แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
รหัสโปรแกรมท่องเที่ยว ANS011
เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินซ้อน เกาะหินงาม เกาะอาดัง ราวี ร่องน้ำจาบัง 3 วัน 4 คืน
ทุกโปรแกรมติดต่อได้ที่เบอร์ 085-3312231, 084-4979873
 
เปิดจองช่วงหน้าหนาวแล้ว
 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพ
19.00 น. นัดพบกันที่ ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นสู่ จ.สตูล ระหว่างเดินทางบริการอาหารกล่อง และเครื่องดื่ม (มื้อที่ 1)
24.30 น.
บริการข้าวต้มรอบดึก (มื้ที่ 2)
 
วันที่สอง สตูล เกาะราวี – กองหินขาว – เกาะหลีเป๊ะ

05.00 น. พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
06.00 น. ท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล เก็บสัมภาระลงเรือ Speed Boat ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้ และเกาะแก่งต่าง ๆ มากมาย อาทิ หมู่เกาะเภตรา หมู่เกาะบูโหลน เกาะเขาใหญ่ จากนั้นนำท่านเช้าชม เกาะไข่ ชม ซุ้มประตูหิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ หาดทรายขาว บนเกาะราว นำท่านดำน้ำดูปะการังและชมปลานานาพันธุ์ ที่หน้าหาดทรายขาว นำท่านเดินทางต่อไปยัง กองหินขาว นำท่านลงสู่ใต้ท้องทะเล ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาหลากสีสัน และให้ท่านได้สนุกสนาน กับการเล่นน้ำตามอัธยาศัย
ทรายสีขาวละเอียดที่สุดในประเทศไทย จนได้ชื่อว่า มัลดีฟส์เมืองไทย Unseen in Thailand
18.30 น.
บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหาร และพักผ่อนกันตามอัธยาศัย.


 
วันที่สาม เกาะหินซ้อน – เกาะรองกอย – เกาะหินงาม

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเช้า นำท่านต่อไปยัง เกาะหินซ้อน อันมี ปะการังอ่อนหลากสีสันงดงาม ด้วยเรือ Speed Boat ลำเดิม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)เกาะรองกอย ซึ่งมีหาดทรายเชื่อม 2 เกาะเข้าหากันยามน้ำลด จนได้สมญานามว่า ทะเลแหวก 2 หลังอาหารนำท่านชมแนวปะการังแข็งอันสมบูรณ์ เกาะผึ้ง ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหลากสี และฝูงปลานานาชนิดกันต่อให้จุใจที่ เกาะดง นำท่านชมความสวยงามของก้อนหินสีสันสดใสที่ เกาะหินงาม นำท่านสู่ เกาะโล้น ดำน้ำชมแนวปะการังแห่งใหม่อันงดงามบริสุทธิ์ และเดินทางเข้าชมหมู่ปะการังแข็ง ปลาสิงโต อันสมบูรณ์ที่ อ่าวเรือใบ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าที่พัก
18.30 น. บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) หลังอาหารบริการอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่ี่สี่ ร่องน้ำจาบัง – เกาะอาดัง

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 9) นำท่านดำน้ำดูปะการังอ่อนหลากสีที่สมบูรณ์ที่สุดของหมู่เกาะตะรุเตา บริเวณ ร่องน้ำจาบัง นำท่านดำน้ำที่บริเวณหน้า เกาะอาดัง ชมหอยมือเสือ และ แนวปะการังแข็งขนาดใหญ่มากมาย
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) เก็บสัมภาระนออกเดินทางสู่ เกาะตะรุเตา นำท่านสักการะ ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา เพื่อเป็นสิริมงคลและ ชมเกาะแห่งตำนาน คุกกลางทะเล จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา ถึงท่าเรือปากบารา เก็บสัมภาระขึ้นรถโค้ชปรับอากาศคันเดิม ออกเดินทางสู่ จ.กระบี่
18.30 น.บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 11) จ. กระบี่ หลังอาหารนำท่านออกเดิน ทางกลับกรุงเทพฯ


 
วันที่ห้า
05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงาน annaontour
 
อัตรานี้รวม

ผู้ใหญ่ท่านละ 6,700 บาท ห้องพัดลม พัก FORRA DIVING
เด็กท่านละ 5,700 บาท
ผู้ใหญ่ท่านละ 8 ,700 บาท ห้องแอร์ พัก Bundhaya Resort
เด็กท่านละ 7 ,700 บาท

 
อัตรานี้รวม
- ค่ารถโค้ช VIP ปรับอากาศ พร้อมทีวี
- ค่าที่พัก ( นอน 2 ท่าน / ห้อง )
- ค่าอาหาร 11 มื้อ
- ค่าเรือนำเที่ยว
- น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 
จำนวนที่รับ
ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
 
คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางโดยเร็ว โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลสองท่านดังต่อไปนี้
นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ ผู้จัดการ
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายอรรณพ นันยา เลขที่บัญชี 094-228485-9 บัญชีออมทรัพย์
  สาขาปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
- ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายอรรณพ นันยา เลขที่บัญชี 909-0-08524-3 บัญชีออมทรัพย์
  สาขาย่อยเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
- ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นาอรรณพ นันยา เลขที่บัญชี 701-1-96151-8 บัญชีออมทรัพย์
  สาขานครปฐม
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้กรอกแบบฟอร์มมาตามรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้ แล้วส่งมาที่เมลล์ annop_nanya@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 080-2944442, 084-4979873
 
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.
 
ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ สามารถกระทำได้ดังนี้
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำห้องพักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตคืนเงินมัดจำโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน ทางทีมงานจะโอนเงินคืนให้ทั้งหมด
- ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 25 วัน ขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ
 
 
ในกรณีที่ทีมงาน annaontour ยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที
 
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว หมวก ไฟฉาย
 
การติดต่อ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01633
160/248 หมู่บ้านสวนทิพย์2 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร. 080-2944442, 034-261477
E-mail : annop_nanya@hotmail.com
website : http://www.annaontour.com
 
คำถามก่อนการจองทัวร์ ของ annaontour ที่พบบ่อยครั้ง
มีผู้สนใจโทรมาสอบถามว่า กรณีจองทัวร์แล้วแต่มีคนไม่ถึงตามที่กำหนดจะจัดทัวร์ได้มั้ย
ทีมงาน annaontour จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากจัดทัวร์ไม่ได้แต่ 90 เปอร์เซ็น จัดทัวร์ได้หมดครับ ในกรณีที่จัดไม่ได้เรายินดีคืนเงินทั้งหมดที่ท่านโอนมา
 
มีผู้สนใจโทรมาสอบถามว่า ทานเนื้อไม่ได้ และรับประทานได้แต่อาหารเจ

ไม่ใช่ปัญหาครับ แต่กรณีนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าตอนจองทัวร์เลยนะครับ เราจะจัดอาหารให้ตามความต้องการครับ และอาหารที่เราบริการนั้น เราได้เลือกร้านแล้วว่าอร่อยสะอาด และที่สำคัญคือบางทริป เป็นทริปเที่ยวเน้นธรรมชาติ แต่พอดีช่วงเที่ยงไปอยู่บนดอย แต่ต้องการรับประทานอาหารโรงแรม ยังงี้ไม่มีครับ แต่เราจะเน้นอาหารท้องถิ่น เช่น ไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไม่มีแฮมซี่โครงหมูของครัวเขาใหญ่หรือไปร้านสลุงคำ ที่เชียงรายไม่มีไส้อั่วร้อน ๆ ก็แปลกแล้วครับ ดังนั้นให้สบายใจได้ อิ่มอร่อยทุกมื้อครับ

 
มีผู้สนใจโทรมาสอบถามว่า โอนเงินไปแล้วจะโกงไหม
ทีมงาน annaontour ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดังนั้นคงไม่คุ้มสำหรับการโกงเงิน
 
การเดินทางจะปลอดภัยแค่ไหน
เราใช้รถตู้รุ่นใหม่ล่าสุด จะมีระบบความปลอดภัยสูง คนขับชำนาญเส้นทาง และประการสำคัญเราได้คำนวณระยะทางแล้วว่าจะใช้ความเร็วเท่าใด จึงจะถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยคนนั่งสุขใจ ความเร็วที่ใช้อยู่ในระดับกลางเท่านั้น ขอให้สบายใจได้ครับ
 
รีสอร์ทที่พักสภาพเป็นอย่างไร
ทีมงาน ได้จัดที่พักระดับดีในสถานที่นั้นให้เลยครับ ขอย้ำ “ ในสถานที่นั้น ” เช่นไปสังขละบุรี แต่จะอยู่โรงแรมระดับแชงกาลีร่า ยังงี้ไม่มีครับ แต่ที่มีนั้นดือ บริการประทับใจ ห้องพักสะอาด ปลอดภัยและเป็นรีสอร์ท ที่อยู่ในระดับดีของสถานที่แห่งนั้นครับ เราจะพยายามสุดความสามารถที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกท่านครับ
 
มัคคุเทศก์ที่ไปด้วยเป็นใคร แล้วจะดีมั้ย
ทีมงาน และมัคคุเทศก์ของ annaontour ที่จะร่วมเดินทางไปกับท่าน เป็นมัคคุเทศก์ประจำของเรา ทั้งหมดครับ และดีมั้ย ทีมงานรับรองได้ครับ เพราะมัคคุเทศก์ของเราได้รับการอบรมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีใบรับรองให้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย
 
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco