าไปถ่ายวิธีการทำค้างคาวทอดว่าทำไมมันแพงเวอร์จัง ซึ่งเจ้าของร้านไม่ให้ถ่าย ผมก็ไม่รู้ว่าเขาห่วงสูตรหรือว่าอะไรทำไมถึงยากเย็นผมเลยไม่เอา เราเลยเจรจาไปว่าถ้าจะให้ซื้อต้องให้ถ่ายวิธีการทำค้างคาวทอดให้ดูร้านค้าก็ตกลง พอเข้าไปดูก็ยังนึกว่าเป็นค้างคาว แต่กลับมาดูคลิปวีดีโอไหงมันเป็นนกเห็น ๆ เลย ผมโดนต้มเปื่อยเลยงานนี้ยังขำตัวเองไม่หาย ส่วนรสชาติก็เหมือนนกจริง ๆ แหละ ร้านที่ผมไปนั่งทานกับดาซึ่งเป็นคนเขมร อยู่ที่ริมอ่างเก็บน้ำกอมปิงปวย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพระตะบอง แถมทริปนี้ยังมีสาวสวยจากพะตะบองมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้ด้วย น้ำลายจะไหล
โรงแรมบุปผา เกาะกง
อันแน่ออนทัวร์ได้เดินทางไปเที่ยวเกาะกง โดยทริปนี้ได้ค้างคืนที่พักในเกาะกงสองคืน ซึ่งเป็นโรงแรมของคนไทยไปเปิดให้บริการที่นั่น ผมรู้จักข้อมูลนี้ทางอินเตอร์เน็ตว่าที่นี่ให้บริการห้องพักในราคาไม่แพง ราคาคืนละประมาณ 300 บาท พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวก แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ตู้เย็น Wifire ส่วนห้องพักมีหลายห้องไม่ต้องกลัวเต็ม ติดกับโรงแรมบุปผามีบริการนวดเขมรแผนไทยก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ โรงแรมบุปผาตั้งไม่ไกลจากแม่น้ำเกาะกง หน้าทางเข้าซอยมีร้านอาหารบริการติดกับบริเวณริมแม่น้ำ ด้านหน้าโรงแรมมีบริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และไม่ไกลกันนักมีบริการมอเตอร์ไซค์ให้เช่าขับเองอีกด้วย
โรงแรมบุปผาเกาะกง
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco